Skip to main content

Fjerning av BRS-NO-306 til fordel for BRS-NO-302

Avregningsform endres i dag gjennom BRS-NO-306 - Endring i avregningsform. Grunnen til at dette var skilt ut i separat BRS var fremst fordi overgangen fra profilavregnet til timeavregnet hadde stor betydning for balanseavregningen og for hvordan markedsaktørene foretar sluttbrukeravregning. Det er nå svært få profilavregnede målepunkter igjen og Elhub ser derfor at behovet for egen BRS er mindre. Endring av Avregningsform vil derfor bli flyttet til BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap, og BRS-NO-306 vil bli fjernet.

Endringer til BRSer

BRS MarkedsprosesserEndringer
BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap
  • Endring av avregningsform flyttes til BRS-NO-302
    • BRS-NO-302 vil i løpet av 2021 bli åpnet opp for å tillate endring av avregningsform. Dette følges opp som separat endring gjennom EI-884 Tillate endring av avregningsform i BRS-NO-302.
BRS-NO-306 - Endring i avregningsform
  • Endring av avregningsform flyttes til BRS-NO-302
    • BRS-NO-306 vil i Fase 1 lukkes for bruk. Avregningsform vil fra dette tidspunktet måtte endres gjennom BRS-NO-302.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.