Skip to main content

BRS Måleverdirapportering

Introduksjon

Måleverdiprosessene beskriver hovedsakelig måleverdiflyten inn og ut av Elhub. Det er nettselskapet som er ansvarlig for å rapportere måleverdier til Elhub, Elhub distribuerer disse så til markedet.


Prosessene er listet opp under Introduksjon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.