Skip to main content

BF 22/01 Referat

Tid: 20.01.2022 10:00-14:00

Sted: Teams

Presentasjon:

BF23-01 20220120 Elhub Brukerforum.pdf


Deltakere:

Anette Aslaksrud, TietoEvry
Anita Ystmark, Arva
Aud Bjerga Sigurdsen, Lnett
Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
Benedicte Næss, Glitre Energi Nett
Christian Moe, Ringerikskraft Nett
Lillian Bakken, CGI
Tonje Christoffersen, LOS
Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
Fahad Jamil, NVE
Frode Fausa, CGI
Gideon Ovadya, BKK Nett
Hans Kristian Svinø, Brady
Helga Kleppe, Fjordkraft
Ingrid Frisli, Fjordkraft
Irene Linchausen, Troms Kraft Nett
Jon Egil Spetaas, Brady
Kjell Rune Verlo, NVE
Kjetil Urne, Glitre Energi Nett
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett
Lars Ellingsgard, Elvia
Bente Løyning, Lyse Dialog
Marit Andersen, Elvia
Morten Torgalsbøen, Statnett
Nina Ishaug Halvorsen, Lede
Magnus Olsen, Lyse Energi/Lnett
Ida Gundersen Roksrud
Sandra Schau, Hafslund Strøm
Siri Hetland Myrset, Istad Nett
Therese Hellingsrud, Elvia
Tor Arne Heggtveit, VTK
Torstein Jensen, Hansen
Ulf Møller, Energi Norge
Uy Tran, NVE
Ørjan Hansen, Klarkraft

Interne deltakere:

Alexandra Edwards
Alf Olevik Ulvan
Andreas Holmqvist
Audun Matre Meinich
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Elisabeth Lofthus
Henrik Simonsen
Helle Collett Reffhaug
Ingvar Aarnes
Ingrid Lofthus
Jørgen Nafstad Møller
Kim Charlotte Elvestad
Mike Long Gia Dung
Ola Tuntland Garman

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Forbedringssaker under arbeid

 • Lillian Bakken, CGI: EI-252. Ønsker å vite når denne endringen kommer i produksjon

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/Lnett: Etterlyser status på EI-270: Elhub beregner årsforbruk og omfordeler – ønsker at det tas en ny runde og omprioritering av denne saken

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Savner dato for når saken ble opprettet og siste oppdatering

Forbedringssaker i backlog

Lukkede forbedringssaker

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub – månedsrapport

 • Lars Ellingsgard, Elvia: Har dere sett på hvordan det asymmetriske oppgjøret går hos dere?

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Vi hadde en feil før den skulle tre i kraft, men har ikke oppdaget noen feil etter det

 • Lars Ellingsgard, Elvia: Vi har problemer på vår side som skal løses av systemleverandør. Men vi har et anlegg som ble aktivert i 2019 som det aldri ar blitt sendt inn verdier på. Innsending blir avvist, har sendt sak til post@elhub.no. Vi sendte inn verdier for januar, men får ikke sendt verdier tilbake til dato for aktivering.

 • Ingvar Aarnes, Elhub:: På forbrukspunkt blir innsending av verdier tilbake i tid avvist hvis det finnes nyere innsendte verdier, dette regnes da som en endring.

 • Lars Ellingsgard, Elvia: Den løsningen fungerer ikke, netteier må kunne sende inn verdier tilbake i tid. Denne logikken må vurderes igjen.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Se forklaring her. Vi kan diskutere internt om det er mulig teknisk å innføre en periode/noen døgn der man kan sende inn verdier tilbake i tid.

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Har også forstått det på samme måte som Lars og har hatt samme problem. Målepunktet ble låst fordi det ble sendt inn nye verdier før de eldre. Innsending ble da avvist.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Vi kan eventuelt komme med en work around og skal diskutere dette internt.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/Lnett: Gjelder dette kun leveringsplikt? Kraftleverandører kan ikke gå lenger tilbake enn 30 dager.

