Skip to main content

BRS-NO-622 - Oppdatering av tredjeparts tilgang

Oversikt

Før oppdatering av tilgang skal tredjepart ha gyldig kontrakt med sluttbruker og med Elhub.
Prosessen for «Oppdatering av tredjeparts» tilgang omfatter tredjepart og Elhub. En kraftleverandør eller et nettselskap kan også operere som tredjepart for tjenester som ligger utenfor regulerte nett-tjenester og ordinære kraftleveranser.
Tredjeparter kan med denne prosessen få tilgang til måledata og grunndata i Elhub, både via Elhub Aktørportal, via BRS-NO-303, og via et dedikert online web-tjeneste grensesnitt (B2B). Tilgang til Elhub Aktørportal og den dedikerte web-tjenesten vil bli beskrevet i brukermanualen til Elhub.
Denne prosessen dekker innmelding/utmelding av målepunkt som tredjepart har avtale for, inkludert å skru på utvidet lagring av måleverdier på vegne av sluttbruker.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-143214.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Tredjepart skal ha en avtale med sluttbruker over hvilke målepunkter tredjepart kan få informasjon om før informasjon kan innhentes fra Elhub.
Prosessen starter når en tredjepart har behov for å legge til nye målepunkt, utvide lagring av måleverdier for sluttbrukeren eller fjerne målepunkt fra sin portefølje.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Tredjepart legger til ny eller fjerner målepunkt fra sin portefølje i sitt datasystem og sender melding «34-Oppdatering av tredjeparts tilgang» til Elhub, inkludert eventuell endring av utvidet lagring på vegne av sluttbruker.

  • Elhub kontrollerer mottatt melding. Ved feil, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene.

  • Ved fjerning av tilgang til målepunkt vil Elhub gjennomføre endringen umiddelbart

  • Hvis tredjepart forespør tilgang til et nytt målepunkt vil Elhub legge forespørselen til godkjenning av sluttbrukeren. Når sluttbrukeren har godkjent forespørselen i Elhub web plugin vil Elhub umiddelbart gi tredjepart tilgang til målepunktet.

    • Hvis sluttbruker ikke godkjenner forespørsel innen tidsfristen vil prosessen avsluttes.

Tilgang for tredjepart blir gitt tilbake til sluttbrukerens innflyttingsdato. Ved utflytting eller fjerning av tredjeparts tilgang beholder tredjepart mulighet for å spørre på data som er gyldig frem til utflyttingsdato/avsluttingsdato.

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktet må ha en sluttbruker på initieringsdato for prosessen

EH016

4

Sluttbruker må godkjenne tredjeparts forespørsel på tilgang

EH088

5

Tredjepart skal ikke ha en aktiv tredjepartskontrakt i målepunktet hvis tilgang etterspørres

EH017

6

Tredjepart må ha en aktiv tredjepartskontrakt i målepunktet hvis tilgang fjernes

EH016

7

Forespørsel fra tredjepart foreligger allerede

EH098

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Dato

Tredjepart

Elhub

Når som helst

Sluttbrukers godkjenning av tredjepartstilgang

Sluttbruker (gjennom Elhub web plugin)

Elhub

30 kalenderdager

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Årsak

34 - Update of Third Party access


34 - UpdateThirdPartyAccess

E10 - Anmodning om endring av masterdata

BRS-NO-622 Oppdatering av tredjepartstilgang

34 - Update of Third Party access


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-622 Oppdatering av tredjepartspart tilgang

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen UpdateThirdPartyAccess fra Tredjepart til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være UpdateThirdPartyAccess

EH055

2

Document Type = E10

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-622

EH055

5

EnergyBusinessRole = AG

EH013

6

Payload

ExtendedStorageMeteringValues skal ikke være oppgitt i melding hvis UpdateIndicator = Delete

EH032

7

ExtendedStorageMeteringValues må være oppgitt i melding hvis UpdateIndicator = Update

EH034

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.