Skip to main content

Test og verifisering av Fase 1 endringer

Testing og verifiseringen gjennomføres mot testmiljøet til 15-minutter prosjektet (MT2). Edielportalen brukes til verifisering på lik linje som aktørgodkjenning gjøre i dag. Selve testcasene til dette vil bli opprettet i Edielportalen.

Under finnes beskrivelse av hvordan man kan teste for endringene som kommer med Fase 1. Det er flere endringer som gjelder for de samme meldingen som sendes inn og ut av Elhub. Derfor vil det være mulig å teste flere av disse endringene sammen.

Nederst på siden ligger testcasene som blir opprettet i Edielportalen som bruket til verifisering av Fase 1 endringene.

Hvordan starte testcasene i Edielportalen

Steg 1 - Log in i Edielportalen, http://ediel.no

Steg 2 - Hold over “Test og sertifisering” og velg “Initier Aktørtest”:

Steg 3 - Velg hvilken aktør du skal teste for og trykk “Neste”.

Steg 4- Velg godkjenningsversjon “Elhub Aktørgodkjenning 15MIN” i nedtrekks menyen:

Steg 5 - Se mer informasjon om hvert testcase ved å trykke på de to pilene som peker nedover ved siden av “Start” knappen:

Steg 6 - Start testcase ved å trykke på “Start” knappen også følg stegene i rekkefølge.

Beskrivelse av testcase i Edielportalen

15 minutter | Håndtering av kanaler, avlesningsoppløsning og utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt på avregningspunkt

Testcase 1 | DDM – Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon (alternativt til 15minDDM121-01-B)

Test ID

15minDDM121-01-A

Beskrivelse

Nettselskap oppretter produksjonsmålepunkt med 15 minutters oppløsning

Involverte BRSer

BRS-NO-121: Nytt målepunkt

BRS-NO-122: Aktivering i målepunkt

BRS-NO-123: Oppstart I målepunkt - Netteier

Forutsetninger

Målepunkt finnes ikke i Elhub fra før

Tidsfrister

BRS-NO-121: Dagens dato

BRS-NO-122:

·        Antall dager tilbake – min: Dagens dato

·        Antall dager tilbake – maks: 6 virkedager før aktivering

BRS-NO-123:

·        Antall dager tilbake – minimum: Dagens dato

·        Antall dager tilbake – maks: tilbake til aktiveringsdato eller siste innflytting/lev.bytte. Maksimalt 3 år.

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at nettselskapet oppretter et nytt målepunkt i Elhub med kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Send BRS-NO-121 og opprett et nytt målepunkt med kanal for 15 minutter aktiv energi for produksjon og informasjon om avlesningsoppløsning.

Melding om nytt målepunkt, inkludert kanal for 15 minutter aktiv energi for produksjon og informasjon om avlesningsoppløsning, er sendt til Elhub

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub (valgfritt)

Bekreftelse er mottatt

 1. Aktiver målepunktet med BRS-NO-122

Melding om aktivering av målepunkt er sendt til Elhub

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub (valgfritt)

Bekreftelse er mottatt

 1. Flytt inn sluttkunde i målepunktet med BRS-NO-123

Melding om innflytting er sendt til Elhub

 1. Verifiser at NotifyStartOfSupply er mottatt fra Elhub og at dere behandler informasjon i feltet "ExcludeFromSettlement" korrekt

NotifyStartOfSupply er mottatt fra Elhub og behandlet korrekt

 1. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at målepunktet er aktivt med aktiv sluttbruker og kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon

Målepunktet er aktivt med aktiv sluttbruker og kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

 

Testcase 2 | DDM – Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon (alternativt til 15minDDM121-01-A)

Test ID

15minDDM121-01-B

Beskrivelse

Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon

Involverte BRSer

BRS-NO-121: Nytt målepunkt

BRS-NO-122: Aktivering i målepunkt

BRS-NO-123: Oppstart I målepunkt - Netteier

Forutsetninger

Målepunkt finnes ikke i Elhub fra før

Tidsfrister

BRS-NO-121: Dagens dato

BRS-NO-122:

·        Antall dager tilbake – min: Dagens dato

·        Antall dager tilbake – maks: 6 virkedager før aktivering

BRS-NO-123:

·        Antall dager tilbake – minimum: Dagens dato

·        Antall dager tilbake – maks: tilbake til aktiveringsdato eller siste innflytting/lev.bytte. Maksimalt 3 år.

