Skip to main content

BRS oversikt

Tabellen under spesifiserer hvilke endringer i de ulike BRSene som vil bli innført som del av innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregning. Merk at disse endringene må ses sammen med endringer i BIM meldinger siden de samme BIM meldingene ofte brukes i flere BRSer. Denne siden spesifiserer kun endringer i prosessene, ikke meldingene.

BRS MarkedsprosesserEndringer
BRS-NO-101 - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifteIngen endringer i prosess
BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tidIngen endringer i prosess
BRS-NO-103 - Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tidIngen endringer i prosess
BRS-NO-104 - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringspliktIngen endringer i prosess
BRS-NO-111 - Reversering av oppstart kraftleveranseIngen endringer i prosess
BRS-NO-121 - Nytt målepunkt
 • Netteier kan registrere Avlesningsoppløsning i BRS-NO-121
 • Netteier kan registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i BRS-NO-121
BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt
 • Netteier kan oppdatere Avlesningsoppløsning i BRS-NO-122
 • Netteier kan registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i BRS-NO-122
 • Ny valideringsregel 1:
  • Målingsoppsett for 15 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

   • målepunkttype er Forbruk

   • avregningsform er Intervallavregnet

   • avlesningsoppløsning er 15 minutter
   • målepunktstatus er Aktiv

 • Ny valideringsregel 2:
  • Målingsoppsett for 15 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

   • målepunkttype er Produksjon

   • avregningsform er Intervallavregnet

   • avlesningsoppløsning er 15 minutter
   • målepunktstatus er Aktiv

 • Ny valideringsregel 3:
  • Følgende målingsoppsett være spesifisert:

   • 15 minutters aktiv energi for forbruk

   • 15 minutters aktiv energi for produksjon

  • for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
   • målepunkttype er Kombinert

