Skip to main content

Vedlegg til krav til validering

Forklaring til eksempler

Volum

Stand

v1 = volum i intervall 1
s1 = inngangsstand til intervall 1
sn = utgangsstand etter intervall n

Alle valideringer bestått

Figuren viser hvordan intervallvolumer regnes ut fra intervallstander når alle valideringer er bestått.

Intervallstander der alle valideringer er bestått

Utreegningen av intervallvolumer gjøres som følgende:

v1 = s2 – s1 og status Målt eller Midlertidig
v2 = s3 – s2 og status Målt eller Midlertidig
v3 = s4 – s3 og status Målt eller Midlertidig

vn = sn – sn-1 og status Målt eller Midlertidig

Manglende eller forkastede verdier

Figuren viser hvordan intervallvolumer regnes ut fra intervallstander ved manglende eller forkastede verdier detektert i henhold til V001, V002, eller V003.

Intervallstander med manglende eller forkastede verdier

I henhold til figuren har standene s3, s4 og s5 enten blitt forkastet eller har manglet i utgangspunktet. Utregningen av intervallvolumene blir i tilfelle som følgende:
v1 = s2 – s1 og gis status Målt eller Midlertidig
v2, v3, v4 og v5 estimeres i henhold til regler i kapittel 5 med manglende totalvolum = s6 – s2

vn = sn – sn-1 og gis status Målt eller Midlertidig

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.