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at nettselskapet oppretter et nytt målepunkt i Elhub

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Send BRS-NO-121 og opprett et nytt målepunkt

Melding om nytt målepunkt, inkludert kanal for 15 minutter aktiv energi for produksjon, er sendt til Elhub[HS1] 

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub (valgfritt)

Bekreftelse er mottatt

 1. Aktiver målepunktet og legg til kanal for 15 minutter aktiv energi for produksjon og informasjon om avlesningsoppløsning med BRS-NO-122

Melding om aktivering av målepunkt, opprettelse av kanal og informasjon om avlesningsoppløsning er sendt til Elhub

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub (valgfritt)

Bekreftelse er mottatt

 1. Flytt inn sluttkunde i målepunktet med BRS-NO-123

Melding om innflytting er sendt til Elhub

 1. Verifiser at NotifyStartOfSupply er mottatt fra Elhub og at dere behandler informasjon i feltet "ExcludeFromSettlement" korrekt

NotifyStartOfSupply er mottatt fra Elhub og behandlet korrekt

 1. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at målepunktet er aktivt med aktivt sluttbruker og kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon

Målepunktet er aktivt med aktiv sluttbruker og kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

 

Testcase 3 | DDM – Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Test ID

15minDDM302-01

Beskrivelse

Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Involverte BRSer

BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap

Forutsetninger

Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt

Tidsfrister

BRS-NO-302:

·        Tidligst dato for endring: Dagens dato

·        Senest dato for endring: 3 virkedager etter innsendingsdato

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at nettselskapet oppdaterer et målepunkt med kanal for 15 minutter aktiv energi for forbruk i Elhub

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Send BRS-NO-302 for å opprette kanal for 15 minutter avregning for forbruk. Legg også til avlesningsoppløsning i meldingen.

Melding om oppdatering av kanal i målepunktet er sendt til Elhub

 1. Verifiser at NotifyMeteringPointCharacteristics er mottatt fra Elhub og at dere behandler informasjonen i feltet "ExcludeFromSettlement" korrekt

NotifyMeteringPointCharacteristics er mottatt fra Elhub og behandlet korrekt

 1. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

 

Testcase 4 | DDM – Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk bakover i tid

Test ID

15minDDM402-01

Beskrivelse

Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato bakover i tid

Involverte BRSer

BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap

Forutsetninger

Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt

Tidsfrister

BRS-NO-402: Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at nettselskapet oppdaterer et målepunkt med kanal for 15 minutter aktiv energi for forbruk i Elhub på en dato bakover i tid

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Send BRS-NO-402 for å opprette kanal for 15 minutter avregning for forbruk. Legg også til avlesningsoppløsning. Endringsdato må være bakover i tid

Melding om oppdatering av kanal i målepunktet er sendt til Elhub

 1. Verifiser at NotifyMeteringPointCharacteristics er mottatt fra Elhub og at dere behandler informasjonen i feltet "ExcludeFromSettlement" korrekt

NotifyMeteringPointCharacteristics er mottatt fra Elhub og behandlet korrekt

 1. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

 

Testcase 5 | DDQ – Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk (BRS-NO-302)

Test ID

15minDDQ302-01

Beskrivelse

Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Involverte BRSer

BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid

BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap

Forutsetninger

Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt

Tidsfrister

BRS-NO-103:

·        Antall dager tilbake - min: Dagens dato

·        Antall dager tilbake – maks: 3 år

BRS-NO-302:

·        Tidligst dato for endring: Dagens dato

·        Senest dato for endring: 3 virkedager etter innsendingsdato

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på en dato bakover i tid

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Flytt inn en ny sluttbruker i målepunktet med BRS-NO-103

Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub

Bekreftelse er mottatt

 1. Edielportalen simulerer netteier og oppdaterer målepunktet til å ha kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med BRS-NO-302

Melding om oppdatering av kanal er sendt til Elhub fra Edielportalen

 1. Edielportalen sjekker at melding i steg 3 er akseptert i Elhub

Melding i steg 4 er akseptert i Elhub

 1. Verifiser at informasjon om oppdatert grunndata i målepunktet, inkludert feltene "ExcludeFromSettlement" og "MeterReadingOccurrence" er mottatt og behandlet korrekt.

