Skip to main content

BF 22/03 Referat

Dato: 31.03.2022

Sted: N33 + Teams

Underlag

BF22-03 220331 Elhub Brukerforum.pdf

Deltakere:

Benedicte Næss, Glitre

Kristine Solberg Pedersen, Glitre

Lillian Bakken, CGI

Helga Kleppe, Fjordkraft

Marit Andersen, Elvia

Nina Ishaug Halvorsen, Lede

Kristi Gullstein; Ustekveikja

Liv Eppeland, Agder

Therese Hellingsrud, Elvia

Audun Brekke Sandhaug, Agder

Torstein Jensen, Hansen

Rakel Ullebust, Hansen

Ida Gundersen, Hafslund Strøm/Fortum Strøm

Siri Myrset, Istad Kraft

Lars Ellingsgard, Elvia

Magnus Olsen, Lyse

Gideon Ovadya, BKK Nett

Anita Ystmark, Arva

Aud Sigurdsen, Lnett

Tor Arne Heggtveit, VTK

Tonje Kristoffersen, LOS

Erlend Falch Pedersen, Altere

Grete Øwre, Tensio TS

Christian Moe, Føie

Karsten Eeg Skudal, Kinect

Marjo Helena Holba, Kinect

Marte Honnemyr, NorgesEnergi

Marianne Åsheim, Arva

Irene Linchausen, Arva

Interne deltakere:

Alexandra Edwards

Audun Matre Meinich

Christine Rynning-Tønnesen

Anne Stine Hop

Maria Georges

Andreas Holmqvist

Alf Olevik Ulvan

Eigil Gjelsvik

Ola Garmann

Ingvar Aarnes

Sigbjørn Høgne

Jan Magne Strand

Helle Collett Reffhaug

Jørgen Nafstad Møller

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.05

Elhubs Strategi

Helga Kleppe, Fjordkraft: Har dere datoer i forhold til flytting til sky?

Eigil Gjelsvik, Elhub: Ingen konkrete datoer ennå, men planen er overflytting av produksjonsmiljøet i november, med Market trial i slutten av august.

Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Blir det nedetid sånn som tidligere? Det er en fordel å vite datoen en god stund før.

Lillian Bakken, CGI: Det påvirker oss som systemleverandør også i forhold til hva vi må gjøre for våre kunder.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Vi skal informere om dette på forhånd, godt innspill

Sigbjørn Høgne

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Grete Øwre, Arva: Er det meningen å fylle ut fakturaadresse dersom denne er identisk med postadresse? Dette skaper feil hos oss.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi er en av de skyldige og jobber med å rette det.

Nina Ishaug Halvorsen, Lede: CGI bruker ikke fakturaadresse, vi får mange meldinger med info som vi ikke bruker. Det er en utfordring, det kommer mye i retur når vi sender ut post siden det er feil adresse.

Kristi Gullstein, Ustekveikja: Vi får bare adresse når vi får opphørsmeldinger. Vi må snakke med systemleverandøren om dette, men det har nok noe med hva som sendes i BRSene.

Christine Rynning-Tønnesen., Elhub: Vi er enige med deg Grete. Se https://dok.elhub.no/ediel/Retningslinjer-for-sluttbrukerinformasjon-i-Elhub.706314561.html og https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/krav-til-sluttbrukerinformasjon/sluttbruker-post-og-fakturaadresse-krav-til-format-og-innhold/.

Helga Kleppe, Fjordkraft: En oppfordring til netteiere om å følge opp 601-meldinger. Vi sender en del og det tar ofte 6-7 uker å få svar. Vi ser også at noen netteiere fakturerer på andre verdier enn det som ligger i Elhub. Vi vet at noen har feil og det er greit. En sak til Elhub: vi trenger årsforbruk på alle anlegg, det ligger en god stund fremover i pipelinen. Går det an å få lister over når det sist var oppdatert?

Alf Ulvan, Elhub: Er det profilavregnet eller timesavregnet? Profilavregnet går automatisk, men ikke timesavregnet.

Nina Ishaug, Lede: Vi får der vi mangler på kvalitetsrapporten.

Alf Ulvan, Elhub: Det er 1000 anlegg som ikke har antatt årsforbruk og der sender vi oppdatering.

