Når Elhub går fra timesavregning til kvarteravregning vil vi få måtte få noen nye business typer. I tabellen under har vi markert de nye i grønt og de vi kommer til å endre i gult. Vi vil sende det forbruket som er profilert fra time til kvarter i en egen serie. For produksjon vil vi sende både det som er målt med timesoppløsning (plusskunder) og det som er målt hvert kvarter i samme serie. Grunnen til dette er at vi ikke profilerer produksjonen kun flatfordeler.

Vi har også lagt inn LS03,m LS04 og LS05 etter ønske fra markedet. Dette er ikke strengt tatt relatert til 15-minutter, men vi fant ut at vi trengte de for at man skulle få oversikt over forbruket på målepunkt uten kontrakt. 


BusinessType

Description

Kommentar

DDM

DDK

DDQ

SLR

BSL

LS01Grid loss 
X


X
LS03No Balance supplier losses for profiled settled metering pointsVi fant ut at det er umulig for netteier å skille mellom tap på målepunkt uten leverandør og tap i nettet. Vi vil derfor legge til LS03 som er tap på målepunkt uten leverandør. Tap i nettet finner man da ved å ta LS01 - LS03 - LS04 - LS05X


X
LS04No Balance supplier losses for hourly settled metering points
X


X
LS05No balance supplier losses for quarterly settled metering points
X


X
SE02Sum infeed per MGA
X


X
SE04Sum exchange
X



SE05Sum supply of last resort consumption per MGA
XX
X
SE06Sum pumped consumption per MGA
X



SE07Un metered consumption in the imbalance settlement per MGA Dette kommer fortsatt til å være det vi i dag kjenner som UMF, altså det estimerte forbruket på profilavregnede punkter. Timesavregnede punkter vil ikke være inkludertXXXXX
SE08Sum consumption for Balance Responsible Party per MGA (Pumped consumption types excluded)Dette vil kun være det som er målt med 15-min oppløsning
X


SE09Sum production for Balance Responsible Party per MGAVi vil fortsatt sende all produksjon sammen. produksjon for plusskunder deles flatt til 15-minuttersverdier
X


SE10 Sum consumption for Balance Supplier per MGA (Pumped consumption types excluded)Dette vil kun være det som er målt med 15-min oppløsning
XXX
SE11 Sum production for Balance Supplier per MGAVi vil fortsatt sende all produksjon sammen. produksjon for plusskunder deles flatt til 15-minuttersverdier
XXX
SE12 Sum consumption for Balance Supplier for profiled metering points per MGA (Pumped consumption types excluded)


XX
SE13Sum consumption for Balance Supplier for Non-profiled metering points per MGA (Pumped consumption types excluded)

XXX
SE14Sum Pumped Storage consumption per MGA
X



SE15Sum pumped consumption per Balance Supplier per MGA

XXX
SE16Sum Pumped Storage consumption per Balance Supplier per MGA

XXX
SE17Sum pumped consumption per Balance Responsible Party per MGA

X


SE18Sum Pumped Storage consumption per Balance Responsible Party per MGA

X


SE19MGA exchange in
X



SE20MGA exchange out
X



SE21Sum consumption for Balance Responsible Party for profiled metering points per MGA (Pumped consumption types excluded)

X


SE22Sum consumption for Balance Responsible Party for Non-profiled metering points per MGA (Pumped consumption types excluded)

X


SE23Sum production per MGA
X



SE24Sum consumption for Non-profiled metering points per MGA (Pumped consumption types excluded)
X



SE25Sum consumption 60→15 for Balance Responsible Party per MGA (Pumped consumption types excluded)

X


SE26Sum consumption 60→ 15 for Balance supplier per MGA (Pumped consumption types excluded)

XXX