Skip to main content

BF 23/04 Referat

Dato: 08.06.2023

Sted: Nydalen Allé 33 og Teams

Underlag:

BF23-04 230805 Elhub Brukerforum.pdf

Sak

Ansvarlig

10:00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Jørgen Nafstad Møller

10:05

Status Elhub - månedsrapport

Henrik Simonsen, Julie Niebuhr

10:15

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Kristi Gulstein, Ustekveikja: Vi har startet med 15 minutter-testing og alt går bra.

Tonje Kristoffersen, Å strøm: Tidligere LOS og Glitre Strøm har nå blitt Å strøm. Kontrakter har blitt flyttet fra Glitre til Å Strøm (tidligere LOS).

Therese Hellingsrud, Elvia: Vi er i startgropen for testing på 15 minutter. Må bytte testmiljøer, begynner på mandag med systemgodkjenning og testing. Sammenslåing av GLN har skapt litt støy. Får dessverre mye rart i BRS-NO-305. Ellers går det som normalt

Ingvar Aarnes, Elhub: Til informasjon: Det er noen profilmålepunkter der Channel Milestone er satt feil og ikke stemmer med innsendt periodevolum.

Jørgen Nafstad Møller

10:30

Justering av siste frist for korrigering av måleverdier og markedsprosesser

Lars Ellinggard, Elvia: Er det sjekket opp mot økonomiske krav også? Vi må forholde oss til 3 års regelen så hvordan håndterer vi det hvis det ikke kan korrigeres så langt tilbake i Elhub?

Eigil Gjelsvik, Elhub: hvis fristen må justeres, har dere preferanser?

Lars Ellinggard, Elvia: Ja, så nærme som mulig.

Audun Sandhaug, Glitre Nett: Støtter det, så nærme som mulig hvis det ikke er mulig å få endret 3 år tilbake. Dumt å ta det utenfor Elhub. Vi kan ikke komme dit at kunden krever det og så er det noe som ikke kan håndteres i Elhub.

Therese Hellingsrud, Elvia: Vi må overholde reglene så da må avskrive f.eks en måned siden vi ikke kan kjøre det utenom Elhub. Elhub må finne en løsning som funker så vi får overholdt reglene.

Eigil Gjelsvik, Elhub: Dette er relevant å ta opp med NVE. Send det gjerne til oss dette så vi kan videreformidle det. Hvis dette hindrer netteierne i å overholde krav.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi ønsker korrigeringen så tidlig som mulig, så hvis netteierne kan ta det tidlig er vi fornøyd. Hvis netteierne sender det kort opptil siste frist og vi så må vente i lang tid på å få svar på eventuelle spørsmål er det ikke bra for kunden.

Grete Øwre, Tensio: Ingen venter nok på 3 år firsten, men det finnes gamle saker som sendes i siste liten.

Therese Hellingsrud, Elvia: Mest sannsynlig er det saker som er eldre enn 3 år, så de sendes inn tett opp til siste frist. Det kreves endring i valideringene for å kunne håndtere justering av fristen. Dette er manuelle jobber.

Jarle Stava Lnett: Hvis Elhub fortsatt sender x dager så vil vi klare å korrigere 3 år tilbake i tid, men vi får ikke kjørt avviksoppgjør. Det er nok bare det som er utfordringen.

Audun Sandhaug, Glitre Nett: Må det ikke forskriftsendringer til hvis dette skal gjennomføres? Bryter 6.16 hvis det skal slettes før 3 år.

Ingvar Aarnes, Elhub: Vi skal ikke slette før dte har gått 3 år, men hvis vi skal stoppe på akkurat 3 år, må vi stoppe mottak før det.

Eigil Gjelsvik, Elhub: Mulig at vi må justere fristen, men hører her at det ønskes så tett opptil som mulig. Vi tar det videre til NVE.

Eigil Gjelsvik

11:00

Videre arbeid med datakvalitet grunndata

Eigil Gjelsvik

11:05

Pause

 

11.15

Tidsplan for 15 minutter

Henrik Simonsen

11:25

Forslag til endring av format av ukentlig statusmøte med bransjen (onsdager)

Tonje Kristoffersen, Å Strøm: Hvis det blir nyhetsbrev så holder det at det står nederst “send spørsmål til post@elhub.no”

Julie Niebuhr

11:30

Kort orientering om status asymmetrisk filter

Ingvar Flaten Aarnes

11:35

Eventuelt

 • Kombinasjonsmålepunkt

  • Nina Halvorsen, Lede: For oss er det ikke noe problem å gjøre dette som om det er en plusskunde, men det må være lov. Nå sier forskriften at det er produksjon.

  • Magnus Olsen, Lyse: Tipper at det er et problem for de som skal rapportere, vanskelig å skille om det er produksjon eller plusskunde. Kan være et problem for kraftleverandører som skal fakturere og rapportere.

 • Beregning av antatt årsforbruk

 • Mulighet for at aktørene kan kommunisere sammen i feks. ServiceNow

  • Magnus Olsen, Lyse: Ønske fra forrige BF at aktørene kan kommunisere med hverandre f.eks i BRS-NO-602

  • Helga, Kleppe, Fjordkraft: Mulighet for at begge parter kan kommunisere med hverandre, ikke bare sende et svar slik som i dag.

  • Magnus Olsen, Lyse: Viktig å få en tidsfrist for dette siden det er noe mange ønsker og det vil gi verdi.

Jørgen Nafstad Møller

11.50

Slutt

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.