Skip to main content

BRS-NO-623 - Oversikt over tredjeparts tilgang

Oversikt

Sluttbruker kan få tilgang til en oversikt over hvilke tredjeparter som har tilgang til sluttbrukerens data. Denne oversikten får sluttbrukeren via Elhub Min Side.

Sluttbruker kan gjennom denne tilgangen legge til nye tredjeparter eller stoppe tilgangen til aktive tredjeparter.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Prosessen består av følgende sekvens.

image-20240129-143230.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Prosessen starter når sluttbruker ønsker å se hvem som har tilgang til sluttbrukers data, eller ønsker å legge til eller ta bort tilgang.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Sluttbruker starter en manuell prosess via Elhub Min Side, for å administrere tilgang til sluttbrukers egne data.

  • Elhub viser eller oppdaterer tilgangen til sluttbrukers målepunkt.

Valideringsregler

Validering

Feilmelding

Målepunktet må finnes

Målepunktet finnes ikke (Ikke tilgang til valgt målepunkt)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.