Kraftleverandør har mottatt og behandlet informasjon om endring av grunndata i målepunktet fra Elhub

 1. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

  

Testcase 6 | DDQ – Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk (BRS-NO-402)

Test ID

15minDDQ402-01

Beskrivelse

Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato bakover i tid

Involverte BRSer

BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid

BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata - nettselskap

Forutsetninger

Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt

Tidsfrister

BRS-NO-103:

·        Antall dager tilbake - min: Dagens dato

·        Antall dager tilbake – maks: 3 år

BRS-NO-402:

·        Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på en dato minst 1 uke tilbake i tid

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Flytt inn en ny sluttbruker i målepunktet med BRS-NO-103.

·        NB! Benytt innflyttingsdato minimum 1 uke tilbake i tid

Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub

Bekreftelse er mottatt

 1. Edielportalen simulerer netteier og oppdaterer målepunktet til å ha kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med BRS-NO-402

Melding om oppdatering av kanal er sendt til Elhub fra Edielportalen

 1. Edielportalen sjekker at melding i steg 4 er akseptert i Elhub

Melding i steg 4 er akseptert i Elhub

 1. Verifiser at informasjon om oppdatert grunndata i målepunktet, inkludert feltene "ExcludeFromSettlement" og "MeterReadingOccurrence" er mottatt og behandlet korrekt.

Kraftleverandør har mottatt og behandlet informasjon om endring av grunndata i målepunktet fra Elhub

 1. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

 

Testcase 7 | DDQ – Kraftleverandør tar imot NotifyStartofSupply (BRS-NO-103)

Test ID

15minDDQ103-01

Beskrivelse

Kraftleverandør tar imot informasjon om kanal for 15 minutter aktiv energi for forbruk i oppstartsmelding

Involverte BRSer

BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid

Forutsetninger

Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt

Tidsfrister

BRS-NO-103:

·        Antall dager tilbake - min: Dagens dato

·        Antall dager tilbake – maks: 3 år

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på dagens dato eller tidligere

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Edielportalen simulerer netteier og oppdaterer målepunktet til å ha kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med BRS-NO-402

Melding om oppdatering av kanal er sendt til Elhub fra Edielportalen

 1. Edielportalen sjekker at melding i steg 2 er akseptert i Elhub

Melding i steg 2 er akseptert i Elhub

 1. Flytt inn en ny sluttbruker i målepunktet med BRS-NO-103 med innflyttingsdato lik dagens dato eller tidligere

Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub og at denne inneholder informasjon om kanal for 15 minutter aktiv energi for forbruk

Bekreftelse er mottatt med informasjon om kanal for 15 minutter aktiv energi for forbruk

 1. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

 

Testcase 8 | SLR – Regulert Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk (BRS-302)

Test ID

15minSLR302-01

Beskrivelse

Regulert kraftleverandør mottar informasjon om nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato lik dagens dato

Involverte BRSer

BRS-NO-123: Oppstart i målepunkt - innflytting

BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap

Forutsetninger

Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt

Tidsfrister

BRS-NO-123:

·        Antall dager tilbake - min: Dagens dato

·        Antall dager tilbake – maks: 3 år

BRS-NO-302:

·        Tidligst dato for endring: Dagens dato

·        Senest dato for endring: 3 virkedager etter innsendingsdato

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på en dato bakover i tid

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Flytt inn en ny sluttbruker i målepunktet med BRS-NO-123 fra netteier (rolle DDM) slik at målepunktet har leveringspliktig kraftkontrakt

Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub fra netteier

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub

Bekreftelse er mottatt

 1. Opprett kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato lik dagens dato med BRS-NO-302 fra netteier (rolle DDM)

Melding om oppdatering av kanal er sendt til Elhub fra netteier

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub

Bekreftelse er mottatt

 1. Verifiser at informasjon om oppdatert grunndata i målepunktet, inkludert feltene "ExcludeFromSettlement" og "MeterReadingOccurrence" er mottatt og behandlet korrekt.

