Skip to main content

BRS Kryssende Markedsprosesser

Introduksjon

Dette dokumentet beskriver de situasjoner i Elhub hvor en eller flere kryssende prosesser prøver å gjøre endringer som er i konflikt med hverandre. Dokumentet vil også beskrive hvordan Elhub håndterer disse situasjonene.

Siden markedsprosessene som kan ligge på vent i Elhub har korte tidsfrister, vil mengden kryssende prosesser være begrenset. De fleste ugyldige prosessene vil bli avvist med grunnlag i de normale valideringsreglene beskrevet i hoveddokumentet for BRS markedsprosesser.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.