Skip to main content

BF 23/02 Referat

Dato: 09.03.2023

Sted: Nydalen allè 33 og Teams

Underlag: 

BF23-02 230309 Elhub Brukerforum.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Jørgen Nafstad Møller

Nytt API

 • Elisabet Lofthus, Elhub: Vi vil publisere et nytt API i dag: api.elhub.no. Det kan brukes for finne ut hvilket nettområde og prisområde et målepunkt tilhører. Jobber også med flere APIer som vil komme fortløpende utover året.

 • Audun Sandhaug, Glitre Nett: Ønsker nettariff-API.

Elisabet Lofthus

10:15

Status Elhub - månedsrapport

Se elhub.no/statistikk.

Alf Ulvan, Jørgen Nafstad Møller

10:30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi opplever at det tar veldig lang tid å få svar på BRS-NO-601 og vi har fått svar av en netteier at de ikke behandler dem. Er det valgfritt å behandle disse meldingene?
  Oppfordring: noen har veldig lang behandlingstid, setter pris på om aktørene kan jobbe med å få ned backlogen.

 • Magnus Olsen, Lnett: Vil gjerne ha en vurdering av mulighet for at nett kan sende BRS-NO-602 til kraftleverandører, og at all kommunikasjon mellom aktørene går via Elhub.

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Veldig positiv til fysiske møter, greit å få diskutert ting utenom møtet. Kan sak i backlog om å gjøre avviksoppgjøret tilgjengelig for kraftleverandører bli sett på?.

 • Audun Meinich, Elhub: Den er på planen, men vi vet ikke helt hvordan funksjonaliteten blir ennå eller når vi kan levere større endringer i avviksoppgjørsbildet.

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja:: Man hadde sett avvikene lettere. Samme opplevelse som Helga med BRS-NO-601. Det blir ikke brukt når man ikke får svar.

 • Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Er det noen spesifikke nettselskap som ikke følger opp BRS-NO-601, eller gjelder det generelt?

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Har ikke undersøkt det, men vi har prøvd å spørre om ulike ting.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: en netteier sa rett ut at de ikke fulgte dem opp.

 • Benedicte Næss, Glitre Nett: Vi følger opp meldingene hver dag, men opplever ikke at det er så mye aktivitet.

 • Nina Halvorsen, Lede: Vi setter veldig stor pris på meldingene og følger dem opp hver dag. Hvis vi ikke svarer blir de liggende åpne i vårt system. Savner også en BRS-NO-602 og at dialogen i BRS-NO-601 kan gå frem og tilbake.

 • Kim Charlotte Elvestad, Elhub: I EI-462 har vi lagt til at man skal kunne svare frem og tilbake flere ganger.

 • Aud Sigurdsen, Lnett: vi svarer ut BRS-NO-601 hver dag. Støtter at nettselskapet bør kunne sende meldinger til kraftleverandør.

 • Lars Ellingsgard, Elvia; Vi følger opp disse meldingene. Litt usikker når det gjelder hvor mye vi har i backlog. Vi setter pris på meldingene.

 • Grete Øwre, Tensio: Spørsmål til Fjordkraft. Vil dere ha et ordentlig svar eller er ok greit når det gjelder ny kunde etter utflytting?

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Det er veldig fint med ok.

 • Aud Sigurdsen, Lnett: vi kan lukke saken uten å svare.

 • Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Det å kunne lukke saken uten et svar er også noe som ligger i backlog. Noen har meldt inn behov for dette når det ikke kreves svar.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Veldig greit hvis vi får tilbakemelding og hvis vi kan lukke når vi har sendt.

 • Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Vi kan kalle inn til et arbeidsmøte for å diskutere behovet i EI-462.

 • Audun Sandhaug. Glitre Nett: Agder og Glitre har blitt et selskap nå. Glitre Nett AS hadde første selskapsdag på tirsdag. Mye integrasjonsarbeid på gang. Vi må komme tilbake til hvordan det blir i dette forumet. Det er mye som skal gås opp.

 • Magnus Olsen, Lnett: Vi hadde forventet å få en kundes historiske data i BRS-NO-315, men fikk bare data når vi var kraftleverandør. Er det riktig? Vi får data hvis den andre kunden også har vært vår kunde.

