Skip to main content

EIM Nettmodell

Beskrivelse av klassene relatert til Nettmodell

Navn

Beskrivelse

Engelsk navn

Nettområde

Et område hvor uttak, innmating og utveksling av kraft med tilgrensede nettområder kan måles.

Grid Area

Parametere for nettap

Parametere for å beregne nettap i et nettområde.

Grid Loss Parameters

Prisområde

Et geografisk avgrenset område, bestående av ett eller flere nettavregningsområder, for allokering av anmelding i elspotmarkedet.

Market Balance Area

Nettavregningsområde

Et område fastsatt av avregningsansvarlig hvor uttak, innmating og utveksling av kraft med tilgrensede nettavregningsområder kan måles og avregnes i balanseavregningen.

Metering Grid Area

Virtuelt nettområde

Virtuelt nettområde brukes for å samle målepunkter som ikke er geografisk samlokalisert og som ikke er inkluderte i balanseavregningen. Det kan for eksempel brukes for å samle målepunkter som har produksjon som skal rapporteres til Norsk register for elsertifikater (NECS) men som ikke skal være inkludert i balanseavregningen.

Virtual Grid Area

Subnettområde

Subnettområde brukes for oppsett som skal avregnes utenfor balanseavregningen, for eksempel kjøpesenter, industriparker og mikro grids. Et subnettområde er koblet til et overliggende nettavregningsområde gjennom et avregningspunkt som er inkludert i balanseavregningen.

Sub Grid Area

Nabonettområde

Spesifikasjon av hvilke nettområder ett nettområde har utveksling med.

Neighboring Grid Area

Nettområde autorisasjon

Spesifikasjon av hvem (måledatainnsamlere) som kan levere måleverdier i et nettområde.

Grid Area Authorization

Balanseansvarligkontrakt

Kontrakt som spesifiserer hvilken balanseansvarlig som stiller finansiell sikkerhet og har balanseansvar for en kraftleverandør i et nettområde

Balance Responsibility Contract

Beskrivelse av attributtene relatert til Nettmodell

Nettområde

Navn

Beskrivelse

Type / Format

Kardinalitet

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM navn

Nettområde ID

Identifikator for nettområdet.

Tekst

1

Nei

Netteier

Grid Area ID

MeteringGridAreaUsedDomainLocation/Identification

Navn

Navn på nettområdet.

Tekst

1

Nei

Netteier

Name

Type

Type nettområde. 

Referansedata for Nettområdetype

1

Nei

Netteier

Type

Avregnet

Indikator om nettområdet skal inngå i balanseavregningen.

Binær

1

Ja

Netteier

Settled

Status

Status for nettområdet.  Nytt, aktivt, inaktivt, avsluttet.

Referansedata for Områdestatus

1

Ja

Netteier

Status

Rapportere til NBS

Indikator om nettrådet skal rapporteres til Nordic Balancing System. 

Binær

1

Nei

Netteier

Report To NBS

Utenlandsk

Indikator om nettområdet er i utlandet eller i Norge.

Binær

1

Nei

Netteier

Foreign

Ikke nettap

Indikator om det kan være nettap i nettområdet.

Binær

1

Ja

Netteier

No Loss

Parametere for nettap

Navn

Beskrivelse

Type / Format

Kardinalitet

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM navn

Tapskonstant

Konstant som indikerer nettap i et nettområde avhengig innmatingen i nettområdet.

Desimaltall

0..1

Ja

Netteier

Loss Constant

Tomgangstap

Konstant som indikerer nettap i et nettområde uavhengig innmatingen i nettområdet.

Desimaltall

0..1

Ja

Netteier

No Load Loss

Metode for tapsberegning

Metoden som benyttes ved beregning av nettapet.

Referansedata for Metode for tapsberegning

1

Ja

Netteier

Loss Calculation Method

Budområde

Navn

Beskrivelse

Type / Format

Kardinalitet

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM navn

Budområde ID

Identifikator for prisområdet.

Tekst

1

Nei

Systemansvarlig

Market Balance Area ID

Navn

Navn på prisområdet.

Tekst

1

Nei

Systemansvarlig

Name

Utenlandsk

Indikator om prisområdet er utenfor Norge.

Binær

1

Nei

Systemansvarlig

Foreign

Status

Status for prisområdet.  Nytt, aktivt, inaktivt, avsluttet.

Referansedata for Områdestatus

1

Ja

Systemansvarlig

Status


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.