Skip to main content

Business type

BIM kode

Norsk navn

Engelsk navn

Kommentar

HP01

Preliminært profilert forbruk

Preliminary Profiled Consumption

PPC

HP02

Estimert profilert forbruk

Final Preliminary Profiled Consumption

FPPC

HP03

Temporært profilert forbruk

Temporary Profiled Consumption

TPC

HP04

Målt profilert forbruk

Final Profiled Consumption

FPC

LS01

Totalt nettap

Grid loss 

Totalt nettap i nettområdet, inkludert beregnet nettap og nettap fra målepunkt uten kontrakt

LS02

Endelig nettap

Final Grid Loss

Samme som LS01, men beregnet 1,2 og 3 år etter bruksdøgnet

LS03

Tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

No Balance supplier losses for profiled consumption


LS04

Tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

No Balance supplier losses for 6015 transformed consumption

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

LS05

Tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

No balance supplier losses for interval consumption


LS06

Endelig tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

Final no Balance supplier losses for profiled consumption

Beregnet 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet

LS07

Endelig tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

Final no Balance supplier losses for 6015 transformed consumption

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min. Beregnet 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet

LS08

Endelig tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

Final no balance supplier losses for interval consumption

Beregnet 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet

MP01

Intervalavregnede måleverdier

Interval reads

MP02

Periodevolum

Periode volume

RE01

Avviksoppgjør for intervallavregnet forbruk (ekskl. 6015 forbruk)

Reconciliation for interval consumption per balance supplier

For bruksdøgn hvor tidsoppløsningen i balanseavregningen er time vil dette gjelde alle intervallavregnede målepunkt. For bruksdøgn hvor tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min vil forbruk målt på time sendes i RE04

RE02

Avviksoppgjør for profilavregnet forbruk

Reconciliation for profiled consumption per balance supplier


RE03

Avviksoppgjør for produksjon

Reconciliation for production per balance supplier


RE04

Avviksoppgjør for 6015 transformert forbruk

Reconciliation for consumption for 60→15 transformed metering points per balance supplier

Denne aggregeringen vil kun bli sendt ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

RE05

Avviksoppgjør for utveksling per nabonett

Reconciliation for exchange per neighbouring grid area

Dette kan ikke spørres om eller vil sendes ut på melding, men koden er klar til når dette skal støttes i fremtiden

SE02

Netto innmating

Net infeed

Netto innmating er all produksjon + utveksling inn - utveksling ut

SE04

Netto utveksling

Sum exchange

Utveksling inn - utveksling ut

SE05

Totalt forbruk på leveringsplikt 

Sum supply of last resort consumption

Inkluderer både intervallavregnet og profilavregnet forbruk

SE06

Totalt pumpeforbruk

Sum pumped consumption

Inkluderer både intervallavregnet og profilavregnet forbruk

SE07

Profilavregnet JIP

Profiled ALP

Summen av alt profilavregnet forbruk. Profilavergnet justert innmatingsprofil (PJIP)

SE08

Forbruk per balanseansvarlig

Sum consumption per balance responsible party


SE09

Produksjon per balanseansvarlig (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Sum large production per balance responsible party


SE10 

Forbruk per kraftleverandør

Sum consumption per balance Supplier


SE11 

Produksjon per kraftleverandør (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Sum large production per balance Supplier


SE12 

Profilavregnet forbruk per kraftleverandør

Sum profiled consumption per Balance Supplier


SE13

Intervallavregnet forbruk per kraftleverandør (ekskl. 6015 forbruk)

Sum interval consumption for Balance Supplier


SE14

Totalt forbruk pumpekraft

Sum Pumped Storage consumption 

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

SE15

Pumpeforbruk per kraftleverandør

Sum pumped consumption per Balance Supplier

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

SE16

Pumpekraft forbruk per kraftleverandør

Sum Pumped Storage consumption per Balance Supplier

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

SE17

Pumpeforbruk per balanseansvarlig

Sum pumped consumption per Balance Responsible Party 

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

SE18

Pumpekraft forbruk per balanseansvarlig

Sum Pumped Storage consumption per Balance Responsible Party

Inkluderer både profil, 6015-transformert og intrevallavregnet forbruk

SE19

Sum utveksling inn per nabonettområde

MGA exchange in


SE20

Sum utveksling ut per nabonettområde

MGA exchange out


SE21

Profilavregnet forbruk per balanseansvarlig

Sum profiled consumption per balance responsible party


SE22

Intervallavregnet forbruk per balanseansvarlig (ekskl. 6015 forbruk)

Sum interval consumption for balance responsible party


SE23

Total produksjon (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Sum large production


SE24

Totalt intervallavregnet forbruk (ekskl. 6015 forbruk) 

Sum 15-minute consumption for Non-profiled metering points


SE25

6015 transformert forbruk per balanseansvarlig

Sum consumption 60→15 for Balance Responsible Party

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

SE26

6015 transformert forbruk per kraftleverandør

Sum consumption 60→ 15 for Balance supplier

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

SE27

Totalt forbruk 

Sum consumption


SE28

Totalt 6015 transformert forbruk

Sum 60 → 15 consumption

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

SE29

Produksjon fra plusskunder per balanseansvarlig

Sum small production for Balance Responsible Party


SE30

Produksjon fra plusskunder per kraftleverandør

Sum small production for Balance Supplier


SE31

Total produksjon fra plusskunder

Sum small productionJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.