Skip to main content

Distribusjon av 15-minutters volumserier

Elhub vil naturlig nok måtte støtte mottak og distribusjon av 15 minutters måleverdier for de målepunktene som måles og avregnes på 15 minutters oppløsning, samt at måleverdiene vises i Elhub Aktørportalen og Elhub Min Side.

Avlesningsoppløsning må være satt til 15 minutter for at det skal kunne sendes inn 15 minutters måleverdier og Elhub vil videre distribuerer disse. 

Aktørene vil få måleverdiene på oppløsning registrert på målepunktet. Aktørene må selv aggregere kvartersverdiene til timesverdier. Ansvaret for aggregering av måleverdiene ligger hos aktørene og dette må gjøres når kundene fortsatt avregnes på timesoppløsning med timespriser. 

15 minutters måleverdier bruker Resolution = PT15M i BIM. 


Endringer til BRSer

BRS

Endringer

BRS-NO-313 - Oversendelse av volumserier for målepunkt
  • Netteier kan sende inn måleverdier på 15-minutters oppløsning
  • Netteier, kraftleverandør og tredjepart vil bli tilsendt måleverdier på 15-minutters oppløsning
BRS-NO-315 - Spørring måleverdier
  • Netteier, kraftleverandør og tredjepart kan spørre etter måleverdier på 15-minutters oppløsning med de samme spørrekodene som eksisterer i dag
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.