Skip to main content

BF 22/05 Referat

Dato: 16.06.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-05 220616 Elhub Brukerforum.pdf

Deltakere:

Anette Aslaksrud, TietoEvry
Anita Ystmark, Arva
Aud Bjerga Sigurdsen, Lnett
Benedicte Næss, Glitre Energi Nett
Bente Løyning, Lyse Energi
Christian Moe, Føie
Eigil Tengesdal, Fjordkraft
Gideon Ovadya, BKK Nett
Helge Grimstad, BKK Nett
Henning Haraldsrud, TietoEvry
Ingrid Frisli, Eidsiva Marked
Irene Linchausen, Arva
Jannicke Thorstensen, Metzum
Jarle Stava, Lnett
Kristi Gullstein, Ustekveikja
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett
Lars Ellinggard, Elvia
Liv Eppeland, Agder Energi Nett
Lillian Bakken, CGI
Marianne Åsheim, Arva
Marit Andersen, Elvia
Marius Hovland, Hansen Technologies
Nina Ishaug Halvorsen, Lede
Magnus Olsen, Lnett
Siri Hetland Myrset, Istad Kraft
Therese Hellingsrud, Elvia
Torstein Jensen, Brady

Interne deltakere:

Alexandra Edwards
Alf Olevik Ulvan
Andre Holmqvist
Cecilie Fagerheim
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Elisabet Lofthus
Henrik Simonsen
Ingrid Lofthus
Jan Magne Strand
Jørgen Nafstad Møller
Kim Charlotte Elvestad
Kåre Mogensen
Mats Samuelsson
Morten Torgalsbøen
Ola Garmann
Truls Løken Krohn

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.10

Release plan høsten 2022 inkl. oppdatert edielstandard

Eigil Tengesdal, Fjordkraft: EI-339: Er det spesifikke feilmeldinger på de ulike feltene for post/fakturaadresse?

Elhub: Det er samme feilmelding på feil i format i post/fakturaadresse. For detaljer se Edielstandarden 1.14.0.

Lillian Bakken, CGI: Vi kommer med en tilbakemelding på EI-840 i løpet av uken.

Jørgen Møller

11.25

15 minutter

Henrik Simonsen

11.35

OPTIMUS migreringsplan

Therese Hellingsrud, Elvia: Hva legger du i “det vil ikke påvikre aktørene? Blir det nedetid?

Christoffer Sannes, Elhub: Ja, dette vil medføre nedetid.

Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Vi har satt opp tentative datoer. Testmiljøet er planlagt flyttet 14.11.22 - 16.11.22. Produksjonsmiljøet er planlagt flyttet 03.03.23 - 05.03.23. Dette vil medføre nedetid disse datoene.

Vi kommer tilbake med mer detaljerte planer over sommeren.

Christoffer Sannes

11.40

EI-368: Sende ut BRS-NO-502 uavhengig av status på valideringene i balanseavregningen

Lars Ellinggard, Elvia: Nei, det er ikke nødvendig. Vi følger ikke opp dette i dag.

Liv Eppeland, Agder Energi Nett: Kan undersøke det med vår balanseansvarlige og komme tilbake til dere.

Simen Wexhal Lerfaldet, Statkraft: Statkraft ser potensielle fordeler i at data uten stempel "ferdig" på MGA-nivå kan sendes til de ulike aktørene. Selv om dataene ikke er 100%, mener vi at vi i kombinasjon med månedsrapportene, egne kontroller av datakvalitet og potensielt sett annen informasjon som Elhub publiserer/kan komme til å publisere, kan ha et potensielt bra utbytte av å "se markedet" tidligere enn vi gjør i dag via data fra Elhub/Esett.

Et forslag fra vår side er derfor at man ser på en løsning for å sende rådata fra Elhub til aktører nærmest live (i alle fall daglige oppdateringer), slik at disse kan vurderes og tas inn i kjøring av f.eks. forbruksprognoser.

