Målepunkt som måles og rapporteres til Elhub på 15-minutters oppløsning vil purres på gjennom "BRS-NO-314 Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap" når måleverdier mangler i Elhub. Det blir ingen endring i meldingen fra Elhub da meldingen kun inneholder bruksdøgn det mangler intervallverdier på og målepunktID.