Skip to main content

Referansedata for Aggregeringskoder

Norsk navn

Engelsk navn

BIM kode

Kommentar

Totalt nettap

Grid loss 

LS01

Totalt nettap i nettområdet, inkludert beregnet nettap og nettap fra målepunkt uten kontrakt

Endelig nettap

Final Grid Loss

LS02

Samme som LS01, men beregnet 1,2 og 3 år etter bruksdøgnet

Tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

No Balance supplier losses for profiled consumption

LS03

Tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

No Balance supplier losses for 6015 transformed consumption

LS04

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

Tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

No balance supplier losses for interval consumption

LS05

Endelig tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

Final no Balance supplier losses for profiled consumption

LS06

Beregnet 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet

Endelig tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

Final no Balance supplier losses for 6015 transformed consumption

LS07

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min. Beregnet 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet

Endelig tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

Final no balance supplier losses for interval consumption

LS08

Beregnet 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet

Avviksoppgjør for intervallavregnet forbruk (ekskl. 6015 forbruk)

Reconciliation for interval consumption per balance supplier

RE01

For bruksdøgn hvor tidsoppløsningen i balanseavregningen er time vil dette gjelde alle intervallavregnede målepunkt. For bruksdøgn hvor tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min vil forbruk målt på time sendes i RE04

Avviksoppgjør for profilavregnet forbruk

Reconciliation for profiled consumption per balance supplier

RE02

Avviksoppgjør for produksjon

Reconciliation for production per balance supplier

RE03

Avviksoppgjør for 6015 transformert forbruk

Reconciliation for consumption for 60→15 transformed metering points per balance supplier

RE04

Denne aggregeringen vil kun bli sendt ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

Avviksoppgjør for utveksling per nabonett

Reconciliation for exchange per neighbouring grid area

RE05

Dette kan ikke spørres om eller vil sendes ut på melding, men koden er klar til når dette skal støttes i fremtiden

Netto innmating

Net infeed

SE02

Netto innmating er all produksjon + utveksling inn - utveksling ut

Netto utveksling

Sum exchange

SE04

Utveksling inn - utveksling ut

Totalt forbruk på leveringsplikt 

Sum supply of last resort consumption

SE05

Inkluderer både intervallavregnet og profilavregnet forbruk

Totalt pumpeforbruk

Sum pumped consumption

SE06

Inkluderer både intervallavregnet og profilavregnet forbruk

Profilavregnet JIP

Profiled ALP

SE07

Summen av alt profilavregnet forbruk. Profilavergnet justert innmatingsprofil (PJIP)

Forbruk per balanseansvarlig

Sum consumption per balance responsible party

SE08

Produksjon per balanseansvarlig (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Sum large production per balance responsible party

SE09

Forbruk per kraftleverandør

Sum consumption per balance Supplier

SE10 

Produksjon per kraftleverandør (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Sum large production per balance Supplier

SE11 

Profilavregnet forbruk per kraftleverandør

Sum profiled consumption per Balance Supplier

SE12 

Intervallavregnet forbruk per kraftleverandør (ekskl. 6015 forbruk)

Sum interval consumption for Balance Supplier

SE13

Totalt forbruk pumpekraft

Sum Pumped Storage consumption 

SE14

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

Pumpeforbruk per kraftleverandør

Sum pumped consumption per Balance Supplier

SE15

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

Pumpekraft forbruk per kraftleverandør

Sum Pumped Storage consumption per Balance Supplier

SE16

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

Pumpeforbruk per balanseansvarlig

Sum pumped consumption per Balance Responsible Party 

SE17

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

Pumpekraft forbruk per balanseansvarlig

Sum Pumped Storage consumption per Balance Responsible Party

SE18

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

Sum utveksling inn per nabonettområde

MGA exchange in

SE19

Sum utveksling ut per nabonettområde

MGA exchange out

SE20

Profilavregnet forbruk per balanseansvarlig

Sum profiled consumption per balance responsible party

SE21

Intervallavregnet forbruk per balanseansvarlig (ekskl. 6015 forbruk)

Sum interval consumption for balance responsible party

SE22

Total produksjon (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Sum large production

SE23

Totalt intervallavregnet forbruk (ekskl. 6015 forbruk) 

Sum 15-minute consumption for Non-profiled metering points

SE24

6015 transformert forbruk per balanseansvarlig

Sum consumption 60→15 for Balance Responsible Party

SE25

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

6015 transformert forbruk per kraftleverandør

Sum consumption 60→ 15 for Balance supplier

SE26

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

Totalt forbruk 

Sum consumption

SE27

Totalt 6015 transformert forbruk

Sum 60 → 15 consumption

SE28

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

Produksjon fra plusskunder per balanseansvarlig

Sum small production for Balance Responsible Party

SE29

Produksjon fra plusskunder per kraftleverandør

Sum small production for Balance Supplier

SE30

Total produksjon fra plusskunder

Sum small production

SE31

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.