Bakgrunn

Med flere type produktkoder og flere varianter av abonnement er det også behov for mer fleksibilitet BRS-NO-315, slik at en kan spørre etter de kanalene en ønsker, uten å få mange kanaler en enten ikke trenger få på nytt eller ikke ønsker verdier for.

Elhub vil gjøre det mulig å spørre mer presist i BRS-NO-315. En skal kunne spørre etter produktkode og om måleverdiene er avregnet eller ikke. En skal kunne spørre etter alle avregnede eller alle ikke-avregnede måleverdier. Det vil også kunne spørres slik at en kun mottar timesverdier, selv om måleverdiene også skulle finnes med kvartersoppløsning i Elhub. Feltene vil være valgfrie. Disse nye feltene kommer i tillegg til at en spesifikt kan spørre om tidsserier eller periodevolum.


Produktkode

 • Man skal kunne spørre om måleverdier med spesifisert produktkode
 • Feltet er frivillig

Spesifisere avregnet/ikke-avregnet

 • Man skal kunne spesifisere om en ønsker avregnede eller ikke avregnedekanaler
 • Felt: MeasurementDefinition.excludeFromSettlement
 • Feltet er frivillig
 • Dette kan være nyttig om en for eksempel abonnerer på kun avregnede kanaler, en kan da spørre etter alle måleverdier som er ikke-avregnet

Oppløsning

 • En skal kunne spørre etter timesverdier eller la feltet være blankt
  • Det betyr at Elhub kun vil sende ut måleverdier med timesoppløsning selv om det også ligger lagret måleverdier med kvartersoppløsning i Elhub 
 • Felt: MeasurementDefinition.resolution
 • Dette kan være nyttig om ens system ikke håndterer kvartersverdier

Aktiv og reaktiv energi

 • Vi legger også opp til at en skal kunne skille mellom aktiv og reaktiv energi
  • Kanaler med aktiv energi

  • Kanaler med reaktiv energi