I forbindelse med 15-minutters balanseavregning vil Elhub få en rekke nye Aggregeringstyper (BIM: BusinessType). Med 15-minutter vil forbruket i Elhub få en ny dimensjon. 15-minutter forbruk vil bli tatt ut og aggregeres i egne serier. Forbruket som måles på timenivå vil få estimert opp 15-minuttsverdier i en profilering vi har kalt 6015 Transformering. 15-minutters verdiene og timeverdiene for forbruk vil sendes ut i egne serier.

For produksjon og utveksling vil alt fortsatt gå i samme serie. Grunnen til dette er at det sannsynligvis vil bli regulert at all utveksling og produksjon skal måles på 15-minutters oppløsning. Den produksjonen og utvekslingen som fortsatt måles på time (plusskunder og subnett er ikke inkludert i forskriften) vil flatfordeles og bli aggregert opp sammen med produksjonen og utvekslingen som måles på 15-minutter. Alle aggregeringstypene fra balanseavregningen vil ha samme oppløsning som balanseavregningen, dvs. time før 22. mai 2022 og 15-min etter. Kodene som starter på RE vil fortsette å ha døgnoppløsning.

Disse kodene sender ut gjennom BRS-NO-321, BRS-NO-502 og BRS-NO-503. Det er mulig å spørre på kodene gjennom BRS-NO-324. Nedenfor er kun de nye kodene listet, de eksisterende er dokumentert i Markedsdokumentasjonen, se Business type - Markedsdokumentasjon.

Ny koder i BRS-NO-321, BRS-NO-324, BRS-NO-502, og BRS-NO-503

AggregeringstyperBeskrivelse
LS03Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
LS04Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
LS05Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
LS06Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
LS07Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
LS08Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
RE03Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
RE04Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør
RE05Avviksoppgjør for utveksling (ATAM) per nabonett
SE25

Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA 

SE26Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA 
SE27Sum 15 minutters forbruk per MGA
SE28Sum 60 → 15 forbruk per MGA
SE29Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
SE30Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA 
SE31Sum liten produksjon per MGA

Koder med endret innhold i BRS-NO-321, BRS-NO-324 og BRS-NO-502

AggregeringstyperBeskrivelseEndring
SE08Sum forbruk per balanseansvarlig per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen
SE10Sum forbruk per kraftleverandør per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen
SE12Sum forbruk per kraftleverandører for profilavregnede målepunkt per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen
SE13Sum forbruk per kraftleverandører for time/15-min avregnede målepunkt per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen
SE21Sum forbruk per balanseansvarlig for profilavregnede målepunkt per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen
SE22Sum forbruk per balanseansvarlig for time/15-min avregnede målepunkt per MGAPumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen

Kodene som endrer innhold vil ha tilbakevirkende kraft. Dvs at pumpekraft og pumpeforbruk vil bli inkludert i aggregeringstypene over hvis man spør på bruksdøgn tilbake i tid gjennom BRS-NO-324

Endringer til BRSer

BRS Avregningsgrunnlag og AvviksoppgjørEndringer
BRS-NO-318 - Oppdatering av parametre for nettapIngen endring i prosess
BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap
 • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE31 Sum liten produksjon per MGA
 • Det vil være 15-minutters oppløsning på meldingen
BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag

Nye aggregeringskoder blir lagt til. Det vil være mulig å spørre på alle de nye kodene definert i BRS-NO-321 og BRS-NO-502. I tillegg vil det være flere koder man kan spørre på for endelig nettap. Nye koder man kan spørre på:

 • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
 • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
 • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
 • LS06 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
 • LS07 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
 • LS08 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
 • RE03 Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
 • RE04 Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør
 • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
 • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
 • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
 • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
 • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
 • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
 • SE31 Sum liten produksjon per MGA
BRS-NO-502
 • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
  • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
  • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
 • Det vil være 15-minutters oppløsning på meldingen
BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør
 • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:
 • RE03 Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
 • RE04 Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør

Endringer til BIM meldinger

BIM meldingerEndringer

PriceVolumeCombinationforReconciliation

 • SettlementMethodType  bli byttet ut med BusinessType. BusinessType vil inneholde kodene RE01, RE02, RE03 eller RE04
https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/MDOK/pages/228820328
 • Feltet BusinessType vil bli utvidet med følgende verdier:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS06 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS07 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS08 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • RE03 Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
  • RE04 Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør
  • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
  • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
  • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
  • SE31 Sum liten produksjon per MGA
https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/MDOK/pages/228820327
 • Feltet Identiciation under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:
  • 4700000000301
  • 4700000000302
  • 4700000000303
  • 4700000000101
 • Feltet BusinessType under MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic vil bli utvidet med følgende verdier:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS06 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS07 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS08 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
  • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
  • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
  • SE31 Sum liten produksjon per MGA