I forbindelse med en overgang til kvarteroppløsning på måleverdier  må det legges på kanaler for kvartersoppløsning. I tillegg skal  informasjonselementet avregningsform tas i bruk og registreres på utvekslingpunktene.  Elhub vil bruke denne informasjonen i balanseavregningen.

Endringer i forbindelse med innføring av kvarteroppløsning

 1. Avregningform innføres på utvekslingspunkt
 2. Kanaler for kvarteroppløsning

Elhub vil legge på kanaler for kvarteroppløsning på alle utvekslingspunkt før overgang til kvarteroppløsning.  I en overgangsfase vil alle utvekslingspunkt ha 8 kanaler. Etter at kvartsoppløsning har vært i produksjon i en periode kan netteier og Elhub fjerne kanaler som ikke lenger er i bruk

Vi ser for oss  at  avregningsform kan oppdateres på ulike måter

 1. Elhub oppdaterer avregningsform for alle utvekslingspunkt innenfor et nettområde på forespørsel fra nettselskapet
 2. Netteier oppdaterer selv avregningsform for et og et utvekslingspunkt gjennom Elhub Aktørportal
 3. Netteier oppdaterer selv avregningsform for et og et utvekslingspunkt  gjennom BRS

Hvilken av disse måtene vil være mest hensiktsmessig for dere å benytte?

----Notater fra møtet 11.11

I løsning vi har foreslått er det lagt opp til at en skal kunne sende 60 og 15 min i parallell. Vi oppretter alle kanaler for å kunne motta verdier på 15 minutter. De må ved innsending endre oppløsning i meldingen slik at det står 15 min og så må de ha  endret avregningsform

Tilbakemelding

 • Jan Martin – Må ta et og et punkt i gangen når de skal over fra 60 til 15.
 • AE - Begrenset hvor mange punkter man kan ta om dagen. Kan oppdatere i portalen. Engangsjobb i forbindelse med overgang så ikke behov for BRS
 • Giddeon – Elhub bør detektere om det kommer 15 min eller 60 min og så ha en jobb som automatisk oppretter kanaler og setter. Kommer aldri til å sende 15 og 60 i parallell. Er måler endret til å sende 15 min så sender den 15 min, endrer ikke tilbake til 60
 • De ser ingen fordeler med å kunne sende i parallell, mener at det åpner for feil
 • Ta med i forslag at det ikke skal være mulig å gå tilbake til 60 min

Ønsket løsning:

 • Alle kanaler legges på automatisk
 • Elhub setter avregningsform automatisk dersom første verdier i døgnet er 15 min
 • Ønske om å endre avregnigsform midt på dagen, svar: nei endring må skje fra midnatt
 • Må sjekke om det er mulig å få til automatisk


 • Er ikke BRS'er på utvekslingspunkt. Hvis vi skal ha BRS på utveksling i første omgang kun snakk om at avregningsform kan endres. Kom ikke opp noe behov ønske om BRS'er