Skip to main content

BF 22/07 Referat

Dato: 29.09.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-07 220929 Elhub Brukerforum.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Helga: Kleppe, Fjordkraft: Hvordan ligger dere ann med de store prosjektene?

Elhub: Plattformteamet holder på å bygge skymiljøet og planen er ikke endret med hensyn til å flytte miljøene. Planlagt i mars. Vi kan gå gjennom planen nærmere i neste Brukerforum.

Therese Hellingsrud, Elvia: Flytting til sky vil påvirke testmiljøene lite, kun nedetid. Hvor mye nedetid? Vi har mye testaktiviteter og må planlegge.

Truls Løken Krohn, Elhub: Ikke mer enn to dager i strekk. Vi poster datoene i chat.

Erlend Falch Pedersen, Altere: Eksisterende testmiljø er helt ubrukelig. Er det sannsynlig at det kan bli bedre før flyttingen?

Truls Løken Krohn, Elhub: Vi holder på å rydde opp i databasene, målet er å få ryddet opp før migreringen.

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi får en del henvendelser fra kunder om rar fordeling av profilforbruk.

Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: En del tilfeller i det siste der prosesser går igjennom uten at vi får kvittering. Viser til ulike feil i Elhub, vi bruker en del tid på å nøste i dette.

Alf Ulvan, Elhub: Vi skal se på hvordan vi kommuniserer mindre kritiske feil.

Nina Halvorsen, Lede: Vi har tatt grep i forhold til JIP og det skal være bedre nå. Mye jobb med 301-meldinger fra kraftleverandører som sender 0 i postboks-feltet. Dette fører til manuell jobb og vi ønsker at det rettes opp.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Send oss gjerne hvem det er så skal vi kontakte aktørene.

Nina Halvorsen, Lede: Vi hadde besøk av Elhub og det det var veldig hyggelig. Oppfordrer alle til å invitere Elhub eller takke ja til invitasjon.

Erlend Falch Pedersen, Altere: Vi hadde et tilfelle der det plutselig kom inn mye og store estimerte verdier. Usikker på om det kom fra netteier eller Elhub.

Gideon Ovadya, BKK Nett: Vi har fått tre målepunkter, profilanlegg, der fordelingen er gjort på en merkelig måte. Vi hadde reell stand så skjønner ikke hvorfor det er stipulert på den måten.

Ove Johnny Gjervik, Tibber: Burde ikke store korrigeringer bli stoppet? Har dere ikke noen sjekker? Vi sliter med store korrigeringer både på profilavregnede og timesavregnede målepunkter.

Alf Ulvan, Elhub: Planen er at det skal settes opp sjekker i 15-min avregningen.

Ove Johnny Gjervik, Tibber: Vi har ikke fått svar når vi har kontaktet netteiere fordi de mener at timeverdier er personopplysninger.

Elhub: Timeverdier er ikke personopplysninger. Nettselskapet må svare. Bruk Edielportalen til å finne kontaktpersoner.

Erlend Falch Pedersen, Altere: Feil med korrigeringer; dette burde vel nettselskapet og Elhub rette opp. Kraftleverandørene bør vel ikke være ansvarlig for dette.

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Asymmetrisk filter for måleverdier

Christian Moe, Føie: “Man kan ordne opp bilateralt”, men paragraf 6.14 sier at nettselskapet ikke kan kreve tilbakebetaling fra kraftleverandør/kunde. Elhub burde kunne gå inn og rette dette manuelt.

Nina Halvorsen, Lede: Dere gjør mange manuelle endringer etter strukturendringer, men grove måleverdifeil sier dere nei til.

Ingvar Aarnes, Elhub: Det er fordi det er en teknisk stopp. Eventuelt må vi utvikle nye løsninger.

Odne Nesheim Stenseth: Det som virker mest naturlig er at man kan korrigere dagens verdier frem til døgnskiftet.

Christian Moe, Føie: Paragraf 6.14, kan den forstås sånn at kraftleverandører og kunder kan nekte et bilateralt oppgjør?

Elhub: Urimelige utslag skal søkes til NVE, og da må aktøren betale.

11.20

Utredning av samtykkekontroll i Elhub

Alexander Stokke Dybvad

11.30

Retningslinjer for nærings- og forbrukskoder

Christine Rynning-Tønnesen

11.40

Retting av næringskoder iht. avvikslister fra SSB

Ola Garmann

11.50

Eventuelt

 

12.00

Møtet avsluttes

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.