Skip to main content

BRS-NO-131 - Reversering av nytt målepunkt

Oversikt

Det vil ikke være mulig å fjerne et nytt målepunkt i Elhub. Hvis nettselskapet har sendt inn feil grunndata ved registrering av målepunktet, f.eks. feil anleggsadresse, kan dette korrigeres gjennom BRS-NO-402: Korrigering i grunndata – fra nettselskap. Hvis nettselskapet har registrert målepunktet i feil nettområde vil det kun være anledning å gjenbruke målepunkt ID i samme nettområde og nytt målepunkt må opprettes i riktig nettområde gjennom BRS-NO-121: Nytt målepunkt.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Reversering av nytt målepunkt involverer kun nettselskapet

Starttilstand

Nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen meldes til nettselskapet.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Når nettselskapet oppdager feil ved nytt målepunkt rettes feilen opp i eget system. Eventuelt korrigeres grunndata i Elhub gjennom BRS-NO-402: Korrigering i grunndata – fra nettselskap

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.