Dato: 17.02.2022

Sted: Teams

Underlag: 

BF22-02 220217 Elhub Brukerforum.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Brukerforumsaker og Elhub Agile Roadmap

Christine Rynning-Tønnesen

Andreas Holmqvist

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.50

Nettariffer

 Andreas Holmqvist

10.55

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

11.20

EI-495 er det behov for å øke antall siffer for målernummer fra 10 til 12?

Ola/Andreas

11.40

Eventuelt