Kristi Gullstein, Ustekveikja: Vi ønsker at en-faktura prioriteres. Det ligger langt ut i pipelinen og det fungerer ikke slik som det er i dag med gjennomfaktura.

Aud Sigurdsen, Lnett: Jeg vil skryte av Fjordkraft for at de er så flinke til å sende navn på ny kunde i BRS-NO-601 når de sender utflytting.

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Etter strømstøtten har det vært store utfordringer med åpne poster. Jobbes med en løsning hos systemleverandørene på en midlertidig fiks, men det bør ses på en bedre løsning på gjennomfakturering for å kunne håndtere denne typen tiltak fra politikerne.

Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett: Vi har fått tilbakemelding fra RME om at de ikke kommer til å gjøre noe med dette, det er opp til netteierne. Energi Norge kan ikke jobbe videre med dette, så det blir opp til oss aktørene. Det er ulike syn på gjennomfakturering, men enten bør det være obligatorisk å innføre eller så bør det avvikles.

Eigil Gjelsvik, Elhub: Deler synet til Magnus om at RME ikke ønsker å gjøre noe med dette.

Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett: Dette er egentlig ikke en sak for Elhub, de har ingen naturlig rolle her.

Kristi Gullstein, Ustekveikja: Kundene vil jo ha en faktura.

Anne Stine Hop, Elhub: Elhub/Systemstøtte for Ediel kan gi innspill til RME med erfaringer med gjennomfaktureringsprosedyren, i egenskap av å forvalte prosedyren.

Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett: Nye aktører velger å ikke ha det fordi det er for kostbart og de får jo mange kunder allikevel.

Tonje Kristoffersen, LOS: som kraftleverandør får man oppdatert kundedataen sin med meldingene som kommer inn fra Elhub, spesielt ved opphør. Er det andre som sperrer for at det endres eller andre løsninger? Hvis det ikke er vi som hadde siste oppdatering av kundedata får vi denne informasjonen inn i vårt system.

Andreas Holmqvist, Elhub: Tanken bak det var at hvis man får et opphør skal man få oppdatert informasjon slik at man kan komme i kontakt med kunden. I forhold til personvern kan man tenke på om gammel kraftleverandør skal få informasjon som den nye har registrert?

Torstein Jensen, Hansen: Det er jo riktig at det avhenger av hvordan vi har implementert dette og vi jobber med å endre dette basert på tilbakemeldinger fra kundene. Vi bør også se på hvordan informasjonen blir distribuert fra Elhub

Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett: : Det er spennende i forhold til datakvalitet og har drøftet dette med Andreas. Dersom man har forslag til en endring av data burde det gått via 601. Hver aktør har ansvar for sin egen data og det bør ikke skrives over av andre

Andreas Holmqvist, Elhub: Vi har noen andre prosesser der vi sender informasjonselementer. Vi kan se på om BRS-NO-601 skal utvides til å være en bedre kommunikasjonskanal mellom netteiere og kraftleverandører.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi har spilt inn dette i forhold til prospektene så tatt til Lnett. Enig i at 601 har mye potensiale.

Erlend Falch Pedersen, Altere: Når planlegger dere å kutte nedetiden? Det er veldig lange nedetidsvinduer.

Alf Ulvan, Elhub: Planen er at nedetiden skal gå ned når vi flytter til sky, det ligger i veikartet.

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

11.40

Elhubs rutiner for sletting og lagring av måleverdier

Lars Ellinggard, Elvia: Vi har behov for å gå lenger tilbake i tid enn 3 år på korreksjoner i visse tilfeller. Konkluderte med at vi må gå via NVE. De korreksjonene vi gjør bør også tilbys kraftleverandørene. Hvis man kunne ha lengre frist til å sende ut timeverdiene til kraftleverandørene kunne de jo bare blitt slettet av Elhub etterpå.

Nina Ishaug, Lede: Nettselskapene har krav om å kunne rette 10 år (+3) tilbake i spesialtilfeller.

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Det blir vanskelig når Elhub må slette og nettselskapene må ha informasjonen i mange år, og å kunne sende den til kraftleverandørene.

Lars Ellinggard, Elvia: Det er to caser, hva Elhub er pålagt å slette og hva nettselskapet må kunne sende til kraftleverandørene.

