Skip to main content

Notat om mapping av Volum og Kvalitet mellom EIM og BIM

Hensikten med dette notatet er å utdype rundt forskjellene mellom elementene for måleverdier i BIM og i  EIM, da de ulike formålene gjør at BIM og EIM ikke speiler hverandre 100 %.

Volum

Elementet Volum for Intervallvolum i EIM har fire motparter i BIM; Observation/Metered, Observation/Estimated, Observation/Temporary eller Observation/Calculated. Disse fire beskriver opprinnelse og til dels kvaliteten til intervallvolumet. Opprinnelse kan enten være netteier eller Elhub. Volum i Elhub Informasjonsmodell ikke tar hensyn til dette, Elhub Informasjonsmodell beskriver kun at måleverdien er et volum.

Kvalitet

Elementet Kvalitet for Måleverdi i EIM beskriver for intervallvolum om måleverdiene er estimert, transformert eller målt. For estimerte måleverdier beskrives også om måleverdiene kan brukes til fakturering eller ikke. For periodevolum beskriver Kvalitet om måleverdiene er avlest, tilbaketrukket, målt eller fordelt.

Kvalitet vises i Elhub Aktørportal. I BIM er Kvalitet for timeavregnede målepunkt et attributt til Estimated og kan ha verdiene 56 (Estimert) eller 81 (Endelig estimert), andre kvalitetskoder er knyttet til elementet Observation. For periodevolum distribueres ikke elementet Kvalitet i meldingene, kvalitetskodene er istedenfor knyttet til elementet ProfiledObservation.

Mappingtabell for kvalitet av Intervallvolum

BIM

Kvalitet i EIM

Element

Quality-attributt

Observation/Metered

N/A

Målt

Observation/Estimated

56

Estimert

81

Endelig estimert

Observation/Temporary

N/A

Midlertidig

Observation/Calculated

N/A

FPC, FPPC, TPC, IFPC, IFPPC, IPPC

Mappingtabell for kvalitet av Periodevolum

Element i BIM

Kvalitet i EIM

ProfiledObservation/Metered

Målt

ProfiledObservation/Estimated

Estimert

ProfiledObservation/Stipulated

Stipulert

ProfiledObservation/Withdrawn

Tilbaketrukket

Opprettelse av måleverdi

Elementet Opprettet og elementet Opprettelsesmetode finnes kun i EIM og har ingen ekvivalent i BIM.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.