Skip to main content

Innsending av måleverdier på avregningspunkt ved overgang til 15 minutter

Krav til innsending av avregnete måleverdier

Netteier må sende inn måleverdier på den oppløsningen som er spesifisert av Avlesningsoppløsning på målepunkt og hvor disse måleverdiene skal være med i balanseavregningen. Hvis netteier ikke sender inn disse måleverdiene vil Elhub sende purringer på samme måte som i dag.

Hvis et målepunkt ikke er med i balanseavregningen vil Elhub ikke purre på måleverdier. Dette gjelder for eksempel på inaktive målepunkter eller målepunkter med avregningsform ikke avregnet. Dette er slik det fungerer i dag også.

Måleverdier på overgangsdøgnet

Grunndata på målepunkt er døgnoppløst, der inkludert Avlesningsoppløsning. Dette innebærer at hvis nettselskapet endrer oppløsning på måleverdiene de henter fra måler i løpet av dagen må de transformere disse til oppløsningen Elhub krever. Dette er analogt med hvordan overgangen fra registrering av periodevolum til intervallserier gjordes ved overgangen til AMS.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.