Regulert kraftleverandør har mottatt og behandlet informasjon om endring av grunndata i målepunktet fra Elhub

 1. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

 

Testcase 9 | SLR – Regulert Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk (BRS-402)

Test ID

15minSLR402-01

Beskrivelse

Regulert kraftleverandør mottar informasjon om nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato lik dagens dato

Involverte BRSer

BRS-NO-123: Oppstart i målepunkt - innflytting

BRS-NO-402: Oppdatering av grunndata - nettselskap

Forutsetninger

Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt

Tidsfrister

BRS-NO-123:

·        Antall dager tilbake - min: Dagens dato

·        Antall dager tilbake – maks: 3 år

BRS-NO-402:

·        Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på en dato bakover i tid

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Flytt inn en ny sluttbruker i målepunktet med BRS-NO-123 fra netteier (rolle DDM) slik at målepunktet har leveringspliktig kraftkontrakt

Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub fra netteier

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub

Bekreftelse er mottatt

 1. Opprett kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato bakover i tid med BRS-NO-402 fra netteier (rolle DDM)

Melding om oppdatering av kanal med endringsdato bakover i tid er sendt til Elhub fra netteier

 1. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub

Bekreftelse er mottatt

 1. Verifiser at informasjon om oppdatert grunndata i målepunktet, inkludert feltene "ExcludeFromSettlement" og "MeterReadingOccurrence" er mottatt og behandlet korrekt.

Regulert kraftleverandør har mottatt og behandlet informasjon om endring av grunndata i målepunktet fra Elhub

 1. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

15 minutter | Innsending av måleverdier på avregningspunkt ved overgang til 15 minutter & distribusjon av 15-minutters volumserier

 

Testcase 1 | DDM og DDE

Test ID

15minDDE313-01

Beskrivelse

Nettselskap sender, mottar og spør på 15 minutters måleverdier i et forbruksmålepunkt

Involverte BRSer

BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt

BRS-NO-315: Spørring måleverdier

Forutsetninger

Benytt et aktivt, kvartersavregnet forbruksmålepunkt

Tidsfrister

BRS-NO-313

·        Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+1

·        Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+5

·        Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data)

 

BRS-NO-315

·        Må være lik eller eldre enn dagens dato

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at nettselskapet sender inn 15 minutters måleverdier fra DDE-rollen

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Send inn 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313 i DDE-rollen

Melding med 15 minutters måleverdier er sendt til Elhub fra nettselskapets DDE-rolle

 1. Verifiser at DDM-rollen mottar 15 minutters måleverdier fra Elhub

15 minutters måleverdier er mottatt fra Elhub til nettselskapets DDM-rolle

 1. Spør på måleverdier med BRS-NO-315 fra DDM-rollen innenfor perioden det ble sendt inn verdier for tidligere i testcaset

Melding med spørring om måleverdier er sendt til Elhub fra nettselskapets DDM-rolle

 1. Verifiser at måleverdier for korrekt periode er mottatt fra Elhub

Måleverdier er mottatt fra Elhub til nettselskapets DDM-rolle

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

 

Testcase 2 | DDQ

Test ID

15minDDQ313-01

Beskrivelse

Kraftleverandør mottar og spør etter 15 minutters måleverdier i et forbruksmålepunkt

Involverte BRSer

BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt

BRS-NO-315: Spørring måleverdier

Forutsetninger

Benytt et aktivt, kvartersavregnet forbruksmålepunkt

Tidsfrister

BRS-NO-313

·        Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+1

·        Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+5

·        Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data)

 

BRS-NO-315

·        Må være lik eller eldre enn dagens dato

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at Edielportalen simulerer et nettselskap og sender inn 15 minutters måleverdier.

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Flytt inn en ny sluttbruker i målepunktet med BRS-NO-103 med innflyttingsdato 3 uker tilbake i tid

Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub

 1. Motta bekreftelse på innflytting fra Elhub

Bekreftelse er mottatt fra Elhub

 1. Edielportalen simulerer netteier og sender inn 15 minutters måleverdier

Melding med 15 minutters måleverdier er sendt til Elhub fra Edielportalen Nett

 1. Edielportalen sjekker at melding i steg 4 er akseptert i Elhub

Melding med måleverdier er akseptert i Elhub

 1. Verifiser at kraftleverandør mottar 15 minutters måleverdier fra Elhub

15 minutters måleverdier er mottatt fra Elhub til kraftleverandør

 1. Spør på måleverdier med BRS-NO-315 innenfor perioden dere mottok måleverdier for tidligere i testcaset

Melding med spørring om måleverdier er sendt til Elhub fra kraftleverandøren

 1. Verifiser at måleverdier for korrekt periode er mottatt fra Elhub

Måleverdier er mottatt fra Elhub til kraftleverandøren

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

 

