Skip to main content

Flytdiagram delt produksjon

Under vises måleverdiflyten for oppsett av delt produksjon der bidragsyter er et produksjon- eller kombinasjonsmålepunkt. Merk at en beregning kan inneholde en eller flere bidragsytere, den kan også inneholde en blanding av produksjon- og kombinasjonsmålepunkt.

 

Eksempel 1. Måleverdiflyt i en beregning der bidragsyter er ett eller flere produksjonsmålepunkter

Følgende kanaler vil oppdateres for bidragsyteren (Produksjonsmålepunkt)

Produktnavn

Navn

Produktkode

Retning

Avregnet hos Elhub

Forklaring

Aktiv Energi

Produksjon

8716867000030

Inn (Produksjon)

Nei

Kanalen settes til ikke-avregnet

Elhub vil oppdatere og opprette følgende kanaler for deltagerne

Produktnavn

Navn

Produktkode

Retning

Avregnet hos Elhub

Forklaring

Aktiv Energi

Forbruk

8716867000030

Ut (Forbruk)

Nei

Forbruk

Aktiv Energi virtuell distribuert

Virtuell distribuert produksjon

4700000000301

Inn (Produksjon)

Nei

Sum distribuert produksjon for målepunktet

Aktiv Energi Virtuell Netto

Virtuell nettoproduksjon

4700000000303

Inn (Produksjon)

Ja

Netto Produksjon

Aktiv Energi Virtuell Netto

Virtuelt nettoforbruk

4700000000303

Ut (Forbruk)

Ja

Netto Forbruk

 

Eksempel 2. Måleverdiflyt i en beregning der bidragsyter er ett eller flere kombinasjonsmålepunkter

Følgende kanaler vil oppdateres for bidragsyteren (Kombinasjonsmålepunkt)

Produktnavn

Navn

Produktkode

Retning

Avregnet hos Elhub

Forklaring

Produktnavn

Navn

Produktkode

Retning

Avregnet hos Elhub

Forklaring

Aktiv Energi

Forbruk

8716867000030

Ut (Forbruk)

Nei

Målepunktet endres til forbrukespunkt og kanalen settes til ikke-avregnet.

Aktiv Energi Virtuell Distribuert

Virtuell distribuert produksjon

4700000000301

Inn (Produksjon)

Ja

Brutto produksjon som skal fordeles

Elhub vil oppdatere og opprette følgende kanaler for deltagerne

Produktnavn

Navn

Produktkode

Retning

Avregnet hos Elhub

Forklaring

Aktiv Energi

Forbruk

8716867000030

Ut (Forbruk)

Nei

Forbruk

Aktiv Energi virtuell distribuert

Virtuell distribuert produksjon

4700000000301

Inn (Produksjon)

Nei

Sum distribuert produksjon for målepunktet

Aktiv Energi Virtuell Netto

Virtuell nettoproduksjon

4700000000303

Inn (Produksjon)

Ja

Netto Produksjon

Aktiv Energi Virtuell Netto

Virtuelt nettoforbruk

4700000000303

Ut (Forbruk)

Ja

Netto Forbruk

 

Eksempel 3. Oppsett av delt produksjon og måleverdiflyt

flyt-701.png

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.