Skip to main content

BRS-NO-701 - Oppsett av beregning i målepunkt (Kommende endring)

Dette er en fremtidig versjon av BRSen som er antatt å tre i kraft i løpet av Q3 2024. Informasjon om dato kommer. Endringen anses som en vesentlig endring og må godkjennes av RME. Endringens ikrafttredelse forutsetter RMEs godkjennelse.

Introduksjon

Olje- og energidepartementet publiserte i mai ny forskrift for hvordan husholdninger og bedrifter skal kunne dele produksjon fra et felles anlegg til forbrukskunder på samme eiendom. Mye av funksjonaliteten for å støtte oppunder kravene i forskriften finnes allerede i Elhub, eller var under utvikling. Elhub har samtidig jobbet sammen med bransjen for å videreutvikle deler av den eksisterende funksjonaliteten. Endringer som kommer og tidsplan finner dere her. Se forskriften som trer i kraft 01.10.23 på denne siden. Se §3-08, §3-12 og §6-15 som spesielt omhandler delt produksjon.

 

Aktuelle linker:

 

Tidsplan:

Tid

Miljø

Funksjonalitet

Q2 2024

Market Trail (MT1)

Funksjonalitet for oppsett av delt produksjon, BRS-NO-701. Vil implementeres stykkevis med en gang det gir verdi. Vil sammen med arbeidsgruppen og markedet avklare hvilken funksjonalitet som skal prioriteres først.

Q3 2024

Produksjon

Funksjonalitet for oppsett av delt produksjon, BRS-NO-701. Vil implementeres stykkevis med en gang det gir verdi. Vil sammen med arbeidsgruppen og markedet avklare hvilken funksjonalitet som skal prioriteres først.

*Endringer i tidsplanen kan forekomme

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.