Skip to main content

BF 22/04 Referat

Tid: 19.05.2022 10:00-14:00

Sted: Nydalen allé 33 + Teams

Presentasjon:

BF22-04 220519 Elhub Brukerforum.pdf

Deltakere:
Ove-Johnny Gjervik, Tibber
Anette Huke, Entro
Helga Kleppe, Fjordkraft
Ole Marius Nansdal, Statkraft
Irene Linchausen, Arva
Marianne Åsheim, Arva
Audun Brekke Sandhaug, Adger Energi Nett
Benedicte Næss, Glitre Energi
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi
Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia
Marit Andersen, Elvia
Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
Lillian Bakken, CGI
Uy Tran, NVE/RME
Fahad jamil, NVE/RME
Anita Ystmark, Arva
Aud Sigurdsen Bjerga, Lnett
Christian Moe, Føie
Tonje Kristoffersen, LOS
Erlend Falch-Pedersen, Altere
Frode Fausa, CGI
Gideon Ovadya, BKK Nett
Grete Øwre, Tensio
Tina Hansen, LOS
Helge Grimstad, BKK Nett
Henning Haraldsrud, TietoEvry
Marthe Honnemyr, NorgesEnergi
Jannicke Thorstensen, Metzum
Jarle Stava, Lnett
Karsten Eeg Skuldal, Kinect
Kjetil Urne, Glitre Energi Nett
Kristi Gullstein, Ustekveikja
Lars Ellinggard, Elvia
Lene Antonsen Svarstad, SkandiaEnergi
Bente Løyning, Lyse
Marius Hovland, Hansen
Nina Ishaug Halvorsen, Lede
Magnus Olsen, Lyse/Lnett
Siri Hetland Myrset, Istad Kraft
Torstein Jensen, Brady
Marjo Helena Holba, Kinect

Interne deltakere:
Alexandra Edwards
Andreas Holmqvist
Audun Meinich
Alf Ulvan
Christine Rynning-Tønnesen
Ola Garmann
Jørgen Møller
Elisabet Lofthus
Helle Reffhaug
Ingvar Aarnes
Christoffer Sannes
Henrik Simonsen
Alexander Dybvad
Jan Magne Strand

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Forbedringssaker under arbeid:

Anette Huke, Entro: Det ser ut som forbedringssaker som gjelder tredjeparter har stagnert litt. Hva skjer?

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Vi skal bytte ut rammeverket på Elhub Min side i releasen i juni. Vi er opptatt av å gjøre godkjenning av tredjepartsforespørsler lettere.

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Hvordan prioriteres bugs?

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Det kommer litt ann på hva slags bugs, noen har enkle work arounds, andre er mer kompliserte.

Magnus Olsen, Lyse/Lnett: Når den nye godkjenningen kommer blir det fortsatt per målepunkt?

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Ja, vi endrer kun brukergrensesnittet.

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Er det lagt opp til frys i sommer?

Alf Ulvan, Elhub: Ja, det kommer til å bli frys.

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.35

Utfordringer med dagens gjennomfaktureringsløsning

Erlend Falch-Pedersen, Altere: Jeg har problemer med å se kost-nytte med denne løsningen. Fordyrende for kraftleverandører som er mer konkurranseutsatte enn nettselskaper. Ser ingen grunn til å ha gjennomfakturering for strømselskaper, det fører til ekstra risiko og ekstra kostnader.

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Dagens løsning fungerte bra for oss, frem til strømstøtten. Åpne poster er en stor utfordring etter dette. Samfunnsøkonomisk er det synd om løsningen skrotes. Kan føre til at nettleien må gå opp, at netteierne må oppbemanne.

Erlend Falch-Pedersen, Altere: : Jeg har problemer med å forstå hva som er det store argumentet med gjennomfakturering. Hvis det krever mye ressurser og mye manuell jobb er det da nyttig?

Uy Tran, RME: Det var et tiltak som kom pga. nøytralitetshensyn. Verden har endret seg siden løsningen ble utviklet. Ingen utfordring med to regninger i dagens digitale verden. De nettselskapene som tilbyr gjennomfakturering må tilby det til alle kraftleverandører.

Ole Marius Nansdal, Statkraft: Den danske huben har tatt inn fakturering og fakturerer nettleien på vegne av nettselskapene. Så for meg at Elhub 2.0 skulle tilby det samme?

Jan Magne Strand, Elhub: Det stemmer at det har vært snakket om. Vi har snakket om muligheten til å hente ut nettariffinformasjon i Elhub. En-regning ligger ikke i vår plan, det krever en forskrift. Det er mer enn teknologi som kreves.

