Skip to main content

BRS-NO-624 Oppdatering av tredjepartstilgang via URL

Oversikt

Før oppdatering av tilgang skal tredjepart ha gyldig kontrakt med sluttbruker og med Elhub.

Tredjepart kan med denne prosessen få tilgang til måleverdier og grunndata uten å ha kjennskap til hvilke målepunkt sluttbruker eier eller sluttbrukers fødselsnummer/organisasjonsnummer.

Prosessflyt

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Tredjepart sender melding – URL til sluttbruker fra sitt datasystem/applikasjon.

 • Sluttbruker logger inn på Elhub Min side via ID-porten.

 • Sluttbruker gir tilgang til de målepunktene tredjepart skal ha tilgang til, eventuelt avviser forespørselen.

 • Tredjepart får melding tilbake om hvilke målepunkter tilgang er gitt for samt startdato, eventuelt melding dersom forespørsel ikke godkjennes.

Forutsetning

 • GLN-nummer til tredjepart og returadresse må whitelistes hos Elhub. Informasjon om GLN-nummer og returadresse sendes til post@elhub.no.

Fra tredjepart til Elhub

https://minside.elhub.no/third-party-access/authorize?client_id=<GLN number>&request_id=<request id from third party>&scope=Full

 • GLN-nummer til tredjepart

 • request_id skal være på UUID format

 • Scope – Full eller Limited

Returmelding til tredjepart med kontraktsinformasjon

 • some-third-party.no ‘– retur adresse til tredjepart. Denne adressen må whitelistes hos Elhub

 • elhubGln – Elhub’s GLN nummer

 • receiverGln – tredjepart sitt GLN nummer

 • Request_id – request_id som er mottatt fra tredjepart

 • Contracts – målepunktid som det er gitt tilgang på

 • Start – Dato for innflytt for sluttbruker på målepunktet

 • End – Dato tilgang gjelder til dersom dato er angitt fra sluttbruker

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Sluttbruker må godkjenne tredjeparts forespørsel på tilgang

EH088

2

Sluttbruker eier ingen målepunkt

EH106

3

Intern feil – prøv igjen senere

EH111

Eksempel på returmelding til tredjepart

BRS-NO-624-eksempel.pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.