Skip to main content

Utvidelse av informasjonsmodellen for å enklere skille på kanaler

I forbindelse med innføringen av 15 minutters måleverdier vil det være behov for å kunne skille på flere typer måleverdier som beregnes av Elhub. Dette gjelder fremst de 6015 transformerte måleverdiene på forbruksmålepunkter. Dette vil løses ved å innføre en ny Produktkode (BIM: ProductIncludedProductCharacteristics).

Det vil også bli innført en egen produktkode for de profilerte intervallverdiene (FPPC, FPC og TPC) for profilavregnede målepunkter.

Videre vil det bli innført nye Produktkoder for å kunne skille på måleverdier i virtuelle målepunkter. Dette er funksjonalitet som ikke er i utbredt bruk i dag men som gjør det mulig for Elhub å sette opp beregninger basert på måleverdier fra ulike målepunkter.

Følgende Produktkoder vil bli lagt til/oppdatert:

Navn

Kode

Energy Active 6015 Transformed

4700000000201

Energy Active Profiled

4700000000101

Energy Active Virtual Distributed

4700000000301

Energy Active Virtual Gross

4700000000302

Energy Active Virtual Net

4700000000303

Energy Active 6015 Transformed

Kanal for 6015 transformerte måleverdier vil bli automatisk opprettet på målepunkter med en kanal for timeavleste intervallserier etter at balanseavregningen går over til 15 minutters oppløsning. Denne kanalen vil ikke kommuniseres over EMIF som grunndata på målepunktet, kun bli brukt i måleverdimeldinger ut fra Elhub for å gjøre det tydelig for markedsaktørene at de mottar måleverdier fra 6015 kanalen. Det er ikke planlagt utsending av disse måleverdiene med 15-minutter prosjektet. Det vil muligens komme senere.

Energy Active Profiled

Produktkode for profilerte intervallverdier oppdateres fra 8716867000030 til 4700000000101. Denne kanalen finnes allerede på alle profilavregnede målepunkt det er kun kode (BIM: ProductIncludedProductCharacteristics) som endres. Denne kanalen kommuniseres heller ikke over EMIF som grunndata. For opprettelse av profilavregnet målepunkt, eller endring på målepunkt fra times- til profilavregnet brukes fortsatt 8716867000030 som kode inn til Elhub.

Etter overgangen til 15 minutters oppløsning i balanseavregningen vil det opprettes en tilsvarende kanal for 15 minutters profilerte måleverdier der Produktkode er 4700000000101 og oppløsningen er satt til PT15M.

Energy Active Virtual Distributed/Gross/Net

Virtuelle kanaler vil etter endringen kommuniseres over EMIF som grunndata på målepunktet. Dette vil gjøre det tydelig for aktørene med en tilknytning til målepunktet hvilke måleverdier som er satt opp med en beregning i Elhub.

Hvorfor oppretter Elhub nye kanal koder?

Aktørene må kunne skille på måleverdier fra aktive og virtuelle kanaler. Derfor oppretter Elhub egne kanal koder for de virtuelle kanalene. Uten dette vil det bli umulig for aktørene å skille mellom måleverdier fra virtuelle og aktive kanaler.

Hvorfor endrer Elhub kanal kode for profilerte intervallverdier?

Grunnen til dette er også for å gjøre det enklere og tydeligere for aktørene å skille mellom intervallverdiene som Elhub beregner. Denne nye koden markerer at måleverdiene har blitt beregnet av Elhub og skal ikke forveksles med innsendte intervallverdier.

For en helhetlig løsning ønsker Elhub at kode 8716867000030 kun brukes av intervallverdier som blir sendt inn til Elhub og videre distribuerer. Derfor får alle andre kanaler der Elhub gjennomfører beregninger egne koder.

Endringer til BRSer

BRS Markedsprosesser

Endringer

BRS-NO-305 - Endring på målepunkt initiert fra Elhub

 • Ved oppsett av virtuelt målepunkt kommuniseres de nye produktkodene for virtuelle kanaler gjennom BRS-NO-305

BRS Måleverdirapportering

Endringer

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

 • Nye produktkoder kommuniseres gjennom utgående BRS-NO-312

BRS-NO-313 - Oversendelse av volumserier for målepunkt

 • Nye produktkoder kommuniseres gjennom utgående BRS-NO-313

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

 • Nye produktkoder kommuniseres gjennom utgående BRS-NO-315

BRS-NO-322 - Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt

 • Nye produktkoder kommuniseres gjennom utgående BRS-NO-322

Endringer til BIM meldinger

BIM meldinger

Endringer

NotifyValidatedDataForBillingEnergy

 • Feltet Identiciation under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:

  • 4700000000301

  • 4700000000302

  • 4700000000303

  • 4700000000101

  • 4700000000201 (vil bli tatt i bruk senere)

NotifyStartOfSupply

 • Feltet Identification under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:

  • 4700000000301

  • 4700000000302

  • 4700000000303

NotifyMeteringPointCharacteristics

 • Feltet Identification under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:

  • 4700000000301

  • 4700000000302

  • 4700000000303


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.