Skip to main content

BF 22/08 Referat

Dato: 24.11.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-08 221124 Elhub Brukerforum.pdf

Deltakere:

Anette Huke
Anita Ystmark
Benedicte Næss
Sanne Andersen
Tonje Kristoffersen
Frode Fausa
Gideon Ovadya
Helga Kleppe
Jnnniske Thorstensen
Kim Bjerkevoll
Lars Ellinggard
Lene Svarstad
Pål Terje Løhre
Bente Løyning
Marit Andersen
Marius Hovland
Marthe Honnemyr
Magnus Olsen
Ove-Johnny Gjervik
Audun Brekke Sandhaug
Merete Svela
Tor Arne Heggtveit
Therese Ellingsrud
Torstein Jensen
Hans Kristian Svinø

Interne deltakere:

Alf Olevik Ulvan
Alexandra Edwards
Audun Matre Meinich
Bjørnar Borgersen
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Elisabet Lofthus
Eigil Gjelsvik
Ingvar Aarnes
Jørgen Nafstad Møller
Kåre Mogensen
Maria Georges
Morten Torgdalsbøen
Sindre Guldbrandsen

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.05

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Helga Kleppe, Fjordkraft: Meldt feil i Folkeregisterløsningen fordi vi ikke får treff selv om vi har fylt inn alle data rett. Er det noen andre som har erfaringer med den nye løsningen?

Tonje Kristoffersen, LOS: Vi har opplevd det samme. Vet at det er riktig fylt ut, men får ikke treff. Har lagt på mer info, postnummer osv., for å få treff.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Den andre saken er gjennomfaktueringsløsningen og strømstøtte. Hvis kunden bytter leverandør, blir utbetalingen forsinket (i kundens øyne).

Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Du tenker på nettleien vi betaler ut?

Helga Kleppe, Fjordkraft: Ja, når kunden bytter leverandør får den gamle leverandøren tilsendt faktura med refusjon i nettleien. Da blir utbetalingen forsinket fordi kunden har byttet leverandør.

Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Det har vært diskutert om det skal gjøres en revisjon av løsningen, men Elhub er ikke riktig part i denne saken. Energi Norge tok regi for å finne en løsning for hvordan nettselskapene skulle utbetale strømstøtten når den ble lansert.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Aktørene tar opp igjen tråden med Energi Norge i denne saken.

Kim Bjerkjevoll, Elekt: Forbedringsforslag til samtykkeløsningen og planlagt nedetid (fra chat):

Tema 1 - Samtykkeløsningen

Løsningen har fått en stor forbedring med den nye webløsningen som har støtte for mobil og gjør det enklere for brukeren å forstå hva han skal gjøre for å avgi samtykket

Men løsningen kan bli enda mer brukervennlig, f.eks.

 • Mulighet til å bli sendt tilbake til app eller webside til aktør som initierte prosessen, etter at samtykket er gitt.

 • Dyplenking til side for samtykke (dvs, etter at bruker har logget inn via BankID kan vi som aktør/tredjepart bestemme hvilken side som skal vises for brukeren)

 • Unngå ny autentisering ved BankID, hvis bruker allerede er autentisert

 • API løsning som gir aktør full kontroll over brukergrensesnittet, hvor samtykket kan innhentes av aktør/tredjepart.

 

Tema 2 - Planlagt nedetid:

Elekt er godt fornøyd med oppetiden, men vi ønsker oss en bedre løsning i fm planlagt nedetid.

Vi har løsninger som benytter Elhub og som blir eksponerer direkte til våre kunder. Det er derfor viktig med oppetid gjennom hele året for å levere en god brukeropplevelse, ved å sikre at brukeren får den informasjonen han er ute etter i interesseøyeblikket.

Forslag til løsning:

Gjennomfør en kopi av produksjonsdata, med restore til et annet midlertidige produksjonsmiljøet. Aktiver bare les-operasjoner for dette nye midlertidige produksjonsmiljøet.

Vi som aktør har da et readonly fallback miljø vi kan benytte for å gi brukeren verdi under planlagt nedetid hos Elhub.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Jeg syns det er interessante forslag, men jeg må ta det videre til de som har jobbet med det hos oss. Kan gi deg tilbakemelding senere.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Takk for gode innspill. Vi jobber nå med hvilke endringer som skal komme i 2023. Vi tar med oss punktene videre. Kan du si litt mer om punkt 2, hva kundene ønsker å lese når vi har nedetid?

