Skip to main content

Avregningsmetoder for målepunkter

Det er nettselskapet som er ansvarlig for at avregningsmetoden på deres målepunkter til enhver tid er oppdatert i Elhub.

Avregningsmetode

Forklaring

Profilavregnet

Profilavregnet brukes for målepunkter som ikke er kontinuerlig avleste. I balanseavregningen blir disse målepunktene allokert forbruk basert på registrert antatt årsforbruk. Når et periodevolum blir registrert gjøres differansen opp mot estimert forbruk opp i avviksoppgjøret.

Intervallavregnet

Intervallavregnet brukes for målepunkter som avleses daglig med en tidsoppløsning på 60 eller 15 minutter. Avlesningene blir tatt med i balanseavregningen og eventuelle korrigeringer gjøres opp i avviksoppgjøret.

Ikke avregnet

Ikke avregnet benyttes for målepunkt der måleverdiene ikke direkte skal være med i balanseavregningen. Eksempler på gyldige brukstilfeller:

  • målepunkt som brukes i kontrollberegninger

  • målepunkt som inngår i en beregning der resultatet avregnes.

  • målepunkt med brutto produksjon fra en plusskunde som skal rapporteres til NECS for utstedelse av elsertifikater, men som ikke skal være med i balanseavregningen. Produksjonen må dermed rapporteres til Elhub i et separat ikke avregnet målepunkt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.