Skip to main content

Utsending av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjør

I forbindelse med 15-minutters balanseavregning vil Elhub få en rekke nye Aggregeringstyper (BIM: BusinessType). Med 15-minutter vil forbruket i Elhub få en ny dimensjon. . Forbruket som måles på timenivå vil få estimert opp 15-minuttsverdier i en profilering vi har kalt 6015 Transformering. Verdiene målt med 15-minutters oppløsning og timeverdiene for forbruk vil sendes ut i egne separate serier.

For produksjon og utveksling vil alt fortsatt gå i samme serie. Grunnen til dette er at all utveksling og produksjon skal måles på 15-minutters oppløsning. Den produksjonen og utvekslingen som fortsatt måles på time (plusskunder og subnett er ikke inkludert i forskriften) vil flatfordeles og bli aggregert opp sammen med produksjonen og utvekslingen som måles på 15-minutter. Alle aggregeringstypene fra balanseavregningen vil ha samme oppløsning som balanseavregningen, dvs. time før 22. januar 2024 og 15-min etter. Kodene som starter på RE vil fortsette å ha døgnoppløsning.

Disse kodene sendes ut gjennom BRS-NO-321, BRS-NO-502 og BRS-NO-503. Det er mulig å spørre på kodene gjennom BRS-NO-324. Nedenfor er kun de nye og endrede kodene listet, de eksisterende er dokumentert i Markedsdokumentasjonen, se Business type - Markedsdokumentasjon.

Ny koder i BRS-NO-321, BRS-NO-324, BRS-NO-502, og BRS-NO-503

AggregeringstyperBeskrivelseBRS
LS03Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt i grunnlag for balanseavregningBRS-NO-321, BRS-NO-324
LS04Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt i grunnlag for balanseavregningBRS-NO-321, BRS-NO-324
LS05Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt i grunnlag for balanseavregningBRS-NO-321, BRS-NO-324
LS06Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegningBRS-NO-324
LS07Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegningBRS-NO-324
LS08Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegningBRS-NO-324
RE03Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandørBRS-NO-503, BRS-NO-324
RE04Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandørBRS-NO-503, BRS-NO-324
RE05Avviksoppgjør for utveksling (ATAM) per nabonett (ikke implementert enda)
SE25

Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA 

BRS-NO-502, BRS-NO-324
SE26Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA BRS-NO-502, BRS-NO-324
SE27Sum 15 minutters forbruk per MGABRS-NO-321, BRS-NO-324
SE28Sum 60 → 15 forbruk per MGABRS-NO-321, BRS-NO-324
SE29Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGABRS-NO-502, BRS-NO-324
SE30Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA BRS-NO-502, BRS-NO-324
SE31Sum liten produksjon per MGABRS-NO-321, BRS-NO-324

Koder med endret innhold i BRS-NO-321, BRS-NO-324 og BRS-NO-502

AggregeringstyperBeskrivelseEndringBRS
SE02Netto innmatingDette sendes nå ut til kraftleverandør og balanseansvarligBRS-NO-502, BRS-NO-321, BRS-NO-324
SE08Sum forbruk per balanseansvarlig per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypenBRS-NO-502, BRS-NO-324
SE10Sum forbruk per kraftleverandør per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypenBRS-NO-502, BRS-NO-324
SE12Sum forbruk per kraftleverandører for profilavregnede målepunkt per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypenBRS-NO-502, BRS-NO-324
SE13Sum forbruk per kraftleverandører for intervallavregnede målepunkt per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypenBRS-NO-502, BRS-NO-324
SE21Sum forbruk per balanseansvarlig for profilavregnede målepunkt per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypenBRS-NO-502, BRS-NO-324
SE22Sum forbruk per balanseansvarlig for intervallavregnede målepunkt per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypenBRS-NO-502, BRS-NO-324

Kodene som endrer innhold vil ha tilbakevirkende kraft. Dvs at pumpekraft og pumpeforbruk vil bli inkludert i aggregeringstypene over hvis man spør på bruksdøgn tilbake i tid gjennom BRS-NO-324

Endringer til BRSer

BRS Avregningsgrunnlag og AvviksoppgjørEndringer
BRS-NO-318 - Oppdatering av parametre for nettapIngen endring i prosess
BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap
 • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE31 Sum liten produksjon per MGA
 • Det vil være 15-minutters oppløsning på meldingen for bruksdøgn etter 22. januar 2024
BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag

Nye aggregeringskoder blir lagt til. Det vil være mulig å spørre på alle de nye kodene definert i BRS-NO-321 og BRS-NO-502. I tillegg vil det være flere koder man kan spørre på for endelig nettap. Nye koder man kan spørre på:

 • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
 • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
 • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
 • LS06 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
 • LS07 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
 • LS08 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
 • RE03 Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
 • RE04 Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør
 • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
 • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
 • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
 • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
 • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
 • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
 • SE31 Sum liten produksjon per MGA
BRS-NO-502
 • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
  • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
  • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
 • Det vil være 15-minutters oppløsning på meldingen for bruksdøgn etter 22. januar 2024
BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør
 • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:
 • RE03 Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
 • RE04 Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør

Endringer til BIM meldinger

BIM meldingerEndringer

PriceVolumeCombinationforReconciliation

 • SettlementMethodType  bli byttet ut med BusinessType. BusinessType vil inneholde kodene RE01, RE02, RE03 eller RE04
https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/MDOK/pages/228820328
 • Feltet BusinessType vil bli utvidet med følgende verdier:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS06 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS07 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS08 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • RE03 Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
  • RE04 Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør
  • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
  • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
  • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
  • SE31 Sum liten produksjon per MGA
https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/MDOK/pages/228820327
 • Feltet Identiciation under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:
  • 4700000000301
  • 4700000000302
  • 4700000000303
  • 4700000000101
 • Feltet BusinessType under MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic vil bli utvidet med følgende verdier:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS06 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS07 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS08 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
  • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
  • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
  • SE31 Sum liten produksjon per MGA
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.