Kim Bjerkevoll, Elekt: Vi har behov for å vite om kunden er målepunktseier, behov for å se forbruk blant annet.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Er det nedetid på søndager du tenker på?

Kim Bjerkevoll, Elekt: Ja, det er da problemet er størst.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Målet på sikt er å gå bort fra stor nedetid på søndager til små, hyppige deployer kontinuerlig, med lite nedetid. Vi kan se på om punkt 2 kan være aktuelt som en mellomløsning, og tar med oss begge punktene for å diskutere det internt og kommer tilbake til dere.

Anette Huke, Entro: Vi har fått en kommentar fra en kunde som savnet å se hvem som sendte forespørsel om samtykke til tredjepartstilgang.

Elhub: Det står hvem som ønsker tilgang, det er hele poenget at kunden skal vise hvem som sender forespørsler.

Anette Huke, Entro: Kanskje det kan stå både adresse og målernummer? Mange næringskunder har ikke oversikt over målepunkt-IDene sine.

Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Det står adresse også. Hvis du trykker deg videre vil du få målernummer også. Vil du ha det på første bildet?

Anette Huke, Entro: Ja, det hadde vært lettere for kunden.

Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Vi sliter med epostadresser med mye feil. Til kraftleverandørene: vær så snill å rett opp feil.

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.10

Kommende endringer i Elhub våren 2023

Jørgen Nafstad Møller

11.25

Optimus

Lars Ellinggard, Elvia: Er det på tide å gjøre en refresh av dataene? De begynner å bli gamle.

Christoffer Sannes, Elhub: Det kan vi se på. Det blir eventuelt etter desember.

Christoffer Sannes

11.35

15-minutter

Henrik Simonsen

11.50

Datakvalitet måleverdier 2023

Lars Ellinggard, Elvia: Vi strever nok som det er med kravene, de er strenge nok. Vi ønsker også å bli fristilt fra nabonett som ikke oppfyller kravene.

Gideon Ovadya, BKK Nett: Enig med Lars, vi strever nå.

Ole Marius Nansdal, Statkraft: Vi tenker at man burde være 100% komplett på D+1, det er jo maskiner.

Nina Halvorsen, Lede: Det er det vi har rigget systemet for. Lurer litt på hva som mangler der ute.

Alf Ulvan, Elhub: Vi vet at naboens resultater er med på å dra ned kvaliteten. Vi mener at netteierne må snakke sammen hvis det er utvekslingspunkter som er utfordrende.

Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Det burde være mulig å få dette opp på bordet, hvilke målere man er rapporteringsansvarlig for. Da kan man se på rotårsaker.

Konklusjon:
Kravene for 2023 blir de samme som for 2022.

Alf Olevik Ulvan

12.00

Lunsj

 

12.45

Hyppigere innsending av måleverdier for Utveksling, Produksjon og stort Forbruk

Ole Marius Nansdal, Statkraft: Hvis man får hyppigere avlesninger vil det gjøre systemet ennå bedre, særlig i forhold til 15 minutter også.

Eigil Gjelsvik, Elhub: Et spørsmål til kraftleverandører og tredjeparter: Er det noen av kundene der ute som har hatt ønske om hyppigere oppdateringer av måleverdier? Vi snakker historiske verdier.

Kristi Gullstein, Ustekveikja: Vi har det, men det er helst i samtid det spørres etter.

Kim Bjerkevoll, Elekt: Vi ønsker å ha måleverdier så hyppig som mulig.

Alf Ulvan, Elhub: Dette gjelder stort forbruk, for å presisere.

Kim Bjerkevoll, Elekt: For oss vil det vil være et generelt ønske.

Lillian Bakken, CGI: Logikken på vår side er satt opp for å sende verdier hele døgnet.

Nina Halvorsen, Lede: Vi kan sende det, men siden det ikke er noe krav har vi ikke satt det opp mot Elhub.

Aksjon:
Muligheten for å sende inn hyppigere gjennom inneværende bruksdøgn eksisterer allerede, Elhub vurderer da å kommunisere dette bredt, og la aktørene (Nett og Kraft) håndtere dette seg i mellom.

Samtidig ser Elhub videre på hele MSCons løsning og eventuell utfasing - må da forsikre at Elhub tar over alt. Det vil bli satt opp en arbeidsgruppe for dette, der Statnett også må med.