  • Ja, det gjelder kun leveringsplikt

 • Anita Ystmark, Arva: Kan det være en løsning å registrere slike målepunkt tilbake i tid som profilavregnet?

 • Lars Ellingsgard, Elvia: Vi har tidligere snakket om verstinglisten (slide 37). Vi får spørsmål hver gang rapporten kommer ut, savner en tydeliggjøring av at det er subnet som er grunnet til at Elvia havner på listen.

 • Elhub: Vi skal ta med det i neste rapport.

 • Tor Arne Heggtveit, VTK: Elhub kan ta med en liten tekst som forklarer hvorfor nettområdene havner på listen.

 • Siri Hetland Myrset, Istad Kraft: Vi sliter hvis ikke netteieren hjelper oss med profilering på subnett. Profileringen må bli bedre. Når vi får en rar verdi på hovedmåleren går vi ikke i balanse.

 

Christine Rynning-Tønnesen

Ingvar Aarnes

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Når vi oppdaterer med BRS-305 så kommer meldingene fra Elhub i feil rekkefølge slik ta vi må få hjelp av systemleverandør for å få det riktig i vårt system.

 • Kim Charlotte Elvestad, Elhub: Kan du sende oss et eksempel på dette så vi kan se nærmere på det?

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Kompensasjonsordning og gjennomfakturering ser greit ut denne måneden, men vi tror at vi får en stor utfordring neste måned. Tilgodebeløpene blir liggende hos netteier og det er ikke heldig for kraftleverandørene.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/Lnett: Dette er diskutert med systemleverandørene. Vi lar postene stå og vurderer hvor mye utestående det blir. Alle bør gjøre det likt, enkeltaktører bør ikke komme med egne løsninger. Energi Norge er involvert i saken.

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Vi bruker mye tid på strømstøtte for tiden. Vi har vært nødt til å innhente kontonummer fra noen kunder, men ser en utfordring med epostadressene til kundene. En oppforing til kraftleverandørene om å forbedre kvaliteten på epostadresser.

 • Kjetil Urne Glitre Energi Nett: Vi har fått en sak i dag, ble underkjent på balanseavregningen alle fem dager. Endring i EAC under x%. Finner ikke dette i brukerveiledningen. Vi opphørte et umålt anlegg som lå med stort forventet årsforbruk. Endinger som ikke gjelder noe som vises i balanseavregningsoversikten skal underkjenne balanseavregningen.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Bakgrunnen var en forventning om 1,5 mill profilavregnede målepunkter. Regelen skulle plukke opp feil, men når det er mange som har få profilavregnede målepunkter vil det slå ut på den måten Kjetil beskriver. Vi kan ikke skru av regelen ennå siden noen fortsatt har en del profilmålte anlegg. Kontakt oss så skal vi hjelpe.

 • Kjetil Urne Glitre Energi Nett: Vi har en del kontrakter av samme type som er aktive så vi kommer til å oppleve dette flere ganger. Oppleves som litt urettferdig.

 • Henrik Simonsen, Elhub: Veldig forståelig. En gang i fremtiden vil netteiere kunne være med på å bestemme hvilke valideringer som skal gjelde. Kan ikke svare på når dette kommer i produksjon. Vi kan vurdere å øke grensen. Det er ment som en advarsel, ikke en stopp. Skal varsle netteiere med tydelig feil estimert forbruk.

 

11.05

Pause

 

11.15

15 minutter

 • Ingen kommentarer

Henrik Simonsen

11.30

EI-884 – Tillate endring av avregningsform i BRS-NO-302

 • Therese Hellingsrud, Elvia: Hvor lenge vil det være åpent for å bruke både 302 og 306?

 • Henrik Simonsen, Elhub: Endringene der vi fjerner bruk av 306 kommer i fase 1 i 15 min-prosjektet. Februar 2023 så ca. ett år.

