Skip to main content

Overgang til kvartersavregning på utvekslingsmålepunkt

Fordi det ikke utveksles markedsprosesser på utvekslingspunkter vil Elhub sette opp kanaler for 15 minutters måleverdier på alle utvekslingspunkt. Dette gjelder både aktiv og reaktiv energi. Videre vil også overgangen til 15 minutters Avlesningsoppløsning gjøres automatisk når netteier begynner å sende inn 15 minutters måleverdier. Likt som for avregningspunkt må overgangen til 15 minutters måleverdier skje ved midnatt. Elhub vil oppdatere målepunktet til å avregne 15 minutters måleverdier fra og med dagen etter siste dag med timesverdier. Dette innebærer at fra og med netteier begynner å sende 15 minutters måleverdier vil de ikke lenger kunne registrere timesverdier på det utvekslingspunktet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.