Testcase 3 | AG

Test ID

15minAG313-01

Beskrivelse

Kraftleverandør mottar og spør etter 15 minutters måleverdier i et forbruksmålepunkt

Involverte BRSer

BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt

BRS-NO-315: Spørring måleverdier

Forutsetninger

Benytt et aktivt, kvartersavregnet forbruksmålepunkt dere har tredjepartstilgang til

Tidsfrister

BRS-NO-313

·        Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+1

·        Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+5

·        Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data)

 

BRS-NO-315

·        Må være lik eller eldre enn dagens dato

Dokumentasjon

BRS Markedsprosesser

BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer

Oppstart av testen

Testen starter ved at Edielportalen simulerer et nettselskap og sender inn 15 minutters måleverdier.

Teststeg

Forventet resultat

 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen

Testen startes i Edielportalen

 1. Edielportalen simulerer netteier og sender inn 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313

Melding med 15 minutters måleverdier er sendt til Elhub fra Edielportalen Nett

 1. Edielportalen sjekker at melding i steg 2 er akseptert i Elhub

Melding med måleverdier er akseptert i Elhub

 1. Verifiser at tredjepart mottar 15 minutters måleverdier fra Elhub

15 minutters måleverdier er mottatt fra Elhub til tredjepart

 1. Spør på måleverdier med BRS-NO-315 innenfor perioden dere mottok måleverdier for tidligere i testcaset

Melding med spørring om måleverdier er sendt til Elhub fra tredjepart

 1. Verifiser at måleverdier for korrekt periode er mottatt fra Elhub

Måleverdier er mottatt fra Elhub til kraftleverandøren

 1. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta et par dager

Testcaset er godkjent

 

Beskrivelse på hvordan man kan teste for endringene som kommer med Fase 1

Håndtering av kanaler på avregningspunkt

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-121 | BRS-NO-122 | BRS-NO-223 | BRS-NO-302 | BRS-NO-402 |

Denne endringen gjør det mulig for netteier å opprette kanaler for 15 minutters verdier på sine avregningspunkt. Dette vil gjøres på samme måte som andre kanaler opprettes i dag.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDM) må teste å opprette disse kanalene. 

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta opprettelse av disse kanalene.

Testing for tredjepart:

Teste å motta opprettelse av disse kanalene.

Aktørtype

Test

BRS

DDM

Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon

BRS-NO-121 / BRS-NO-122

DDM

Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk 

BRS-NO-302

DDM

Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

BRS-NO-402

DDM

Nettselskapet tar i mot NotifyStartofSupply

BRS-NO-123

DDQ / SLR

Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk 

BRS-NO-302

DDQ / SLR

Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

BRS-NO-402

DDQ / SLR

Kraftleverandør tar i mot NotifyStartofSupply

BRS-NO-103

AG

Tredjepart spør om grunndata (frivilling) 

BRS-NO-303

Innføring av Avlesningsoppløsning på målepunkt

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-121 | BRS-NO-122 | BRS-NO-223 | BRS-NO-302 | BRS-NO-402 |

Helt nytt informasjonselement som både Elhub og aktørene må innføre. Elhub vil oppdatere alle målepunkt med dette informasjonselementet ved overgangen til Fase 1. Aktørene må selv legge dette informasjonselement på sine målepunkt i sitt system slik at meldingsutvekslingen mot Elhub ikke feiler.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDM) må teste å sende inn meldinger som inkluderer dette feltet. Må også teste for å motta meldinger inkluderer dette feltet.

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta opprettelse av dette feltet.

Testing for tredjepart:

Teste å motta opprettelse av dette feltet.

Aktørtype

Test

BRS

DDM

Nettselskap oppretter nytt målepunkt med dette feltet

BRS-NO-121 / BRS-NO-122

DDM

Nettselskap sender inn grunndataoppdatering som inkluderer dette feltet

BRS-NO-302

DDM

Nettselskap sender inn grunndataoppdatering som inkluderer dette feltet

BRS-NO-402

DDM

Nettselskapet tar i mot NotifyStartofSupply

BRS-NO-123

DDQ / SLR

Kraftleverandør gjennomfører oppstart kraftleveranse og mottar grunndata som inkluderer dette feltet 

BRS-NO-103

DDQ / SLR

Kraftleverandør mottar grunndataoppdatering som inkluderer dette feltet

BRS-NO-302/402

AG

Tredjepart spør om grunndata

BRS-NO-303

Innsending av måleverdier på avregningspunkt ved overgang til 15 minutter & Distribusjon av 15-minutters volumserier

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-313 | BRS-NO-315 |

Innsending av 15-minutters måleverdier og distribusjon av disse.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDE) må teste å sende inn 15-minutters måleverdier.

