Skip to main content

Purringer for 15-minutters måleverdier

Målepunkt som måles og rapporteres til Elhub på 15-minutters oppløsning vil purres på gjennom "BRS-NO-314 Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap" når måleverdier mangler i Elhub. Det blir ingen endring i meldingen fra Elhub da meldingen kun inneholder bruksdøgn det mangler intervallverdier på og målepunktID. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.