I Elhub er det kun lov til å skifte avregningsform på et målepunkt ved døgnskiftet. Det betyr at selv om man skifter en måler klokka 10 på dagen, må nye måleverdier registreres i Elhub fra døgnskiftet. Dette gir tre muligheter for hvordan måleverdier kan registreres i Elhub ved skifte av måler:

  • Man kan summere opp kvarterverdier frem til neste døgnskifte eller timesverdiene flatt tilbake til forrige døgnskifte
  • Man kan sende inn i parallell timeverdier og kvartersverdier i parallell til Elhub. (anbefalt av Elhub)
  • Man kan fjernstyre skifte av innsending slik at det skjer ved midnatt

Uansett må skifte fra time til kvarterverdier skje ved døgnskiftet.