   • avregningsform er Intervallavregnet

   • avlesningsoppløsning er 15 minutter
   • målepunktstatus er Aktiv
 • Ny valideringsregel 4:
   • Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor alle følgende er sanne:
    • Målepunktstatus er Aktiv
    • Avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet
  BRS-NO-123 - Oppstart i målepunkt - innflyttingIngen endring i prosess
  BRS-NO-132 - Reversering av aktivering i målepunktIngen endring i prosess
  BRS-NO-133 - Reversering av oppstart i målepunktIngen endring i prosess
  BRS-NO-201 - Opphør på grunn av utflyttingIngen endring i prosess
  BRS-NO-202 - Opphør av kraftleveranseIngen endring i prosess
  BRS-NO-211 - Utflytting fra målepunkt meldt til netteierIngen endring i prosess
  BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunktIngen endring i prosess
  BRS-NO-213 - Fjerning av målepunktIngen endring i prosess
  BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbrukerIngen endring i prosess
  BRS-NO-221 - Reversering av opphør kraftleveranseInge endring i prosess
  BRS-NO-222 - Reversering av utflytting fra målepunktIngen endring i prosess
  BRS-NO-223 - Reversering av deaktivering av målepunkt
  • De samme nye valideringsreglene som spesifisert under BRS-NO-122 gjelder for BRS-NO-223
  BRS-NO-224 - Reversering av fjerning av målepunktIngen endring i prosess
  BRS-NO-301 - Oppdatering av grunndata - kraftleverandørIngen endring i prosess
  BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap
  • Netteier kan oppdatere Avlesningsoppløsning i BRS-NO-302
  • Netteier kan registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i BRS-NO-302
  • De samme nye valideringsreglene som spesifisert under BRS-NO-122 gjelder for BRS-NO-302
  • Endring av avregningsform flyttes til BRS-NO-302
   • BRS-NO-302 vil i løpet av 2021 bli åpnet opp for å tillate endring av avregningsform. Dette følges opp som separat endring gjennom EI-884 Tillate endring av avregningsform i BRS-NO-302.
  BRS-NO-303 - Spørring grunndataIngen endring i prosess
  BRS-NO-305 - Endring på målepunkt initiert fra Elhub
  • Hvis Elhub gjør endring i Avlesningsoppløsning vil det kommuniseres gjennom BRS-NO-305
  • Hvis Elhub gjør endring som påvirker hvilke kanaler som er inkludert i avregning vil det kommuniseres gjennom BRS-NO-305
  • Ved oppsett av virtuelt målepunkt kommuniseres de nye produktkodene for virtuelle kanaler gjennom BRS-NO-305
  BRS-NO-306 - Endring i avregningsform
  • Endring av avregningsform flyttes til BRS-NO-302
   • BRS-NO-306 vil i Fase 1 lukkes for bruk. Avregningsform vil fra dette tidspunktet måtte endres gjennom BRS-NO-302.
  BRS-NO-311 - Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandørIngen endring i prosess
  BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap
  • Netteier kan korrigere Avlesningsoppløsning i BRS-NO-402
  • Netteier kan korrigere kanaler for 15 minutters måleverdier i BRS-NO-402
  • De samme nye valideringsreglene som spesifisert under BRS-NO-122 gjelder for BRS-NO-402
  BRS-NO-601 - Forespørsel til nettselskapetIngen endring i prosess
  BRS-NO-611 - Verifiser grunndata i målepunktIngen endring i prosess
  BRS-NO-622 - Oppdatering av tredjeparts tilgangIngen endring i prosess
  BRS-NO-623 - Oversikt over tredjeparts tilgangIngen endring i prosess
  BRS MåleverdirapporteringEndringer
  BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt
  • Måleverdier sendt ut fra Elhub vil bli beregnet og sendt ut med 15 minutters oppløsning
  • Ingen endring i prosessen ved innsending av periodevolum eller stand
  BRS-NO-313 - Oversendelse av volumserier for målepunkt
  • Netteier kan sende inn måleverdier på 15-minutters oppløsning
  • Netteier, kraftleverandør og tredjepart vil bli tilsendt måleverdier på 15-minutters oppløsning
  BRS-NO-314 - Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap
  • Netteier vil bli purret på måleverdier i 15-minutters oppløsning for målepunkt der Avlesningsoppløsningen er satt til 15 minutter
  BRS-NO-315 - Spørring måleverdier
  • Netteier, kraftleverandør og tredjepart kan spørre etter måleverdier på 15-minutters oppløsning med de samme spørrekodene som eksisterer i dag
  BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbrukIngen endring i prosess
  BRS-NO-332 - Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunktIngen endring i prosess
  BRS Avregningsgrunnlag og AvviksoppgjørEndringer
  BRS-NO-318 - Oppdatering av parametre for nettapIngen endring i prosess
  BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap
  • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:
   • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
   • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
   • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
   • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
   • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
   • SE31 Sum liten produksjon per MGA
  • Det vil være 15-minutters oppløsning på meldingen
  BRS-NO-322 - Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt
  • Abonnementet for PPC vil ikke bli tilbudt lenger
  • Måleverdier (FPPC) vil distribueres i 15-minutters oppløsning
  BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag

  Nye aggregeringskoder blir lagt til. Det vil være mulig å spørre på alle de nye kodene definert i BRS-NO-321 og BRS-NO-502. I tillegg vil det være flere koder man kan spørre på for endelig nettap. Nye koder man kan spørre på:

  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS06 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS07 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS08 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • RE03 Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
  • RE04 Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør
  • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
  • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
  • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
  • SE31 Sum liten produksjon per MGA
  BRS-NO-502
  • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:
   • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
   • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
   • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
   • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
   • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
   • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
   • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
   • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
   • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
  • Det vil være 15-minutters oppløsning på meldingen
  BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør
  • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:
  • RE03 Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
  • RE04 Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør
  JavaScript errors detected

  Please note, these errors can depend on your browser setup.

  If this problem persists, please contact our support.