Skip to main content

BF22/02 Referat


Tid: 17.02.2022 10:00-12:00

Sted: Teams

Presentasjon:

BF22-02 220217 Elhub Brukerforum.pdf

Deltakere:

Anette Huke, Kinect
Anita Ystmark, Arva
Aud Bjerga Sigurdsen, Lnett
Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
Benedicte Næss, Glitre Energi Nett
Bente Løyning, Lyse Energi
Christian Moe, Ringerikskraft
Erlend Falch-Pedersen, Altere
Gideon Ovadya, BKK Nett
Grete Øwre, Tensio TS
Helga Kleppe, Fjordkraft
Helge Grimstad, BKK Nett
Kjetil Urne, Glitre Energi Nett
Kristi Gullstein, Ustekveikja
Kristine Solberg Pedersen
Lars Ellingsgard, Elvia
Lillian Bakken, CGI
Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett
Marianne Åsheim, Arva
Marit Andersen, Elvia
Nina Ishaug Halvorsen, Lede
Siri Hetland Myrset, Istad Nett
Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia
Tonje Christoffersen, LOS
Tor Arne Heggtveit, VTK
Torstein Jensen, Hansen

Interne deltakere:

Alexandra Edwards
Alexander Stokke Dybvad
Alf Olevik Ulvan
Andreas Holmqvist
Audun Matre Meinich
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Elisabeth Lofthus
Ola Tuntland Garmann
Mike Long Gia Dung

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Brukerforumsaker og Elhub Agile Roadmap

 • Andreas Holmqvist, Elhub: Poenget med kartet er å se skogen for alle trærne, vi har mange saker i backlog og må få en oversikt over hva som må prioriteres. Når en sak ligger på kartet vil den bli løst etter hvert. Stor variasjon i størrelsen på sakene og vi gjør vurderinger underveis.

 • Audun Meinich, Elhub: Vi jobber med NVE om forskriftsendring for 15-minutter hvor det også diskuteres at Elhub kan beregne antatt årsforbruk.

 • Helga Kleppe og Gideon Ovayda: Ønsker å få arket tilgjengelig, ikke bare i presentasjonen.

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Veikartet på elhub.no skal fortsatt leve?

 • Andreas Holmqvist, Elhub: Ja, det er riktig. Det overordnede veikartet viser hva vi jobber med og vi vil fortsette å vedlikeholde det.

Christine Rynning-Tønnesen

Andreas Holmqvist

10.15

Status Elhub - månedsrapport

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Håper man kan fokusere på å lukke feil, det er en del feil som har ligget ganske lenge, rett nok er de eldste C-feil, men man bør jo likevel få lukket dem.

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.50

Nettariffer

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Vi er positive til at Elhub leder dette. Men det kan jo ta tid, som nevnt tidligere. Utfordringen er at det kan bli ulike løsninger som ikke støttes av alle.

 • Andreas Holmqvist, Elhub: Tøft når det ikke står klart i forskrift, men vi ønsker å få til en løsning som fungerer for alle.

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: : Ikke kostnadsdrivende å ha to løsninger. Ser fordel ved å ha et API via Elhub i forhold til autentisering av sluttbrukere/tredjeparter.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/LNett: Det er viktig å fokusere på selve nettariffene og prisen, ikke historisk informasjon.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi er for mest mulig standardisering og tror alle ser verdien av en løsning i Elhub i forhold til interaksjon mellom selskapene.

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Enig med Helga, for vår del er det bedre med én løsning å forholde oss til.

 Andreas Holmqvist

10.55

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Det mangler forbruksverdier etter søndag. Er dere kjent med det?

 • Alf Ulvan, Elhub: Ja, vi er kjent med det og det er en del av de kjente feilene. Vi mottar måleverdier og de inngår i balanseavregningen, men det syns ikke i Aktørportalen.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: I selve søket skal man finne verdier i enkeltmålepunkter, men i oversikten finnes det ikke siden den avhenger av de aggregerte verdiene. Problemer med å flytte de aggregerte verdiene til den listen som kan ekspanderes. Ytelsesproblemer av store proporsjoner som er utfordringen. Det er en forsinkelse som varierer fra noen timer til noen døgn. EI-844.

 • Alf Ulvan, Elhub: Er dette en sak dere vil ha driftsmelding om?

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Ja, vi bruker dette aktivt og det er ikke lett å se sammenheng med en sak fra lenge siden.

 • Lars Ellinggard, Elvia: Driftsmessig fungerer det bra på måleverdisiden. Bruker aktivt daglig måleverdiliste så det byr på problemer når det mangler verdier i mange dager. Ønsker at dette prioriteres. Kan det vurderes å tillate å sende inn måleverdier lenger tilbake enn 3 år? Fra tid til annen dukker det opp en feilmåling der vi må gå langt tilbake i tid. Ofte litt mer enn 3 år tilbake i tid.

 • Audun Meinich, Elhub: Vi hadde en grense på 4 år tidligere, men vi må slette verdier eldre enn 3 år så derfor har vi satt de grensene like. Fra i morgen (18.02) skal vi slette verdier løpende som er eldre enn 3 år.

 • Liv Eppeland, Agder Energi Nett: Spørsmål til andre netteiere: vi har fått mail fra NVE om kompensasjon til sluttbrukere og avvik. Er det andre som har fått en sånn mail?

 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Dere kan ta kontakt med oss hvis dere trenger informasjon i denne saken.

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Vi har en del caser der vi etterspør verdier på et døgn, men så får vi bare to verdier på hele døgnet. Hull i seriene høres ut som en signifikant feil som burde fikses.

