Skip to main content

Distribusjon av 15-minutters måleverdier på profilavregnede målepunkt

Elhub vil profilere måleverdier for profilavregnede målepunkt til 15-minutters oppløsning for bruk i balanseavregningsgrunnlaget og utsendelse til markedsaktørene. Måleverdiene distribueres til markedsaktørene basert på innstillingene lagret i måleverdiabonnementene.

De profilerte måleverdiene vil også vises i aktørportalen og Elhub Min side for sluttkunder, på samme måte som profilerte måleverdier i 60-minuttersoppløsning vises i dag.


Elhub vil slutte å distribuere PPCer (D+1 til D+4). Ved innføringen av Fase 2 vil PPCer ikke lenger distribueres da måleverdiene ikke brukes av markedet og kostnaden for 15 minutters PPCer er høyere enn nytteverdien.


Endringer i BRSer

BRS

Endringer

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt
 • Måleverdier (FPC og TPC) vil distribueres i 15-minutters oppløsning
BRS-NO-322 - Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt
 • Abonnementet for PPC vil ikke bli tilbudt lenger
 • Måleverdier (FPPC) vil distribueres i 15-minutters oppløsning

Endringer til BIM meldinger

BIM meldinger

Endringer

NotifyValidatedDataForBillingEnergy
 • Feltet Identiciation under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:
  • 4700000000301
  • 4700000000302
  • 4700000000303
  • 4700000000101
  • 4700000000201 (vil bli tatt i bruk senere)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.