Krav til innsending av avregnete måleverdier

Netteier må sende inn måleverdier på den oppløsningen som er spesifisert av Avlesningsoppløsning på målepunkt og hvor disse måleverdiene skal være med i balanseavregningen. Hvis netteier ikke sender inn disse måleverdiene vil Elhub sende purringer på samme måte som i dag.

Hvis et målepunkt ikke er med i balanseavregningen vil Elhub ikke purre på måleverdier. Dette gjelder for eksempel på inaktive målepunkter eller målepunkter med avregningsform ikke avregnet. Dette er slik det fungerer i dag også.

Måleverdier på overgangsdøgnet

Grunndata på målepunkt er døgnoppløst, der inkludert Avlesningsoppløsning. Dette innebærer at hvis nettselskapet endrer oppløsning på måleverdiene de henter fra måler i løpet av dagen må de transformere disse til oppløsningen Elhub krever. Dette er analogt med hvordan overgangen fra registrering av periodevolum til intervallserier gjordes ved overgangen til AMS.