 • Andreas Holmqvist, Elhub: Kan dere sende oss mer detaljer så skal vi grave?

 • Gideon Ovadya, BKK Nett: Vil rose dere for datakvalitetsrapportene og vi jobber med dette. På onsdagsmøtet i går var det referert til en veileder som endte i en tom side, kan dere fikse det?

 • Elhub: https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/oppgaver-i-elhub/veiledere/avviksoppgjor-for-utveksling/

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/LNett: : Kan man utfordre 3 års regelen? Man behandler saker og det kan ta over 3 år i noen tilfeller. Ønsker å forhandle oss til 3,5 års behandlingstid. Etterlyser det formelle skrivet eller forskriften.

 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Det er alminnelig foreldelsesfrist i jussen.

 • Audun Meinich, Elhub: I forskriften står det at Elhub skal lagre måleverdier i 3 år. Derfor sletter vi også etter 3 år.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/LNett: : Da bør vi snakke med RME om det er mulig å utvide til 3,5 år for å behandle en sak i 3 år.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Elhub har i det siste hatt møte med RME og Datatilsynet om dette så vi må kanskje avvente konklusjonene.

 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Vi kan ta det opp igjen i neste Brukerforum.

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Vi har fått melding fra et strømselskap der netteier "mottok" tomme sluttkundedata. Etter nærmere undersøkelser, ser vi at Brønnøysund har dårlig datakvalitet på adresse (c/o i gatenavn) som vi følgelig sender videre. Antar systemet hos netteier feiler på å importere. Netteier ba om at strømselskapet sender nettselskapet oppdaterte kundedata. Netteier burde vel i disse tilfellene starte dialogen med Elhub i stedet, da Elhub allerede har valideringer OG følger opp datakvalitetsproblemer med aktørene?

 • Andreas Holmqvist, Elhub: Ja, jeg tenker det. Vil tror at det er feil med integrasjonen fra Elhub til nettselskapet.

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Så lenge strømselskapet klarer å sende inn til Elhub er det godt nok. Da må nettselskapet klage på valideringsreglene.

 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub:: Det er viktig at strømselskapene gjør gode datavasker og sender inn riktige data til Elhub. Elhub sjekker ikke innholdet i feltene.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/LNett: : Elhub har formatkrav, men ikke krav til innholdet. Man skulle avviklet mail mellom nett og kraft og bruke BRS-NO-601 til også å send meldinger fra nett til kraft. Da blir det loggført i Elhub. Ønsker at Elhub ser på muligheten til å innføre BRS-NO-601 fra nett til kraft.

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Vi får feil i meldinger sendt fra kraft, men så lenge det er innenfor valideringsreglene må vi ta det opp med kraftleverandøren siden Elhub bare er en videreformidler. Eventuelt burde Elhub hatt strengere krav og validert i forhold til BRREG o.l.

 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Uansett hvor strenge valideringer vi har er det skrivefeil osv. som stiller krav til strømselskapene om å sende inn riktig informasjon.

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Men når det som er sendt fra kraftleverandøren er riktig burde nettselskapet sjekke med Elhub først.

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Hvis det er en sånn sak så ville vi selvfølgelig sjekket i Aktørportalen og tatt kontakt med Elhub.

 • Helge Grimstad: Markedet må ta mer ansvar. Alle er enige om at Elhub burde hatt strengere regler og vi kunne diskutert dette opp og ned. Sånn det er nå er det markedets ansvar å sende inn riktige data.

 • Tonje Christoffersen, LOS: Spørsmål til formatkrav på telefonnummer: når en kunde er registrert i utlandet faller krav til format bort, kan det fjernes på telefonnummer også?

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Hvorfor må det være 8 siffer? Hvorfor kan det ikke legges til +47 eller 0047?

 • Andreas Holmqvist, Elhub: Formatene ble diskutert og besluttet i Brukerforum for noen år siden.

 • Benedicte Næss, Glitre Energi Nett: Vi bruker markedsprosessoversikten i aktørportalen til interne oversikter. I lang tid har det svært utfordrende å hente ut tall derfra da det går ekstremt tregt. Er dette mulig å gjøre noe med dette? Ingen stor sak, men det hadde vært fint.

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Testcaset for å motta stander burde vært frivillig.

 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Vi spiller det inn til Truls.

 

11.20

EI-495 er det behov for å øke antall siffer i måler fra 10 til 12?

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Litt usikker på hele saken, vi har målernummer på både 10 og 12 og det fungerer fint. Ser på et målernummer med 16 siffer.

 • Tonje Christoffersen, LOS: De fleste målernummer er nå på 16 siffer.

 • Therese Hellingsrud, Elvia: Kan det være der det er 20 siffer? Noen gamle målere har 20 siffer, vi har kun to igjen.

 • Andreas Holmqvist, Elhub: Ja, det er 18 siffer i BIM så målernummer er ikke et problem. Dette gjelder antall siffer i måleren men det høres ut som at dette ikke lenger er et problem. Da kan vi lukke denne saken.

Ola/Andreas

11.40

Eventuelt

Standardisering av åpning av HAN-porten ​

 • Energi Norge presenterte "Veilederen for åpning av HAN porten på AMS målere" i Elhubs Bransjeråd tirsdag 15.2. Bransjerådet gav sin tilslutning til å ferdigstille denne. ​

 • I veilederen står det at "Den foretrukne løsningen er at kunden logger seg inn på "Min side" hos nettselskapet for å åpne HAN-porten. Har ikke nettselskapet en fungerende Min side løsning, må nettselskapets kundesenter kontaktes." 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.