Christine Rynning-Tønnesen

11.45

Bransjestandard for hva nettselskaper bør undersøke for å stenge et målepunkt forsvarlig, iht. punkt 6.1 i Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent

 • Therese Hellingsrud, Elvia: Punkt 6 er enkel å gjennomføre hvis man er et lite nettselskap, men vi ikke mulighet til å manuelt følge opp dette med så mange kunder som Elvia har. Glad for at det står bør og ikke skal. Vi har automatikk i utsendelse av SMS til utflyttende kunde og følger opp der vi ikke får svar.

 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Bra at det er automatikk og fint om man kan jobbe mot å få til dette i fremtiden.

 • Aud Sigurdsen, Lnett: Vi har ikke så mange kunder i Lnett, men vi bruker masse tid på dette. Vi har lurt på om vi kan melde inn huseier på disse anleggene dersom vi ikke finner ut hvem sluttkunden er. Kan vi gjøre det?

 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub: Det er et krav om samtykke i forskriften.

 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Har sendt en sak til RME om dette på bakgrunn av forskrift og lov i tilfeller der det er skader o.l. Hvordan er hjemmelshaver tilstrekkelig informert? Er SMS godt nok? Vi er forsiktige med å stenge i slike tilfeller.

 • Aud Bjerga Sigurdsen, Lnett: Jeg tenkte på gebyr ved stenging og åpning. Tar noen gebyrer?

 • Therese Hellingsrud, Elvia: Vi tar ikke gebyr for åpning av slike anlegg.

 • Kristine Pedersen, Glitre Energi Nett: Vi tar gebyr for å åpne for manglende kunde. Men lavere enn andre type gebyrer.

Christine Rynning-Tønnesen

12.00

Lunsj

 

12.30

Standardisering av åpning av HAN-porten

 • Lars Ellingsgard, Elvia: Har undersøkt hvordan det fungerer hos oss, og vi har en løsning på Min side der kundene kan bestille åpning av HAN-porten. Her må de logge seg inn med BankID.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/Lnett: Oppfatter det som at det er netteiers ansvar å åpne HAN-porten. Må skille mellom kraftleverandør og tjenesteleverandør som tilbyr tjenester der HAN-porten må åpnes.

 • Uy Tran, NVE: Det er ikke dumt med felles standarder for åpning av HAN-porten.

 • Ulf Møller, Energi Norge: Bransjeorganisasjonene har i bransjerådet fått oppdraget med å lage en felles standard for åpning av HAN-porten. Det er krav om samtykke for å sikre at ikke uvedkommende får åpnet porten. Dette er veldig viktig i forhold til GDPR-reglene, hvordan dette skal løses med en BRS må Elhub svare på. Må passe på at det ikke åpnes i et usikret skap f.eks. Vi tror bruken av HAN-porten kommer til å økes betraktelig etter høye strømpriser og ny nettleiemodell. Vi mener at det må gå via Min side hos nettselskapene, men noen nettselskaper har ikke en Min side-løsning.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Over 50% av netteierne har prosedyre der man må sende SMS eller mail for å få åpnet HAN-porten så her er det nødvendig det standardiserte regler.

 • Ulf Møller, Energi Norge: Helt enig, dette må standardiseres og eventuelt må vi skjerpe inn reglene for å ivareta sikkerheten.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/Lnett: Det er nettselskapet som må ivareta dette. Ønsket må komme fra sluttkunden.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi har bare gått inn på nettsidene til netteierne for å se hvordan dette fungerer, så dette er ingen fasit. Men vi får mange henvendelser fra kunder fordi det er ulike rutiner hos nettselskapene.

 • Eigil Gjelsvik, Elhub: Dette kom også opp på forrige Bransjeråd. Er det flere enn Fjordkraft på tjenesteleverandørsiden som ønsker en løsning for å selv kunne innhente samtykke?

 • Fahad Jamil, NVE: Vi kjenner til flere tjenesteleverandører som har spurt om dette. Det er også nettselskap som tilbyr tjenester der tredjeparter kan be om tilgang på vegne av kunden.

