Skip to main content

BF 23/05 Referat

Dato: 20.09.2023

Sted: Trondheim og Teams

Underlag: BF23-05 230920 Elhub Brukerforum.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

12:00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Neste møte er 30. november. Elhub oppfordrer til deltakelse på sosial samling - invitasjon kommer.

Innspill til pågående saker: Ønskelig å eksportere ut manglende og ufullstendige volumer (og andre portalsider) i CSV.

Elhub skal viderutvikle hvordan backlogen kommuniseres eksternt.

Innspill om brukerhåndtering for tjenestetilbydere som har mange agenter.

Jørgen Nafstad Møller

12:15

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Ingen spesielle kommentarer fra salen.

Å Strøm / Entelios: I forbindelse med nedetid: Litt sent å informere markedet to over 12 om at markedsmeldinger ikke går opp igjen klokken 12 likevel. Generelt bør Elhub sende ut informasjon om også uplanlagte nedetider hvor Elhub avviser meldinger i god tid før systemet tas ned. Dette bør prioriteres.

Fjordkraft: Oppfordring til nett vedr. stengte målepunkt: Viktig at netteier gjenåpner uten at nett henviser til kraft for å vente på en innflytting fra kraft. Nett bør heller åpne og potensielt sende BRS-NO-123, hvor kraft kan overta kontrakten med BRS-NO-104.

Lede: Oppfordring til kraft: Mottar flere opphør enn innflyttinger og bruker mye tid på å nøste opp i det. I mange tilfeller kan kunde tro at de har bestilt kraft, men f.eks ikke kredittverdig eller kraft benytter 14 dager angrefrist på innflyttinger - angrefrist gjelder ikke ved innflyttinger. Diskusjon rundt angrefrist følger med blant annet tilbakemelding fra Lyse Strøm om Forbrukertilsynet mener at angrefrist også gjelder innflytting så lenge kunden ikke har huket av for at de frasier seg angrefrist. Bør disse ev. legges på lev.plikt? Det er en tungvint og ikke implementert i noen prosedyre i dag.

Aksjonspunkt: Her bør det settes opp en arbeidsgruppe som også på sikt bør inkluderer relevante myndighetspersoner. Bør settes opp klare retningslinjer som ikke gir rom for tolkning.

Lede: Gjennomfakturering: Mange porteføljeovertagelser i markedet. Den som er kraftleverandør på tidspunkt for fakturering mottar fakturaen, så hver gang det er en overtagelse den første i måneden blir det mye styr da overtakende aktør ikke ønsker nettforbruket for forrige måned. Bør man se på standarden igjen, siden den ikke blir fulgt i forbindelse med mange av disse overtagelsene? Andre netteiere er enige i at dette skaper mye merarbeid. Korreksjoner i Elhub er også veldig tungrodde og ønskelig at de endres.

Jørgen Nafstad Møller

13:00

Data.elhub.no

Lyse: Aktørene som kunder er også interessert i data, vår egen data.


Publisering av “Datakvalitetsrapport Måleverdier” på elhub.no

Lede: Mange parametere som er tilgjengelig i rapporten, men vi tenker at det hadde vært gøy å sammenligne med andre.

Andre aktører i salen nikker også anerkjennende til det å publisere på elhub.no

BKK Nett: Før det publiseres offentlig vil vi ha noen runder internt. Mange journalister som kan være interessert i disse tallene så man bør være litt forsiktig med å legge det ut. Det kan skape unødvendige henvendelser og fokus på andre ting enn det vi er opptatt av.

Alf Ulvan

13:15

Pause

 

13:30

Nye produksjonskoder og koder for batterier i eSett og Elhub

Relatert: Arbeidsgruppe for innspill til informasjonselementer på målepunkt i fremtiden.

Lede: Det er nok få målepunkt dette gjelder.

CGI: Så lenge dette kan gjøres over en periode er det greit at netteierne gjør det selv.

Fordelen er bedre datakvalitet og siden det rapporteres på dette så kan det da baseres på Elhubs grunnlag.

BKK Nett: Hvis myndighetene rapporterer på dette er det viktig at det er riktige koder. Men da må det være en overgangsfase så netteierne og systemleverandørene har litt tid på seg.

Elhub sender ut en oversikt over alle kodene. Vi sjekker opp hva Entso-e anbefaler og hva andre land gjør med “andre produksjonskoder”.

BKK Nett: Netteier kan aldri ha oversikt over hva slags produksjon det er bak målepunktet. Viktig å finne ut hva som er ønsket å få ut av disse kodene.

