Skip to main content

Overgangen til Fase 1

Ved implementeringen av Fase 1 må Elhub gjør endringer på de fleste målepunkt for å tilpasse grunndata endringene.

Under finner du en oversikt over hvilke endringer som gjøres av Elhub og endringene dette medfører.

Datoer for implementering av Fase 1 og Fase 2 i miljøene:

Produksjonsmiljø
Fase 1 - 18. september 2023. (Nedetide pga. produksjonssetting vil være søndag 17. september frem til midnatt)
Fase 2 - 22. januar 2024.

Market Trial 2 (MT2)
Er allerede på Fase 1 versjonen.
Fase 2 endringene vil være gjeldene fra 4. oktober 2023.

Market Trial 1 (MT1)
Fase 1 - Etter sommeren 2023. Dato kommer.
Fase 2 - Q4 i 2023. Dato kommer.

 • Elhub legger til grunndataelementet "Avlesningoppløsning" på alle målepunkt som er eller noen gang har vært registrert som timesavregnet.

  • Alle målepunkt som får grunndataelementet "Avlesningsoppløsning" blir satt til "Time".

  • Avregningsmetode for timesavregnede målepunkt blir satt til " Intervallavregnet".

 

 • Elhub tildeler kanalen "KWH 15 6015 Transformert Forbruk" til alle målepunkt som har kanalen "KWH 60 Forbruk" registrert. Dette gjelder alle målepunkt som har eller har hatt kanalen "KWH 60 Forbruk" registrert.

  • Denne nye kanalen vil ikke kommuniseres ut fra Elhub i hverken markedsprosess- eller måleverdimeldinger.

 

 • Elhub oppretter 15 minutter kanaler på alle utvekslingsmålepunkt.

  • Alle utvekslingsmålepunkt i Elhub er registrert med fire kanaler. Elhub vil opprette de tilsvarende kanalene med 15 minutters oppløsning.

   • KWH 15 Forbruk

   • KWH 15 Produksjon

   • KVARH 15 Forbruk reaktivt

   • KVARH 15 Produksjon reaktivt

 

 • Elhub oppretter kanalen "KWH 15 Profilert intervallforbruk" på alle målepunkt som er eller har vært profilavregnet eller hatt kanalen "KWH 60 Profilert intervallforbruk" registrert.

  • Denne kanalen vil bli tatt i bruk fra 22. januar når Elhub går over til 15 minutters oppløsning i balanseavregningsgrunnlaget og de profilavregnede målepunktene vil få 15 minutters tidsoppløsning.

 

 • Elhub endrer produktkoden til kanalen "KWH 60 Profilert intervallforbruk".

  • Produktkoden går fra 8716867000030 til 4700000000101 og det profilerte intervallforbruket Elhub sender ut blir sendt ut med denne produktkoden fra Fase 1 implementeringen.

 

 • Elhub oppdaterer produktkodene på virtuelle kanaler. Kanalinformasjon og måleverdier for disse kanalene vil nå bli sendt ut med nye produktkoder.

  • "KWH 60 Virtuell nettoproduksjon" og "KWH 60 Virtuelt nettoforbruk" går fra 8716867000030 til 4700000000303.

  • "KWH 60 Virtuell distribuert produksjon" og " KWH 60 Virtuell distribuert forbruk" går fra 8716867000030 til 4700000000301.

 

 • Alle kanaler på målepunktene vil få en til-dato som er tilsvarende cut-over datoen. Les mer om hva cut-over datoen er under.

  • Dette vil være 22. januar 2024 for produksjonsmiljøet. For testmiljøet Market Trial 2 er datoen 4. oktober 2023. Dato for Market Trial 1 er ikke satt enda.

  • Slik vil det se ut i aktørportalen frem til én måned før cut-over datoen. Da vil samme kanal dukke opp med start-dato som vil være lik cut-over datoen.

  • Årsaken til dette er at det er en teknisk endring i Elhub som endrer avregningsparameterne på kanalene (altså kun en endring internt i Elhub).

    

 • Endring i meldingen "NotifyMeteringPointCharacteristics" ut fra Elhub til DDM og DDQ i perioden mellom Fase 1 og Fase 2.

  • Responsen fra Elhub til DDQ og DMM rollene i meldingen "NotifyMeteringPointCharacteristics" vil ha to "PayloadMasterdataMPEvent" attributter. En med start- og sluttdato der sluttdato vil være cut-over datoen, og den andre med startdato som er lik cut-over datoen uten sluttdato. Det vil ikke være noen endringer i informasjonen i attributten "PayloadMasterdataMPEvent" som har start dato lik cut-over datoen.

  • Årsaken til dette er at det er en teknisk endring i Elhub som endrer avregningsparameterne på kanalene (altså kun en endring internt i Elhub).

 

Cut-over datoen:

Cut-over datoen er datoen for når Elhub går over til 15 minutter tidsoppløsning i balanseavregningsgrunnlaget. Altså implementeringen av Fase 2 endringene.

Denne datoen er forskjellige i testmiljøene og produksjonsmiljøet. For produksjonsmiljøet er datoen 22. januar 2024. For Market Trial 2 (MT2) er denne satt til 4. oktober 2023. Cut-over datoen for Market Trial 1 er ikke satt enda.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.