Skip to main content

Håndtering av kanaler på avregningspunkt

Netteier må registrere kanaler for 15 minutters verdier på sine avregningspunkt før de begynner å sende inn måleverdier. Måten kanaler oppdateres på i Elhub vil fungere likt som i dag, dvs. det er fremst BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap som vil bli brukt for å registrere de nye kanalene og avslutte de gamle timeskanalene når de ikke lenger vil bli brukt.

For å registrere kanaler for 15 minutters måleverdier brukes Resolution = PT15M i BIM. Denne koden tillates allerede i dag. Det vil være mulig å registrere 15 minutters kanaler også for reaktiv effekt.

Endringer til BRSer

BRS

Endringer

BRS-NO-121 - Nytt målepunkt

 • Netteier kan registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i BRS-NO-121

BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt

 • Netteier kan registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i BRS-NO-122

 • Ny valideringsregel 1:

  • Målingsoppsett for 15 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

   • målepunkttype er Forbruk

   • avregningsform er Intervallavregnet

   • avlesningsoppløsning er 15 minutter

   • målepunktstatus er Aktiv

 • Ny valideringsregel 2:

  • Målingsoppsett for 15 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

   • målepunkttype er Produksjon

   • avregningsform er Intervallavregnet

   • avlesningsoppløsning er 15 minutter

   • målepunktstatus er Aktiv

 • Ny valideringsregel 3:

  • Følgende målingsoppsett være spesifisert:

   • 15 minutters aktiv energi for forbruk

   • 15 minutters aktiv energi for produksjon

  • for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

   • målepunkttype er Kombinert

   • avregningsform er Intervallavregnet

   • avlesningsoppløsning er 15 minutter

   • målepunktstatus er Aktiv

BRS-NO-223 - Reversering av deaktivering av målepunkt

 • De samme nye valideringsreglene som spesifisert under BRS-NO-122 gjelder for BRS-NO-223

BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap

 • Netteier kan registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i BRS-NO-302

 • De samme nye valideringsreglene som spesifisert under BRS-NO-122 gjelder for BRS-NO-302

BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap

 • Netteier kan korrigere kanaler for 15 minutters måleverdier i BRS-NO-402

 • De samme nye valideringsreglene som spesifisert under BRS-NO-122 gjelder for BRS-NO-402


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.