Elisabet Lofthus

13:50

Nye fylkes- og kommunenummer fra 1. januar 2024

Elhub: Foreslår å bruke den samme prosessen for oppdatering av kommunenummer - uten meldingsutveksling - som vi brukte ved forrige oppdateringen i januar 2020.

Fjordkraft: Det burde vært mulig å sende inn flere meldinger til Elhub samtidig så vi bare kan trykke på en knapp og være ferdig med oppdatering. Nå må det planlegges.

Lede: Vi måtte planlegge dette nøye med systemleverandøren vår sist gang så det er mye som skal gås igjennom i en sånn prosess. Det er ikke ønsket at det skal skje på denne måten neste gang kommunenummer skal oppdateres, men det er greit at det blir sånn nå. Det er ikke gunstig for aktørene at det er så tungvint som nå, medfører ekstra kostnader.

Hansen: Nettselskaper må oppdatere kommunenummer i sine systemer, også ved vanlig meldingsutveksling til Elhub.

Elhub: Vi tar med innspill og ser på mulighet for alle aktører å oppdaterer kommunenummer via meldinger til Elhub.

Elvia: Nye næringskoder må oppdateres i januar 2025 og da er det fint om Elhub kan prioritere å gjøre endringer som gjør det enklere for aktørene å oppdatere selv.
Elhub: Vi vil se på oppdatering av næringskoder i arbeidsgruppen for datakvalitet på grunndata.

Ola Garmann

14:15

Løypemelding fra arbeidsgruppen for datakvalitet på grunndata

Elhub: Målsetningen om at målepunktadressen i Elhub skal være den offisielle adressen i matrikkelen, der denne eksisterer, og alle nettselskaper oppfordres til å jobbe for dette. 

BKK: Under AMS utrulling ble det gjort et stort arbeid med å oppdatere korrekte xy koordinater. Kan ikke vaske xy koordinater på gårds og bruksnummer.

Lede: Vasker kun gårds og bruksnummer mot matrikkelen.

Eliva: Oppdatering av informasjonsmodell og nye felter til påkrevd/obligatorisk dersom informasjonen finnes i Matrikkelen, er kun et forslag.

Lyse/BKK: Bør gjøres en kost/nytte analyse (sammfunnsøkonomisk nytte) for oppdatering av informasjonsmodell felter på målepunktadressen.

Ola Garmann og Alexander Dybvad

14:30

Pause

 

14:45

Høring forskrift for 15 min. avregning. Innspill

Det blir 4 kanaler på alle plusskundepunkter i Elhub.

Lede: vanskelig å kunne underbygge hva som er en prosument og ikke en plusskunde. Er det da et produksjonspunkt? Finnes det dokumentasjon på dette?

Det er ikke forskriftstøtte for å ikke sette inn to punkter sier NVE. Utfordringer at Elhub bruker kombipunkter til både plusskunder og de som ikke er det, altså mindre produksjonspunkter.

Lyse: Uklarheter rundt hva som skal registreres som prosument og ikke. Viktig at vi får fastsatt hva som skal gjelde her.

Aksjonspunkt: Arbeidsgruppe med aktører, NVE, Energi Norge?

Jan Magne Strand

15:00

Network Code - Forbrukerfleksibilitet

Jan Magne Strand

15:15

Elhubs utviklingsplan for forskrift om delt produksjon

  • Ny BRS

  • Netting av måleverdier

  • Plan for produksjonssetting

CGI: Vi må ta til etterretning hva Elhub sender ut. Ønsker egentlig å beregne dette selv, enn å motta.

Lede: Vi må uansett etablere disse kanalene i våre systemer så det blir en jobb på vår side også.

Elvia ønsker å ta inn alle verdiene vi får fra Elhub. Alternativet er å legge det inn i abonnementstjenesten.

BKK Nett: Det blir mange måleverdier som skal inn for både Elhub og netteierne, også med 15 minutter.

Audun Meinich og Alexander Dybvad

15:45

Posten endrer og oppdaterer postnummer 1. oktober 2023

Elhub: Posten endrer og oppdaterer postnummer til 4300 husstander og 560 virksomheter i fire landsdeler.
Elhub foreslår at aktører oppdaterer postnummerene med normal meldingsutveksling.

BKK Nett: Henstilling til kraftleverandørene; postnumrene må oppdateres.

Ola Garmann

16:00

Møtet avsluttes

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.