Skip to main content

BF 22/06 Referat

Dato: 01.09.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-06 220901 Elhub Brukerforum.pdf

Retningslinjer for nærings og forbrukskoder u_makro.docx

Deltakere:

Anette Aslaksrud, TietoEvry
Anette Huke, Entro
Anita Ystmark, Arva
Aud Bjerga Sigurdsen, Lnett
Benedicte Næss, Glitre Energi Nett
Christian Moe, Føie
Elisabeth Mosleth, Kinect
Gideon Ovadya, BKK Nett
Grete Øwre, Tensio TS
Helga Kleppe, Fjordkraft
Helge Grimstad, BKK Nett
Liv Eppeland, Agder Energi Nett
Marthe Honnemyr, NorgesEnergi
Marianne Iuell, NorgesEnergi
Jannicke Thorstensen, Metzum
Kristi Gullstein, Ustekveikja
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett
Lars Ellingsgard, Elvia
Marius Hovland, Hansen Technologies
Tonje Christoffersen, LOS
Marjo Helena Holba, Kinect
Nina Ishaug Halvorsen, Lede
Magnus Olsen, Lnett
Ove-Johnny Gjervik, Tibber
Ida Roksund Gundersen, Fortum
Audun Sandhaug, Agder Energi Nett
Siri Hetland Myrset, Istad Kraft
Therese Hellingsrud, Elvia
Tor Arne Heggtveit, Vest-Telemark Kraftlag
Torstein Jensen, Brady

Interne deltakere:

Alexandra Edwards
Alexander Stokke Dybvad
Alf Olevik Ulvan
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Elisabeth Lofthus
Henrik Simonsen
Ingvar Aarnes
Jan Magne Strand
Jørgen Møller
Kalle Ellinggard
Kim Charlotte Elvestad
Ola Garmann

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Status på forbedringssaker

Helga Kleppe, Fjordkraft: Har dere status på EI-252?

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Den står høyt på prioriteringen av endringsønsker vi gjerne vil implementere. 15 min og flytting av Elhub til sky (Optimus) gjør at den tar lengre tid enn vi ønsker. Vi ser på om den kan deles opp og vil gjøre en ny analyse.

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Her er det mye som skjer om dagen, strømstøtte, ny nettleie, det er en totalutfordring for hele markedet egentlig. Det skjer mye samtidig, stort trøkk i alle ledd. Vi hadde utfordring med JIP og timefordelig for profilavregning. Oppklaringen om nettap fra Elhub hadde jeg ikke fått med meg, og nå ser det veldig greit ut.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Hvordan har det gått med innføring av nye nettariffer?

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Det blir mindre synlig for kundene nå med høye strømpriser, men vi har fått en del henvendelser. Mange lurer på hvilket trinn de er på osv.

Kristi Gullstein, Ustekveikja: Det er utfordrende med de høye prisene for tiden, men vi har kontroll. Vi er også superfornøyd med å ha fått i gang oppgjør mot netteierne på gjennomfakturering, og det har fungert kjempebra. Takk til netteierne som har hevet seg rundt og laget en god løsning.

Lars Ellingsgard, Elvia: Vi er i en ganske stor testfase for det nye systemet, men ellers er det mye med fokuset på bransjen for tiden.
Det er feil med innlasting av sider i portalen.

Elhub: Feilen er meldt og planlagt fikset i R9.1.0 med deploy 11. September.

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.10

Utredning av samtykkekontroll i Elhub

Anette Huke, Entro: Gjelder dette alle sluttbrukere (bedrift og privat) eller spesifiserte kunder?

Alexander Dybvad, Elhub: Foreløpig så ser vi på begge typer sluttbrukere.

Alexander Stokke Dybvad

11.30

Retningslinjer for nærings- og forbrukskoder

Tonje Christoffersen, LOS: Vi registrerer næringskoden til hovedenheten til bedriften. Vi henter næringskoden fra BRREG.

Magnus Olsen, Lnett: Så lenge nettselskapene er ansvarlige for dette burde ikke kraftleverandører registrere næringskoder, dette burde avvikles. Det er for mye data som utveksles som fører til feil.

Kim Elvestad, Elhub: Vi har et endringsønske, EI-131, for å fjerne at kraftleverandører registrer næringskode ved innflytting.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Næringskode er påkrevd ved innflytting så det må endres i selve prosessen.

Magnus Olsen, Lnett: Sånne felt burde ikke gå automatisk inn.

Helge Grimstad, BKK Nett: Dette er komplisert og handler om timekostnader ene og alene. Det er feil slik det sendes nå. Enig med Magnus.

Grete Øwre, Tensio: Vi ønsker ikke at kraftleverandører skal sende næringskode ved innflytting, det har ingen hensikt.

Anette Huke, Entro: Opplevde da jeg jobbet i Kinect at vi fikk næringskoden i retur uansett så spørsmålet er jo hvem som skal ha ansvaret for næringskoden når det er så mye usikkerhet rundt kvalitet.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Netteier skal kvalitetssikre og sette riktig næringskode.

