Skip to main content

Oversikt konflikthåndtering

I tabellen nedenfor finnes en oversikt over pågående prosesser, innkommende prosesser og hvilke aksjoner som Elhub vil foreta i forskjellige situasjonene. Enkelte kombinasjoner er ikke listet i tabellen, dette er når det oppstår kombinasjoner som ikke skal være mulig. Det skal for eksempel ikke være mulig å flytte ut noen som ikke er sluttbruker på adressen på det gjeldende tidspunkt. Dette skal håndteres i validering av innkommende prosess og eventuelt avvises før Elhub ser på kryssende prosesser.

Ved avvisning av innkommende eller pågående prosess vil reject-melding bli sendt til markedsaktøren som startet prosessen. Feilkoden som gis i reject-meldingene vil beskrive den kryssende prosessen.

Innkommende BRS

Navn

Situasjon

Aksjon

Pågående prosess: BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse - leverandørbytte

BRS-NO-101

Oppstart kraftleveranse – leverandørbytte (annen kraftleverandør)

Endringsdato for innkommende prosess er før eller lik endringsdato for pågående prosess

Avvis innkommende prosessEndringsdato for innkommende prosess er etter endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-102

Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid

Endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, kanseller pågående prosess ved kanselleringsfrist for innkommende prosessEndringsdato for innkommende prosess er lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, kanseller innkommende prosess ved kanselleringsfristEndringsdato for innkommende prosess er etter endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-103

Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid

Innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, kanseller pågående prosess umiddelbartInnkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Avvis innkommende prosess

BRS-NO-104

Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-123

Oppstart i målepunkt – innflytting

Innkommende melding før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, kanseller pågående prosess umiddelbartInnkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Avvis innkommende prosess

BRS-NO-201

Opphør på grunn av utflytting

Innkommende prosess startet av gammel kraftleverandør
Endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, kanseller pågående prosess ved kanselleringsfrist for innkommende prosessInnkommende prosess startet av ny kraftleverandør
Endringsdato for innkommende prosess er etter endringsdato for pågående prosess
Innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-202

Opphør av kraftleveranse

Innkommende prosess startet av gammel kraftleverandør
Endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosessInnkommende prosess startet av gammel kraftleverandør
Endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer innkommende prosess ved kanselleringsfrist for pågående prosess 

BRS-NO-211

Utflytting fra målepunkt meldt til netteier

Endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, kanseller pågående prosess ved kanselleringsfrist for innkommende prosessEndringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

Pågående prosess: BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid

BRS-NO-101

Oppstart kraftleveranse – leverandørbytte


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-102

Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-103

Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-104

Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt

Innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosessInnkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Avvis innkommende prosess

BRS-NO-123

Oppstart i målepunkt – innflytting

Forskjellige sluttbrukere i de to prosessene

Avvis innkommende prosessSamme sluttbruker, innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, kanseller pågående prosess umiddelbartSamme sluttbruker, innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Avvis innkommende prosess

BRS-NO-201

Opphør på grunn av utflytting

Gammel sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosessGammel sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer innkommende prosess ved kanselleringsfrist for pågående prosessNy sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Avvis innkommende prosessNy sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter endringsdato for pågående prosess
Innkommende melding mottas etter dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-202

Opphør av kraftleveranse

Gammel sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosessGammel sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer innkommende prosess ved kanselleringsfrist for pågående prosess Ny sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Avvis innkommende prosessNy sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-211

Utflytting fra målepunkt meldt til netteier

Gammel sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosessGammel sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer innkommende prosess ved kanselleringsfrist for pågående prosess Ny sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Avvis innkommende prosessNy sluttbruker, melding sendes før kanselleringsfrist for pågående prosess, endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Avvis innkommende prosessNy sluttbruker, melding sendes etter kanselleringsfrist for pågående prosess, endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

Pågående prosess: BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting

BRS-NO-101

Oppstart kraftleveranse – leverandørbytte


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-102

Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid

Annen sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess ved kanselleringsfrist for innkommende prosess Annen sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosessSamme sluttbruker, innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Avvis innkommende prosessSamme sluttbruker, innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-103

Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid

Annen sluttbruker, innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess umiddelbartAnnen sluttbruker, innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-104

Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-123

Oppstart i målepunkt – innflytting

Annen sluttbruker, innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess umiddelbartAnnen sluttbruker, innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-201

Opphør på grunn av utflytting


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-202

Opphør av kraftleveranse


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-211

Utflytting fra målepunkt meldt til netteier


Avvis innkommende prosess

Pågående prosess: BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse

BRS-NO-101

Oppstart kraftleveranse - leverandørbytte

Samme sluttbruker, endringsato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess ved kanselleringsfrist for innkommende prosess Samme sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, kanseller innkommende prosess ved kanselleringsfristSamme sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-102

Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid

Annen sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess ved kanselleringsfrist for innkommende prosessAnnen sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, kanseller innkommende prosess ved kanselleringsfristAnnen sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-103

Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid

Annen sluttbruker, innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosessAnnen sluttbruker, innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Avvis innkommende prosess

BRS-NO-104

Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-123

Oppstart i målepunkt – innflytting

Annen sluttbruker, innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosessAnnen sluttbruker, innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Avvis innkommende prosess

BRS-NO-201

Opphør på grunn av utflytting


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-202

Opphør av kraftleveranse


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-211

Utflytting fra målepunkt meldt til netteier

Endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess ved kanselleringsfrist for innkommende prosessEndringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

Pågående prosess: BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier

BRS-NO-101

Oppstart kraftleveranse - leverandørbytte


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-102

Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid

Annen sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess ved kanselleringsfrist for innkommende prosess Annen sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosessSamme sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er før endringsdato for pågående prosess

Avvis innkommende prosessSamme sluttbruker, endringsdato for innkommende prosess er etter eller lik endringsdato for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-103

Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid

Annen sluttbruker, innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess umiddelbartAnnen sluttbruker, innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-104

Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt

Samme sluttbruker, innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosessSamme sluttbruker, innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Avvis innkommende prosess

BRS-NO-123

Oppstart i målepunkt – innflytting

Annen sluttbruker, innkommende melding mottas før kanselleringsfrist for pågående prosess

Avvis innkommende prosessAnnen sluttbruker, innkommende melding mottas etter eller på dato for kanselleringsfrist for pågående prosess

Aksepter innkommende prosess

BRS-NO-201

Opphør på grunn av utflytting


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-202

Opphør av kraftleveranse


Avvis innkommende prosess

BRS-NO-211

Utflytting fra målepunkt meldt til netteier


Avvis innkommende prosess


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.