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Vi er for en standardisering og håper at vi kan effektivisere dette. EN BRS kommer til å ta mye tid, men hadde vært en bra løsning. I første omgang er en standardisering den beste løsningen.

 • Tor Arne Heggtveit, VTK: Dette er jo en netteierløsning. Hvis det skal komme en forespørsel via kraftleverandøren og kunden så bytter kraftleverandør etter en tid kan det bli forvirring på kundens side om hvem som faktisk har fått samtykke.

 • Fahad Jamil, NVE: Praksis er at HAN-porten skal lukkes hvis kunden flytter, men det må kanskje følges opp bedre.

 • Ulf Møller, Energi Norge: Fare for gråsoner her. Det er en svakhet ved at det ikke er nettselskapet som 100% passer på HAN-porten. Målet er å legge ut et utkast til en veileder i Bransjerådet i februar. Denne kan også deles med Brukerforum. Vi er ikke negative til å se på bedre løsninger. Utfordringer med målere i usikrede skap og samtykke. Nettselskapet er ansvarlig hvis det skulle oppstå feil.

 • Gideon Ovadya, BKK Nett: Det er ikke bare kraftleverandører som tilbyr sånne tjenester. Det er også utstyr som selges i elektrobutikker. Å utvikle en BRS er ikke veien å gå. Det må utvikles en standardisert løsning der nettselskapet er ansvarlig, det kan ikke gå via kraftleverandør/tjenesteleverandør.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi ønsker en diskusjon. Innspill er at det kan løses med BRS eller at det kan gå via kraftleverandør.

 • Ulf Møller, Energi Norge: Det handler ikke om å skille mellom kraft/tjenesteleverandør, men at nettselskapet må ha kontroll på samtykker fra kunden og bekreftelse på at måleren står i et sikret skap før HAN-porten kan åpnes.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Åpning må skje ut fra kundens forhold til måleren, ikke tjenesteleverandørens forhold til måleren.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/Lnett: Her har ikke kraftleverandørene noen rolle, bare som en tjenesteleverandør. Hvis en fullmakt signeres må det være tjenesteleverandørens forhold til kunden som styrer, ikke kraftleverandørens.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi ønsker at kraftleverandørene inkluderes i diskusjonen siden det er vi som har kundekontakten.

 • Ulf Møller, Energi Norge: Helt enig i det. Jeg skal ta det videre.

 • Uy Tran, NVE: Bransjerådet skal ikke beslutte noe, men utkastet skal vurderes. I ytterste konsekvens kan vi endre forskriften, men håper det ikke blir nødvendig.

 • Fahad Jamil, NVE: De største utfordringene er knyttet til bedriftskunder, ikke privatkunder. Netteier må finne frem til riktig godkjenner. Vurderer det juridiske ved å ha HAN-porten automatisk åpen for bedriftskunder. Det finnes visst en modul som gir netteier en automatisk åpning av HAN-porten. Dette kan nettselskapene eventuelt vurdere.

 • Therese Hellingsrud, Elvia: Vi har allerede en ganske automatisk løsning, og støtter de andre i at dette er netteiers ansvar. Bør ikke inn i BRSer, men vi ønsker en standardisert løsning slik at tredjeparter får tilgang.

 • Torstein Jensen, Hansen: Vi har diskutert dette med flere kunder i det siste og er enig med Therese. Jeg ser for meg to typer samtykker: kunden må samtykke i at tredjeparten kan hente måleverdier, og nettselskapet må få et samtykke til at de kan dele måleverdier med tredjepart. Tredjeparter må ha tillatelse til å hente ut live-verdier via HAN-porten.

 • Ulf Møller, Energi Norge: Det eneste samtykket gjelder er åpning av HAN-porten. Nettselskapet har ikke noe med hva som deles med hvem.

 • Gideon Ovadya, BKK Nett: Vi har en lett tilgjengelig løsning for dette på vår Min side. Mener at dette en god og enkel løsning der kundene logger seg inn via BankID. Litt egen-reklame.