Audun Meinich, Elhub: Vi må følge opp dette med RME så ikke alle har forskjellige krav i markedet.

Eigil Gjelsvik: Jeg tror ikke det er noe problem å skulle videreformidle måleverdier som er eldre enn 3 år ift. personvern.

Audun Meinich, Elhub: Det fungerer ikke teknisk nå i forhold, til sletting, men det må vi se på.

Anne Stine Hop. Elhub: Vi har jobbet mye med dette nå og det var ikke vårt ønske å begynne å slette, men en juridisk vurdering avklarte at vi måtte det. Vi tar gjerne i mot innspill fra dere, med underlag, slik at vi kan ta det med i videre arbeid med databehandling i Elhub.

Gideon Ovadya, BKK Nett: Vi har behov for korrigering. Vi har tidligere gjort det direkte mot kraftleverandøren. Vi har behov for gamle verdier.

Kristi Gullstein, Ustekveikja: Trenger Elhub å blandes inn i dette? Jeg tror ikke vi har behandlet noen saker lenger enn 3 år tilbake i tid.

Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi får noen sånne saker fra netteiere og vi løser det utenfor Elhub. Det er sjeldent og veldig spesielle saker. Vi har et par i året. Vi har dialog med netteierne og får ikke verdiene, det løses utenom meldingsutveksling.

Ingvar Aarnes, Elhub: Hvis verdiene er eldre enn 6 måneder har vi et filter som gjør at det å korrigere ikke er helt greit. Noe å tenke på hvis Elhub skal være en del av en sånn løsning.

Lars Ellinggard, Elvia: Løsningen er at dere fjerner sperringen for å sende inn verdiene.

Ingvar Aarnes, Elhub: Det er ikke teknisk mulig nå i forhold til slettingen.

Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett: Kanskje det må løses med at netteierne tar hele saken og ikke involverer andre. Mulig det er behov for forskriftsendringer e.l.

Audun Matre Meinich

Anne Stine Hop

12.00

Lunsj

 

13.00

Hyppigere innsending av måleverdier - status

Torstein Jensen, Hansen: Vi har gjort undersøkelser og vi er litt bekymret for muligheten til å motta måleverdier kontinuerlig. Hvis du ikke sender med hele historikken vil det være en fordel å kunne sende flere ganger i døgnet.

Ingvar Aarnes, Elhub: Sammen med aktører har vi sett på hvordan vi kan gjøre dette mer robust. Noen sender time 1, time 1-2, time 1-2-3, etc. Siste sending blir da et komplett døgn. Andre sender én og én time gjennom døgnet, og så en ekstra sending med komplett døgn til slutt. Begge metoder fungerer godt.

Liv Eppeland, Agder Energi Nett: Fordel for netteiere å slippe alle sendingene vi har i dag. Vi sender jo til produsenter, leverandører, på MSCONS osv.

Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett: Må se på hva det vil koste å utvikle en løsning, blir det mer administrativt arbeid, er det mindre risiko hvis man sender hver 4-6 time for å begrense antall sendinger. Med den nye tidstariffen blir det to tidspunkter som er interessante

Eigil Gjelsvik, Elhub: For privatpersoner må det sendes etter bruksdøgnet.

Alf Ulvan, Elhub: Vi snakker om bedriftsforbrukere i denne sammenhengen.

Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett: Da må vi se hva systemleverandørene har av muligheter.

Audun Sandhaug, Elhub: Ønsker at dere skal slippe å sende på MSCONS lenger

Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett: : Hvis det gjelder storkunder er det ønskelig

Alf Ulvan, Elhub: Vi må ta en avsjekk med systemleverandørene om hva som er teknisk mulig.

Lillian Bakken, CGI: Vi har ikke støtte for dette nå og kommer ikke til å utvikle noe før vi før ønsker fra kundene.

Alf Olevik Ulvan

13.15

15-minutter

Se: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/automatisert-nordisk-aktiveringsmarked-for-tertiarreserver-mfrr-innfores-i-lopet-av-okt.-nov.-2023/ og

https://nordicbalancingmodel.net/new-go-live-date-for-nordic-mfrr-eam-in-october-mid-november-2023/.

