Skip to main content

BF 23/01 Referat

Dato: 26.01.2023

Sted: Teams

Underlag: 

BF23-01 230126 Elhub Brukerforum.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Helga Kleppe, Fjordkraft: To ønsker:
1) Når andre aktører sender epost til oss med endringer ønsker vi målepunkt og initialer på kunden, også gjerne dato. Informasjon om hvorfor det skal rettes er også nyttig.
2) Vi får av og til kunder som har vært i kontakt med netteier for å skru på strømmen, som blir henvist til oss. Det er uheldig med lange køer pga. strømsituasjonen. Vi ønsker at netteier håndterer disse sakene selv før de eventuelt henviser til oss for å få en strømavtale.

Therese Hellingsrud, Elvia: Driften går som normalt. Vi bytter system så det kan komme henvendelser i forbindelse med opprydning. Vi skal inn i nye systemer i mars. Vi har fått nytt måleverdisystem nå i januar som sender inn for Elvia Nord og Elvia Sør. Vi beveger oss mot å bli et selskap, det skal skje i løpet av mars. Per nå skal GLN slås sammen i Elhub 6. mars.

Audun Sandhaug, Glitre (tidl. Agder): Vi er midt i en fusjon. Per nå er vi tidligere Agder Energi Nett. Hele organiseringen skal på plass så det skjer mye. Det blir todelt fokus på drift og omorganisering. Fortsatt mye henvendelser fra kunder, ifbm. strømstøtte osv.

11.00

Pause

11.10

VMP / Beregninger i målepunkt

Audun Sandhaug, Glitre (tidl. Agder): Vi bruker ikke VMP i dag. Hvilke andre nettselskap bruker det og hva brukes det til i dag? Er det noe potensiale vi ikke har tatt i bruk?

Alf Ulvan, Elhub: Når det gjelder deling av solproduksjon anbefaler vi å se webinaret for mer info om hvordan det settes opp og hvordan man skal dele produksjon osv.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Det er tunge tekniske dokumenter som ligger ute så internt hos oss lurte vi på om det er mulig å lage en litt enklere forklaring?

Alf Olevik Ulvan

11.20

Deling av produksjon

Audun Sandhaug, Glitre (tidl. Agder): Vi ønsker også velkommen en klargjøring rundt dette.

Jan Magne Strand, Elhub: Det er diskutert en grense slik at større anlegg blir med i metodikken for å aggregere dette.

Glitre (Agder), Altere, BKK, Lnett, Føie og Hansen ønsker å være med i arbeidsgruppen.

Jan Magne Strand

11.40

Stenging av BRS-NO-306

Audun Sandhaug, Glitre (tidl. Agder): Agder (Glitre) har faset helt ut.

Therese Hellingsrud, Elvia: Elvia sør har faset ut BRS-NO-306, Elvia Sør gjør det snart.

Benedicte Næss, Glitre Energi Nett: Glitre har også faset ut BRS-NO-306

Lillian Bakken, CGI: CGIs kunder får støtte for dette i februar.

Marius Hovland, Hansen Technologies: Hansen har faset ut BRS-NO-306 fra vårt system.

Konklusjon: Elhub stenger BRS-NO-306 01.06.23

Kim Charlotte Elvestad

11.50

Migrering til sky

Kim Charlotte Elvestad, Elhub: På et tidspunkt kommer vi til å be om at dere skrur av meldingsinnsending, og skrur det på kontrollert på søndagen. Dette gjelder først og fremst måleverdier.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Dette bør dere være tydeligere på, for her skal aktørene gjøre noe.

Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Vi jobber med en ekstern plan der dette skal komme tydelig frem.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Hva er plan B hvis det ikke går bra?

Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Hvis vi ser at dette absolutt ikke går må vi starte opp nåværende produksjonsmiljø igjen. Det er ikke en krevende prosess.

Nina Halvorsen, Lede: Hvis vi ikke gjør noen ting vil markedsprosessene stå i kø. Det samme skjer med måleverdiene, og det ønsker dere ikke. Men dere kan åpne opp per GLN. Jeg ber dere om å tilpasse dette bedre slik at ikke aktørene må koordinere dette. Elhub burde gjøre dette selv.

Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Vi kan se litt på det. Hvis det funker at vi lar de små sende inn først kan vi vurdere det.

Lillian Bakken, CGI: Det høres enkelt ut at våre aktører kan gjøre dette, men vi har mange kunder og mange trenger vår hjelp for å gjøre det for dem. Jeg ønsker også at Elhub gjør dette så enkelt for aktørene som mulig. Når dere flytter produksjonsmiljøet til sky vil det ikke endre URL så informer gjerne om det også så alle vet det.

Bjørn Olsen, Altere: Vi er litt bekymret for tregheten i MT1. Er dere sikre på at det ikke vil skje i produksjonsmiljøet?

Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Vi jobber i MT1 for å fange opp alle feil og kvalitetssikre slik at det ikke blir feil i produksjon. I tillegg holder vi på med verifisering av produksjonsmiljøet for å luke ut feil før migreringen.

Kim Charlotte Elvestad

Truls Løken Krohn

12.00

Lunsj

12.30

Status 15-minutter

Therese Hellingsrud, Elvia: Ønsker at MT1 får Fase 1 så tidlig som mulig for å teste 15 min endringene der.

Henrik Simonsen

12.40

Plusskunder som produserer “for mye”

Gideon Ovadya, BKK Nett: Jeg har sendt et forslag til dere.

Audun Sandhaug, Glitre (tidl. Agder): her bør man ta en runde til med Landssentralen. Man bør streve for å få dette så smidig som mulig for alle.

Jan Magne Strand, Elhub: vi skal ta det videre til Avregningsansvarlig og Landssentralen. Inntil det er avklart er det ikke noen annen løsning enn å splitte i to målepunkt.

Gideon Ovadya, BKK Nett: Det høres ikke riktig ut å splitte.

Audun Sandhaug, Glitre (tidl. Agder):: Tror vi skal avvente litt, hvis det plutselig blir endringer i løpet av kort tid.

Elisabet Lofthus

12.55

Kraftleverandørers håndtering av angrerett etter forbrukertilsynets orientering i desember 2022

Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi valgte den løsningen fordi det ikke var så mange kunder dette gjaldt. Det hadde kanskje vært riktigere å reversere avtalen fordi det er det kundene vil når de angrer.

Christine Rynning-Tønnesen

13.10

Status i arbeidet med rapport for utredning av samtykkekontroll i Elhub

Helga Kleppe, Fjordkraft: kan du si noe om hvordan den samtykkekontrollen skal virke?

Alexander Dybvad, Elhub: Rapporten vi skal sende til RME vil belyse hvordan løsningen skal funke. Vi har to forslag. Elhub må verifisere at sluttbruker har godkjent feks. leverandørbytte.

Anette Aslaksrud, TietoEvry: Gjelder det kun privatkunder?

Alexander Dybvad, Elhub:: Nei, det blir både for private og bedrifter. det har vi blitt bedt om av RME.

Alexander Stokke Dybvad

13.15

Gjennomgang av kundeundersøkelsen 2022

Christine Rynning-Tønnesen

13.30

Eventuelt

13.40

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.