 • Andreas Holmqvist, Elhub: Det viktigste sett fra nettselskapet bør være at de er sikre på at sluttbruker har gitt sitt samtykke til at HAN-porten åpnes. Sett fra kunden kan det være ønskelig å gjøre dette samtidig som de kjøper en tjeneste fra sin tredjepart, uten å selv være nødt til å kontakte nettselskapet.

 • Audun Brekke Sandhaug; Agder Energi Nett: Vanskelig for netteier å vite om det faktisk er kunden som har bedt om åpning.

 • Andreas Holmqvist, Elhub: Det er viktig at nettselskapet er helt sikker på at kunden faktisk er kunden, men det kan være dette går å sikre med nye tekonologi i Elhub eller andre løsninger.

 • Torstein Jensen, Hansen: Andre leverandører kan informere nettselskapet om at HAN-porten skal åpnes, eller så må netteier få bekreftelse på en annen måte fra kunde, for eksempel via BankID.

Helga Kleppe, Fjordkraft

12.50

Felles retningslinjer for nærings- og forbrukskoder

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/Lnett: Veldig bra at dette tas opp. Alle forslag til endring av nærings- og forbrukskoder burde gå via BRS-NO-601.

 • Nina Halvorsen, Istad Nett: Kommentar til at det er bruken av anlegget som skal bestemme koden som brukes. RME har sagt at det er matrikkelen som skal bestemme. Vi har en del boliger som brukes som fritidsbolig, men er registrert som bolig i matrikkelen.

 • Kjell Rune Verlo, NVE: Vi er klar over dette. Vi tenkte at det kom til å bli uenigheter mellom kraftleverandører og kunder når det kom til utbetaling av kompensasjon. Vi må bli enige om hva som skal legges til grunn.

 • Nina Halvorsen, Istad Nett: Bedre å følge matrikkelen fra start fordi det kan oppstå klager fra kunder som fører til reverseringer og kluss. Ellers tror jeg de to første påstandene til Ingrid er riktige, faktisk også den siste. Det er vanskelig for saksbehandlere å vurdere enkelttilfeller så klare regler er bra.

 • Aud Bjerga Sigurdsen, Lnett: Enig i at matrikkelen må legges til grunn.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi/Lnett: Når det gjelder næringskoder er det også viktig for bedrifter å ha riktig næringskode for å få fritak.

 • Ingrid Lofthus, Elhub: Det er vanskelig med næringkoder (f.eks. hurtigladestasjon registreres under bilsalg), men jeg er opptatt av at forbrukskoden skal være riktig.

Ingrid Lofthus

13.05

Felles løsning for distribusjon av nettariffer

 • Audun Brekke Sandhaug; Agder Energi Nett: Ny nettleie er foreløpig utsatt, men her er det usikkerhet. Noen politikere vil skrote hele modellen. Innføring av API må jeg sjekke ut, nå har hovedfokuset vært på strømstøtte.

 • Kristine Pedersen, Glitre Energi Nett: Samme hos oss, mye usikkerhet der ute. Blir nettleien skrotet eller ikke? Vår modell er klar, og vi ønsker å benytte den. APIet er også klart, men det er stoppet etter at nettleiemodellen ble stoppet.

 • Therese Hellingsrud, Elvia: Vi var også klare til å rulle ut i produksjon, og APIet er også klart. Hvis det ikke kommer store endringer, ruller vi det ut i produksjon.

Andreas Holmqvist

13.20

Gjennomgang av kundeundersøkelsen

Christine Rynning-Tønnesen

13.50

Eventuelt

 • Gideon Ovadya, BKK Nett: Spørsmål om fritak fra rapportering av elsertifikater til NECS. Har ikke mulighet til å korrigere mengden. Har sendt sak til post@elhub.no

 • Elhub: Skal diskutere dette internt. Kommer tilbake med svar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.