Alf Olevik Ulvan

12:50

Publiseringer: Reminder report / MGAer som ikke er i balanse

Ole Marius Nansdal, Statkraft: Vi er veldig interessert i MGA som ikke er i balanse.

Nina Halvorsen, Lede: Vi bruker den listen til å sjekke våre MGAer.

Lars Ellinggard, Elvia: Tenker at det bare er å publisere dette. Kan det legges ut under rapporter i portalen?

Nina Halvorsen, Lede: Kan det legges under driftsmeldinger? Hvis vi har problemer en dag så slipper vi hvertfall så mange henvendelser.

Kim Bjerkevoll, Elekt: En langsiktig løsning er et API vi kan bruke for å informere kundene.

Aksjon:

Elhub vil snarlig publisere, i første omgang pr epost, reminder report til driftskontakter hos Nett og Kraft. Vi ser også videre på tilsvarende muligheter for MGAer som ikke er i balanse, der vil også balanseansvarlige motta tilsvarende

Alf Olevik Ulvan

13.00

Praktisering av nærings- og forbrukskode blant netteiere

Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett: Vi setter næringskode etter anleggstype. I hovedsak brukes næringskoden som ligger i BRREG, hvis ikke kunden spesifiserer noe annet.

Marianne Åsheim, Arva: Vi bruker både anleggstype som står i Matrikkelen og BRREG.

Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Vi har sett litt på hvordan dette skal automatiseres, hvordan eventuelle avvik skal følges opp. Ifb. strømstøtte har vi brukt matrikkelen. Det er mange ting som kan spille inn her, næringsbygg med ulike bedrifter og ulike næringskoder osv. Det er vanskelig å lage en enkel vask eller automatisering av dette.

Nina Halvorsen, Lede: SSB krever manuell behandling i noen tilfeller der det er usikkerhet. Vi har folk hos oss som jobber med dette.

Marianne Åsheim, Arva: Kunne det vært sånn at når en kunde skriver ny kontrakt kraftleverandøren har en avkrysning på hva slags type anlegg det er?

Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett: I Enoro er regelen at anleggets bruker satt av DLE, og den næringskoden bruker vi.

Audun Sandhaug / Christine Rynning-Tønnesen

13.30

Referansegruppe for UX og UI

Fjordkraft, Glitre, Agder, BKK, Entro og Elekt er med.

Jørgen oppfordret andre til å ta kontakt eller sende spørsmål dersom det skulle være noe.

Ønske om å kunne gjøre små endringer i portalen (leverandørbytte f.eks.).

Jørgen Nafstad Møller og Kåre Mogensen

13.40

Møtekalender våren 2023

Gi innspill dersom det er større arrangementer som kolliderer med foreslåtte datoer.

Vi vil kjøre de 2 møtene i mars og juni fysisk + på Teams, de 2 møtene i januar og april vil kun kjøres på Teams.

Christine Rynning-Tønnesen

13.45

Eventuelt

Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon

 • Eigil Gjelsvik, Elhub: VI må finne ut av hvordan vi skal gjøre dette mest mulig effektivt.

 • Lillian Bakken, CGI: Vi vil komme med et løsningsforslag.

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Dette skal iføres 1. januar, det er for kort varsel for å kunne gjøre nødvendige endringer i systemene.

 • Jarle Stava, Lnett: Litt skeptisk til hvordan vi skal håndtere disse måleverdiene til kundene. Hvordan skal kundene se hva de har brukt og hvordan det er fordelt.

 • Henrik Simonsen, Elhub: Elhub vil gjøre kundene til plusskunder så fakturering skal ikke bli noe problem.

 • Jarle Stava, Lnett: Vi har et rigid system der verdiene skal gå gjennom ulike systemer og da må vi lage nye løsninger for disse kundenes verdier.

 • Lillian Bakken, CGI: Må tenke på at selv om Elhubs løsning er enkel blir det ikke enkelt for netteierne.

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Man må nok ha en egen kategori på dette. Endring til plusskunde i våre systemer initierer meldinger til andre systemer som håndterer måleverdier osv.

 • Gideon Ovadya, BKK Nett: RME har bommet litt her, de har tenkt finansielt og ikke på timeverdier.

 • Aksjon Elhub: Elhub kaller inn til et eget møte for å diskutere implementering av ordningen

 

14.00

Møtet avsluttes

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.