Eigil Gjelsvik

13.30

Prosess for ny gebyrmodell 2023-2025

Lars Ellinggard, Elvia: Er det hele gebyrmodellen det ses på?

Eigil Gjelsvik, Elhub: Ja. Det var en grundig prosess sist så vi tar utgangspunkt i det og se om det er noe som bør justeres. Vi tenker å la gebyrmodellen reflektere kostnadsnivået bedre. Profilavregnede målepunkter er f.eks noe som koster mye.

Therese Hellingsrud, Elvia: Da kan vi kreve at kundene som ikke kan ha AMS-målere dekker dette.

Tor Arne Heggtveit, VTK: Nettselskapene har mulighet til å ta 1500kr i årsgebyr for dette allerede.

Magnus Olsen, Lyse Energi,/Elnett: Bør alle kostnadene gå inn i gebyrmodellen eller bør det gå til tjenester? For eksempel Min side, noen kraftleverandører henviser kunder til Elhub Min side istedenfor å bygge sin egen løsning. Dette er da en tjeneste som det burde betales for.

Eigil Gjelsvik

13.45

Revisjon av prosessen for håndtering av kunder med sperret adresse

Arbeidsgruppen gjenopptar revisjonsarbeid, innspill eller ønske om deltakelse kan rettes til Anne Stine Hop i Elhub.

Anne Stine Hop

14.00

Pause

 

14.15

Elhub Trainingportal blir opplæringsvideoer

Christine Rynning-Tønnesen

14.25

Eventuelt

Arbeidsgruppe for utarbeidelse av retningslinjer for nærings- og forbrukskoder, vi ønsker oss deltakere fra netteiere med ulike systemleverandører

Marit Andersen, Elvia: viVi har gjort noen retningslinjer på forbrukskoder. Hvis vi setter 01, 02, 03 setter Elhub det som “ikke oppgitt”.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Det er bare visningen i Aktørportalen, det ligger i feltene. Portalen bør reflektere hva som står der.

Magnus Olsen, Lyse Enrgi/Elnett: Ønsker at vi avvikler muligheten for å overskrive nærings- og forbrukskode fra kraftleverandør. Det bør sendes via BRS-NO.601. Nettselskapene eier dataen og kraftleverandører bør ikke få lov til å skrive over dette.

Agder Energi Nett, Elvia, Lede, Glitre, Hansen, CGI og Lnett vil være med.

Marit Andersen, Elvia:: Det ble tidligere nevnt at når netteier har saker som de ikke får løst, skal man gå via Elhub eller skal man gå via kraftleverandøren? Feks. ved korreksjoner.

Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Det kommer an på saken, men Elhub kan bistå hvis det er vanskelig å få tak i den andre parten i saken.

Magnus Olsen, Lyse Enrgi/Elnett: Vi ønsker egentlig å avvikle all mailutveksling mellom aktørene. Vi ønsker at BRS-NO-601 brukes til kommunikasjon.

Tonje Kristoffersen, LOS: Oppfordrer til å bruke epostadressen som ligger i Edielportalen.

Kristi Gullstein, Ustekveikja: Alle netteiere som har byttet navn kan gjerne oppdatere epostadresser i Edielportalen

Nina Halvorsen, Lede: vi har gjennom lang tid med AMS-målere fakturert kunder der en eller to timer er stipulert. Vi mister kontakten med måleren. På fakturaen står det at forbruket er estimert, etter krav fra RME, men det blir ikke helt riktig mener vi. Vi får en del henvendelser fra kunder som blir videresendt fra kraftleverandørene fordi de ser at forbruket er estimert. Noen stipulerte timer gjør at hele forbruket vises som estimert.

Elhub følger dette opp med RME.

Nina Halvorsen, Lede: Vi tror dette er litt avleggs og henger igjen fra profilmålere. Nå sitter folk mye mer og følger med på regninger og strømmålere.

Magnus Olsen, Lyse Energi/Elnett: : forslag fra Forbrukertilsynet til OED; hva skal vises på faktura ved salg? Mulig dette kan flettes inn der.

Lillian Bakken, CGI: . Er støtte for Digin-APIet lagt på is eller foregår det noe der?

Elhub: Møte mellom Elhub og Digin ble holdt 31.03.22.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.