 • Gideon Ovadya, BKK Nett: Sist mandag slo vi sammen to nettområder til ett, nå er det kun Sunnfjord1 som er aktiv. Veldig fornøyd med arbeidet Elhub har gjort i denne forbindelse. Vi sitter nå igjen med 6 nettområder.

Jørgen Nafstad Møller

11:00

Pause

 

11:15

Orientering Elhub UX referansegruppe

 • Kåre Mogensen, Elhub: Vi hadde et veldig bra møte med Fjordkraft, fikk innsikt som ville vært vanskelig å oppnå på mail. Er det andre som vil være med i brukergruppen si gjerne fra. Det er veldig nyttig for oss.

 • Liv Eppeland, Glitre Nett: Glitre Nett sør vil være med ifbm. innsamling

Jørgen Nafstad Møller

11:25

Innføring av avtalekontroll i Elhub

Alexander Dybvad

11:40

Migrering til sky

Audun Sandhaug. Glitre Nett: Blir det sendt ut driftsmeldinger hvis det skjer noe uforutsett?

Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Ja, vil vil informere kontinuerlig.

Kim Charlotte Elvestad

11:45

15 minutter

Audun Sandhaug, Glitre Nett: Hvor kommer dataene i MT2 fra?

Henrik Simonsen, Elhub: Vi har besluttet å bruke fiktiv data. For nettselskap er det naturlig å opprette målepunkter. Kraftleverandørene må da sende leverandørbytte på målepunktene for å kunne teste.
Channel Milestone oppdateres hver mandag.

Henrik Simonsen

12:00

Lunsj

 

12:30

Utsending av 6015 verdier fra Elhub

Helga Kleppe, Fkordkraft: De som jobber med avviksoppgjør hos oss ønsker å kunne hente ut disse verdiene

Liv Eppeland, Glitre Nett: Hvordan blir Spotpris og RK-pris?

Audun Meinich, Elhub: RK-pris blir 15 min, mens Spotpris blir 1 time per nå. Dette er ikke helt avklart hos regulator ennå.

Alexander Gustavsen, Kinect: Vi ser verdiene på målepunktnivå også som grunnlag for balansen og hva som sendes til eSett. Nå fokuserer man bare på at Spot er time i første omgang, i 2025 vil den også bli 15 min. Det vil ramme kraftleverandører som må kjøpe 15 min profil. Spørsmål om profileringen er nødvendig og i tråd med intensjonen fra myndighetene? Usikker på om alle ser konsekvensene for aktørene og sluttbrukerne. Den finske huben deler timeverdiene på 4 og får en flat deling. Den norske løsningen høres komplisert ut og ugunstig.

Kristi Gillstein, Ustekveikja: Tror ikke vi må ha alle målepunktene, usikker per nå. Kraftleverandørene må vel avregne alle kvarterene.

Alexander Gustavsen, Kinect: Er det en grunn for at aktørene selv må sette de nye kodene?

Audun Meinich, Elhub: Netteier sender inn periodevolumkanalen og Elhub sender det til kraftleverandør. Underforstått at det ligger time og stand i denne kanalen. Netteier kan aldri sende inn verdier på 15 min kanalen og derfor er det unaturlig at de oppretter den.

Audun Matre Meinich

12:40

Orientering kombinasjonsmålepunkt

 

Jørgen Nafstad Møller

12.45

Begrep for utbetaling av strømstøtte på netteiers faktura

Helga Kleppe, Fjordkraft: Det vi får tilbakemelding fra kundene om er at fakturaen er forvirrende. De er usikre på om de har fått strømstøtte.

NVE har fastsatt at det skal stå:

Konklusjon: Elhub tar det opp i neste onsdagsmøte og oppfordrer alle aktører til å følge dette.

Helga Kleppe, Fjordkraft

13:00

Nåværende ajourholdstjenester Folkeregister fra TietoEvry utgår 31. mars 2023

Ola Garmann

13:10

Eventuelt

Magnus Olsen, Lnett: Kan BRS-NO-315-saken bli satt på agendaen for neste møte?

Jørgen Nafstad Møller, Elhub: Ja, det kan den.

Jørgen Nafstad Møller

13:15

Møtet avsluttes

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.