Dato

  

Deltakere

 • Andreas Holmqvist – Elhub
 • Audun Meinich – Elhub
 • Elisabet Lofthus – Elhub
 • Ingrid Lofthus – Elhub
 • Jørgen Møller – Elhub
 • Leif Morland – Elhub
 • Johan Larsson – Elhub
 • Jan Martin Christensen – Statkraft
 • Tom Roberg – Statkraft
 • Ole Marius Haugene – Statkraft
 • Tone Lindgreen – Skagerak
 • Stein-Erik Giske - Skagerak Energi
 • Nina Ishaug Halvorsen - Skagerak Energi
 • Trond Sundseth – Tensio TS
 • Liv Helgesen Eppeland - Agder Energi
 • Vidar Bern Sandvik - Agder Energi
 • Jan Myrslo-Kønig – Agder Energi
 • Gideon Ovadya – BKK
 • Andreas Hovde Bø - Statnett
 • Jan Egil Larsen - Entro
 • Eigil Tengsdal - Fjordkraft
 • Lars Ellingsgard – Elvia
 • Ivar Moen - Fortum

Agenda

Velkommen og introduksjon​

Gjennomgang av overordnet løsning​

Ny avregningsform​

Oppdatering av utvekslingspunkter​

Nye felter i BRS 313 og 315​​

Nye abonnementer på måleverdier​

Nye felter i BRS 321 og 502​

Ny utregning av EAC​

Vedlegg

Møtenotater

TemaNotater

Gjennomgang av overordnet løsning - Audun

Vedlagt PowerPoint


Spørsmål: Hvor ofte skal Elhub estimere årsforbruk?

Svar: 1 gang i måneden hadde vi tenkt, men vi trenger flere tilbakemeldinger angående dette

Ny avregningsform – Andreas

En overgang der flere og flere målepunkt blir kvartersoppløst. Vi ønsker ikke noe BIG BANG der alle målepunkt bli kvartersoppløst samme dag. For mye risiko.

Nett må registrere kanaler og oppdatere avregningsform


Mulig å rapportere parallell, det er avregningsformen på målepunktet som bestemmer hvilke kanaler som brukes.


BRS-306 ved endring av avregningsform samme dag eller frem i tid.

BRS-402 tilbake i tid. Kan endres opp til 3 år tilbake i tid.

Endringer skjer ved midnatt.


Innsending av måleverdier ved skifte av avregningsform.

Oppdatering av utvekslingspunkter - Elisabet

Elhub legger på kvarters kanaler for alle utvekslingspunkt, siden alle disse skal over på kvartersoppløsning etter hvert. Dette gjør at nett slipper å gjøre det selv.


Tilbakemeldinger på hvordan avregningsformen skal oppdateres.

 • Lars: Dette er et engangstilfelle? Ja det stemmer.
 • Jan Martin: Må det opprettes nye kanaler? Ja, kanaler er definert med times eller kvarters oppløsning.
 • Gideon: Løsningen må ligge i Elhub.


Ingen markedsmeldinger på utvekslingspunkt. Så når Elhub legger til kanaler går det ikke meldinger ut til aktørene.


Kan Elhub oppdatere avregningsform for ett og ett utvekslingspunkt?

Mulig, men blir mye manuell jobb..


Flere aktører kommenterte at de ikke ønsker eller kan rapportere både times- og kvartersoppløsning samtidig.


Det kom forslag fra Gideon om at Elhub automatisk skulle endre avregningsformen når aktørene sender inn 15-minutter verdier.


Endring tilbake i tid vil ikke skjer. Når det endres til 15-min avregning så blir det slik for alltid.


Avregningsform MÅ endre ved midnatt. Det er ikke til diskusjon at dette kan endres pga. STORE kostander ved endring av dette i Elhub.

Nye felter i BRS-NO-313 og BRS-NO-315 - Jørgen

BRS-NO-313:

Elhub ønsker å legge til mer informasjon om måleverdiene. Kanal, avregnet/ikke avregnet, oppløsning og om måleverdiene er bidragsyter til avregnede måleverdier eller ikke.


BRS-NO-315:

Tilpasses slik at endringene i BRS-NO-313 også kan spørres etter i BRS-NO-315. "Spisse" spørringene mye mer, gjøre det mulig å spørre etter kanal, avregnet/ikke avregnet, oppløsning og om måleverdiene er bidragsyter til avregnede måleverdier eller ikke.

Ved spørring på timesverdier der det kun finnes kvartersverdier returnerer summerte kvartersverdier som timesverdier.


Spørsmål til aktørene:

 • Spørre etter ikke-nyeste versjon av måleverdier?

Ingen av aktørene som ser nytte av dette.


 • Er det nødvendig å legge inn felt for kanaler i utgående BRS-NO-312 også?

Få kommentarer her, men ble anbefalt å høre med systemleverandørene.

Hvis det gjøres med BRS-313 så burde det samme gjøres med BRS-312, slik at det blir enklere for systemene.


 • Er det nødvendig å legge inn felt for kanaler i BRS-322 også?

Samme svar som over.

Nye abonnementer på måleverdier – Audun

Forslag til nye abonnementer:

 • Abonnement som kun gir timesverdier?

Litt prematurt å svare på nå. Systemleverandørene kan svare bedre på dette.


 • Skal Elhub aggregere for aktørene eller vil aktørene gjøre det selv?

Ingen kommentarer.


 • Skal det være mulig å skille mellom utveksling og andre punkter?

Ingen kommentarer.


Elhub skal komme med litt mer konkrete forslag til type abonnementer.

F.eks:

Alt på 60

Alt som blir avlest

Alt på 15

Nye felter i BRS 321 og 502 - Audun

Ingen kommentarer.

Ny utregning av EAC - Audun

Elhub skal regne ut EAC selv. Men dette krever endring i forskriften.

Elhub sender ut EAC til aktørene hvis det endrer seg mer enn 5% fra forrige gang det ble utsendt.


Kommentarer fra aktørene:

Gå raskere bort fra netteier sitt estimat.

Aktørene trenger ikke underlaget til utregningen.

Aksjonspunkter

AksjonAnsvarligFrist

Undersøke om Elhub automatisk kan endre avregningsform på utvekslingspunkter basert på om netteier sender inn timesverdier eller kvartersverdier


Komme med mer konkrete forslag til type abonnementer og presentere dette for systemleverandørene
Høre med systemleverandørene hva slags kanal informasjon de trenger