Helge Grimstad, BKK Nett: Man har lov å sende meldinger begge veier og dette fører til overskrivinger når netteier har rettet opp og kraftleverandører sender korrigeringer. Det må systemtilpasninger til her, og fram til det endres i Elhub vil det bli usynk.

Tonje Christoffersen. LOS: Når vi sender en bestilling på en privatkunde og forrige kunde var en næringskunde får vi tilbake næringskundens næringskode i NotifyStartOfSupply. Da endres næringskoden i vårt system til næringskundens næringskode. Vi må da vente til netteier oppdaterer grunndataen med riktig næringskode for privatkunden.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Spørsmål til CGI og deres kunder; kan man overstyre næringskoden som kommer fra BRREG?

Nina Halvorsen, Lede: Ja, vi kan overstyre næringskoden.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Kan dere sette ulike næringskoder på ulike målepunkter selv om det er samme kunde?

Nina Halvorsen, Lede: Ja, det kan vi. Kunder kan jo ha mange ulike anlegg, firmahytter, leiligheter, kontor osv.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Har dere noe forhold til hovedenhetsnummer eller underenhetsnummer?

Nina Halvorsen, Lede: Nei, det er kunden som bestemmer hvilket nummer de vil registrere.

Aud Sigurdsen, Lnett: Hvis et borettslag har ladere i garasjen får de kompensasjon, men hvis det er et firma som tilbyr ladeløsninger så er vi usikre på om de også skal få kompensasjon?

Grete Øwre, Tensio: Er i hovedsak enig, men det jeg henger meg opp i er anbefaling til boligselskap. Det er ulogisk med de næringskodene.

Helge Grimstad, BKK Nett: Støtter det Grete sier.

Elhub: Vi tar det spørsmålet videre til NVE.

Christine Rynning-Tønnesen

11.45

Retting av næringskoder iht. avvikslister fra SSB

SSB-rapport: https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/artikler/moderate-stromsjokk-for-de-fleste-i-naeringslivet

Therese Hellingsrud, Elvia: Ifb. med denne så dukket det opp et spørsmål fra vår kvalitetsavdeling: hvilket register er det SSB bruker? Det er så som så med kvaliteten på disse registrene.

Jan Magne Strand, Elhub: Det kan vi spørre SSB om.

Jan Magne Strand

12.00

Lunsj

 

12.30

Plusskundeforskriften

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Det jeg er i tvil om er fordelingsnøkkelen. Hva hvis det er leilighet, næring osv. i samme bygg?

Magnus Olsen, Lnett: Sånn som jeg har forstått det er det viktig å begrense muligheten for dette. Det bør være maks 3 fordelingsnøkler ellers vil det bli en stor utfordring. Nettselskapene må godkjenne dette etter min forståelse.

Elhub skal sette opp rutiner for dette sammen med bransjen.

Helge Grimstad, BKK Nett: Man må også ha kontroll på når kunden flytter inn og kostnadene. Det vil kreve store systemendringer for å få til dette.

Jan Magne Strand

12.45

Datakvalitet målerkonstant
(k-faktor)

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Det er litt forskjellig ut fra hvilket oppsett hvilket selskap har. I vårt system får vi ferdig volum fra MVS. Vi er ikke avhengig av dette for å fakturere kunden, men vi er opptatt av at konstanten skal være riktig. Hvis konstanten oppdateres sendes det melding til Elhub. Det ble ryddet mye ifbm utrulling av AMS. Eventuelle feil kan oppdages ved stikkprøver e.l. Jeg vil påstå at kvaliteten er mye bedre nå enn før AMS.

Tor Arne Heggtveit, VTK: Stort sett enig med det Audun sier. Mener at KIS-systemet må være oppdatert for at kunden skal få riktig faktura. Og det er jo KIS-systemet som sender meldinger til Elhub.

Nina Halvorsen, Lede: Vi er helt avhengig av at dette er riktig siden det henger sammen med måleverdisystemet. Vi har riktige verdier hos oss både i måleverdisystemet og KIS-systemet, men jeg ser at det er helt feil verdier på flere målepunkt i Elhub. Det har ikke noe å si for at avregningen skal bli riktig hva som ligger i Elhub siden vi får ferdig utregnede måleverdier. Jeg vet at vi i enkelte perioder har oppdatert målerkonstanten som ligger i Elhub, mens i andre perioder har vi ikke det. For å få det riktig er vi nødt til å oppdaterer alle målepunkter.

Helge Grimstad, BKK Nett: Det meste er egentlig sagt, men det er nok mange forskjeller teknisk sett. Man må tilstrebe at det ligger i KIS-systemet.

Christine Rynning-Tønnesen

13.00

Testing av kommende endringer i Elhub høsten 2022

Truls Løken Krohn

13.15

Eventuelt

Henrik Simonsen, Elhub: Vi har en kjent feil (EI-1075) som vi ønsker å endre fra B til C-feil. Hvis det er nødvendig kan vi hjelpe aktørene med work around for å løse problemet.

 

13.30

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.