Helga Kleppe, Fjordkraft: En del år før Elhub ble utviklet var det snakk om kundesentriskmodell og en-regning. Hva er den nye retningen hvis det ikke lenger er kundesentriskmodell?

Uy Tran, RME: Vi jobber ikke med en-regning. Vi har ikke definert en ny retning per nå.

Magnus Olsen. Lnett: Vi må forholde oss til at NVE ikke jobber med dette. Noen av oss mener at gjennomfakturering er kundevennlig og da må vi holde oss til det. De nettselskapene som verdsetter gjennomfakturering burde vurdere å frafalle kravet om sikkerhetsgaranti.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Det er ikke støtte i finansverdenen. Litt skremmende at vi som bransje ikke ser på pengestrømmen.

Kristi Gullstein, Ustekveikja: vi har en del næringskunder som gjerne vil ha gjennomfakturering, og med dagens løsning er det vanskelig. Vi har også privatkunder som ønsker det og velger oss fordi vi tilbyr det.

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Elhubs roadmap viser en-regning og kundesentriskmodell, men verden endrer seg raskt.

Jan Magne Strand, Elhub: Det er derfor vi tar det opp. Roadmapen er dynamisk.

Therese Hellingsrud, Elvia: Elvia er ikke for en-regning. Det har vært store kostnader, og det er tungvint med korrigeringer. Det at NorgesEnergi har trukket seg ut er for oss et skritt i riktig retning.

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.10

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Ole Marius Nansdal, Statkraft: I gamle Edielverden fikk vi tilsendt sum forbruk i nettet for foregående døgn, men det får vi ikke lenger. VI mottar det bilateralt fra noen nett, men jeg ser ikke hvordan vi skal få det fra Elhub nå.

Alf Ulvan, Elhub: Elhub distribuerer forbruksverdier i BRS-NO-502 for alle MGA man har kraftleveranse eller der man er balanseansvarlig for en kraftleverandør.

Magnus Olsen. Lnett: En gammel sak, men fordeling av produksjon i borettslag tas opp i mediene fra tid til annen. Hvor står denne saken?

Uy Tran, RME: Det jobbes med, men vanskelig å si når det kommer på høring.

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.30

Datakvalitet

Therese Hellingsrud, Elvia: Vi betaler mye for å være en del av Elhub, skal vi få enda større kostander for å at andre skal få data? Vi ser nytten, men det er mye som kreves for å få det til. Vi må utvikle to systemer.

Uy Tran, RME: Jeg har forståelse for at noen nettselskaper har mye mer data enn andre. Gebyrmodellen skal revideres. Dette blir tatt opp i Bransjerådet først og så blir det en høring. Vedtak fattes i løpet av høsten.

Jan Magne Strand, Elhub: Elhub har tatt opp med RME at hvis dette er viktig må det forskriftsfestet.

Uy Tran, RME: Siste ord er ikke sagt i denne saken, det er mulig å spille inn det som blir nevnt her.

Torstein Jensen, Brady: Ville det vært lurt å gjort analyse på om Elhub skal være et sentralt register for vask av data? Istedenfor at hvert system skal vaske hadde det utnyttet fordelen med sentralregistrene. Tenker på matrikkelen, og andre sentralregistre.

Magnus Olsen, Lnett: Det er en spennende tanke. Da kan man forenkle KIS-systemene.

Jan Magne Strand

12.00

Lunsj

 

13.00

EI-840 Funksjonalitet som støtter innsyn i og sletting av forespørsler i BRS-NO-601

Helga Kleppe, Fjordkraft: Det er lurt og jeg vil tro at det er enkelt å fikse på vår side.

Lillian Bakken, CGI: Vi har ikke støtte for det nå, men det kan lages. 11. september er nok litt tidlig.

Andreas Holmqvist, Elhub: Vårt perspektiv er at det kan brukes av netteierne når det er klart, det er ikke et krav.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Så lenge det ikke er begrensinger ved å ikke ha støtte for det er det bare å innføre, så få aktørene ta det i bruk når vi har fått støtte for det.

Magnus Olsen, Lnett: Hva betyr dette for kraftleverandørene?

Helga Kleppe, Fjordkraft: Funksjonalitet, det blir mer effektivt når meldingene slettes med en gang de er sendt. Dette gir oss mulighet til å standardisere.

Andreas Holmqvist

13.15

Transport Layer Security - TLS

Agder, Fjordkraft og CGI kan være med på testing

Helle Collett Reffhaug

13.30

Ny modernisert Folkeregisterløsning (FREG)

Ola Garmann

13.45

Møtekalender høsten 2022

Christine Rynning-Tønnesen

13.50

Eventuelt

Re-planlegging av 15 min prosjektet

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.