Nettselskap (DDM) må teste å motta 15-minutters måleverdier.

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta 15-minutters måleverdier.

Testing for tredjepart:

Teste å motta 15-minutters måleverdier.

Aktørtype

Test

BRS

DDE

Nettselskap sender inn 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDM

Nettselskap mottar 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDQ

Kraftleverandør mottar 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

AG

Tredjepart mottar 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDM

Nettselskap spør på 15-min måleverdier med BRS-NO-315

BRS-NO-315

DDQ

Kraftleverandør spør på 15-min måleverdier med BRS-NO-315

BRS-NO-315

AG

Tredjepart spør på 15-min måleverdier med BRS-NO-315

BRS-NO-315

Overgang til kvartersavregning på utvekslingsmålepunkt

Endringen påvirker ingen BRSer.

Innsending av 15-minutters måleverdier og distribusjon av disse på utvekslingspunkt. 

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDE) må teste å sende inn 15-minutters måleverdier.

Nettselskap (DDM) må teste å motta 15-minutters måleverdier. 

Nettselskap (DDM) må teste at overgangen til 15 minutters Avlesningsoppløsning gjøres automatisk når netteier begynner å sende inn 15 minutters måleverdier.

Testing for kraftleverandør:

Ikke relevant.

Testing for tredjepart:

Ikke relevant.

Aktørtype

Test

BRS

DDE

Nettselskap sender inn 15 minutters måleverdier på utvekslingspunkt med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDM

Nettselskap sender inn 15 minutters måleverdier på utvekslingspunkt med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDM

Nettselskap må sjekke om avlesningsoppløsning ved innsending og mottak av 15-min måleverdier på utvekslingsmålepunkt er lik som i aktørportalen.

Utvidelse av informasjonsmodellen for å enklere skille på kanaler

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-305 | BRS-NO-312 | BRS-NO-313 | BRS-NO-315 | BRS-NO-322 |

Nye kanaler opprettes for å kunne skille på flere typer måleverdier som beregnes av Elhub. Profilavregnede målepunkt vil få ny produktkode for PPC,FPPC, FPC og TPC verdiene. Denne endres fra 8716867000030 til 4700000000101. Denne endringen krever at alle aktører som mottar profilerte intervallverdier må tilpasse seg ny produktkode fra GoLive for Fase 1. 

Virtuelle målepunkt vil også få egnene produktkoder for å enklere skille mellom måleverdiene.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDM) må teste å opprette disse kanalene.

Nettselskap (DDM) må teste motta opprettelse av disse kanalene.

Nettselskap (DDM) må teste må motta måleverdier som hører til disse kanalene.

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta opprettelse av disse kanalene.

Teste å motta måleverdier som hører til disse kanalene.

Testing for tredjepart:

Teste å motta opprettelse av disse kanalene.

Teste å motta måleverdier som hører til disse kanalene.

Aktørtype

Test

BRS

DDM

Nettselskap mottar PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-312 og 322

DDQ

Kraftleverandør mottar PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-312 og 322

AG

Tredjepart mottar PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-312 og 322

DDM

Nettselskap spør på PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-315

DDQ

Kraftleverandør spør PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-315

AG

Tredjepart spør PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-315

Utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-121 | BRS-NO-122 | BRS-NO-223 | BRS-NO-302 | BRS-NO-402 |

Helt nytt informasjonselement som Elhub innfører på meldinger ut fra Elhub. Aktørene trenger kun å akseptere dette nye feltet fra implementeringsdato.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDM) må teste å opprette dette feltet. 

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta opprettelse av dette feltet.

Testing for tredjepart:

Teste å motta opprettelse av dette feltet.

Aktørtype

Test

BRS

DDM

Nettselskap mottar melding som inkluderer dette elementet

Melding ut fra Elhub

DDQ

Kraftleverandør mottar melding som inkluderer dette elementet

Melding ut fra Elhub

AG

Tredjepart mottar melding som inkluderer dette elementet

Melding ut fra Elhub

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.