Tenker man seg at man har data som har høy kvalitet (kanskje noe selektivt ut fra lokasjon osv). tidligere enn D+5 er vår klare hypotese at dette kunne vært fordelaktig for mange aktører - og ikke minst for markedet.

Alf Olevik Ulvan

11:50

Nærings- og forbrukskoder

Magnus Olsen, Lnett: Muligheten til å overskrive burde fjernes, og forslag til endringer burde gå via BRS-601

Ingrid Lofthus, Elhub: Det er med på listen.

Therese Hellingsrud, Elvia: Selv om ansvaret ligger hos netteier, er det ikke så lett å avvise et felt i systemet. Mange må ta den inn og så endre det etterpå. Vi har et script som endrer tilbake igjen.

Helge Grimstad, BKK Nett: Det er forbrukskode 36/35 som er utfordringen. Enig med Magnus, det må ikke overskrives.

Magnus Olsen, Lnett: Ønsker å fjerne de feltene som vi ikke har eierskap til. De burde egentlig ikke vært der.

Ingrid Lofthus, Elhub: Det kan fort bli resultatet av arbeidsgruppens jobb.

Eigil Gjelsvik, Elhub: Innspill fra Bransjerådet: Dette er veldig komplekst og det virker som om kravene ikke henger helt sammen med hva som fungerer operasjonelt. I så fall må vi løfte dette opp til regulator.

Ingrid Lofthus

12.00

Lunsj

 

12.30

Datakvalitet anleggsadresse

Helge Grimstad, BKK Nett: God oppsummering. Det hjelper lite å si at det er netteiers ansvar når det er åpent for endringer/overskrivinger. Kvaliteten var mye bedre før Elhub. Vi er også avhengige av at kommunene oppdaterer matriklene.

Liv Eppeland, Agder Energi Nett: Ble dette tatt opp på Bransjerådet?

Jan Magne Strand, Elhub: Vi informerte om at vi skal fokusere på dette nå, men gikk ikke i dybden. Med god datakvalitet på målepunktadresse, kan en bruke oppslag i andre registre for å få posisjon.

Marit Andersen, Elvia: Hvor skal dere finne avvikene?

Jan Magne Strand, Elhub: Vi tar utgangspunkt i rapport fra SSB som vi skal videreformidle til netteierne. Der vil dere også få informasjon av hva NACE-koden burde vært. Forbrukskoder er p.t. ikke en del av modellen til SSB.

Marit Andersen, Elvia: Da må vi stoppe forbrukskoden i meldingene til netteierne, da har de ingenting der å gjøre.

Helge Grimstad, BKK Nett: Spent og overasket. Ut fra næringskoden setter man forbrukskoden. Hvis vi skal rydde etter dette systemet blir det feil igjen.

Jan Magne Strand, Elhub: vi skal gjøre dette på en god og kontrollert måte, det blir en dialog. Vi skal ikke pushe dette på dere.

Christine Ryynning-Tønnesen, Elhub: Dette er det arbeidsgruppen jobber med, vi må få tydelig fram alle utfordringer rundt forbruks- og næringskoder.

Jan Magne Strand

12.45

Eventuelt

Gideon Ovadya, BKK Nett: Kan man klassifisere/degradere manglende verdier på produksjon under 100 kW til ikke kritiske feil? Det fører til at hele avregningen feiler ved manglende timer (ønsker at det opprettes egen gruppe for småproduksjon).

Elhub: Forskriften sier at vi skal ha inn timeverdier for alle timesavregnede målepunkt innen kl 7 dagen etter endt bruksdøgn. Det er jo det vi alle jobber for å få inn til Elhub. For mindre produksjon er det vel kanskje "enklere" å estimere om man ikke har reelle verdier også?

Er det tilfeller der man mot formodning mangler verdier på produksjon, har vi også mulighet til å manuelt godkjenne beregnede grunnlag.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.