I forbindelse med en sukssesiv overgang til 15-minutters oppløsning på måleverdier for avregningspunkt trenger netteier å registrere de riktige kanalene og endre avregningsform. Elhub vil bruke denne informasjonen til å beregne korrekt balanseavregningsgrunnlag.

 • Det vil være opp til netteier å registrere kanal for kvarterverdier før de begynner å sende inn måleverdier med denne oppløsningen.
  • For profilavregnete målepunkt vil Elhub lage kanaler for kvarteroppløste PPC/FPPC/FPCer. Dette vil bli gjort på samme måte som Elhub i dag lager kanal for timeopppløste PPC/FPPC/FPCer.
 • Det vil være opp til netteier å endre avregningsform til kvarteravregnet når de ønsker at kvarterverdier skal brukes i balanseavregningen. Avregningsform på avregningspunktet bestemmer hvilken kanal som brukes i avregning.
  • Dvs. netteier kan begynne å sende inn kvarterverdier selv om avregningspunktet fortsatt står som timeavregnet eller profilavregnet. Dette er analogt med hvordan overgangen fra manuelle målere til AMS ble håndtert i Elhub.
 • Elhub vil bruke informasjon om avregningsform på et avregningspunkt, sammen med oppløsningen i balanseavregningen, for å bestemme hvilken transformasjonsmetode som brukes for  få måleverdiene på riktig oppløsning. Dvs. ved overgangen fra timeoppløst til kvarteroppløst avregning vil Elhub fortsette å avregne de samme kanalene (siden dette bestemmes av avregningsform som er uforandret), men transformasjonsmetoden vil forandres.
  Hvilken transformasjonsmetode som skal bruks bestemmes på følgende måte:
  Ved timeoppløst balanseavregning:

  BetingelserAvregningsform på avregningspunktProfilavregnetTimeavregnetKvarteravregnet


  Utfall

  Kanal brukt i balanseavregningEstimert timeoppløst aktiv energi for forbruk (PPC/FPPC)Timeoppløst aktiv energi for forbruk

  Timeoppløst aktiv energi for produksjon

  Kvarteroppløst aktiv energi for forbrukKvarteroppløst aktiv energi for produksjon
  Fordelingsmetode brukt i balanseavregningN/AN/AN/ASummeringSummering

  Ved kvarteroppløst balanseavregning:

  BetingelserAvregningsform på avregningspunktProfilavregnetTimeavregnetKvarteravregnet


  Utfall

  Kanal brukt i balanseavregningEstimert kvarteroppløst aktiv energi for forbruk (PPC/FPPC)Timeoppløst aktiv energi for forbrukTimeoppløst aktiv energi for produksjonKvarteroppløst aktiv energi for forbrukKvarteroppløst aktiv energi for produksjon
  Fordelingsmetode brukt i balanseavregningN/A6015 TransformeringFlatfordelingN/AN/A

De viktigste endringene fra dagens modell er:

 1. Ny avregningsform kalt Kvarteravregnet
 2. Det innføres/tas i bruk nye kanaler for kvarterverdier
 3. Innfører en ny term som kalles Transformasjonsmetode. Denne beskriver hvordan måleverdier transformeres fra en oppløsning til den oppløsningen som er brukt i balanseavregningen. Dette er ikke informasjon som vil utveksles i markedsproseser e.l. men vil være viktig for å forstå Elhubs beregning av balanseavregningsgrunnlag. I Elhub har vi følgende Transformasjonsmetoder:
  1. 6015 Transformering
  2. Flatfordeling
  3. Summering
  4. Fordeling av periodevolum
   1. brukes når periodevolum blir registrert for et profilavregnet avregningspunkt