Løsningsforslag:

Kanaler for kvartsoppløsning legges automatisk opp på alle utvekslingpunkter før overgang til kvartoppløsning av Elhub.

Felt 'Målepunktsoppløsning innføres på utvekslingpunkter, gyldige verdier : Time, kvarter. Feltet vil settes automatisk avhengig av hvilke måleverdier som er innsendt på målepunktet. Det vil ikke være mulig å endre dette feltet i Portalen men feltet vil vises.

Elhub endres til å å ha kvarters målepunktsoppløsning bruksdagen etter etter vi har mottatt siste timeverdier på utvekslingpunktet.

Dersom vi mottar både time og kvarter i samme bruks-døgn vil time avregning benyttes for bruks-døgnet, deretter vil alle timekanaler ekskluderes fra avregning og kanalen avsluttes. Kanaler for kvartersoppløsning inkluderes i avregning påfølgende bruks-døgn.

De reaktive kanalene følger de aktive kanalene.

Avklaringer:

  • Om nettselskapet trenger å sende inn korreksjoner på et bruks-døgn når utvekslingpunktet hadde en annen oppløsning, vil de korreksjonene være på gammel eller ny oppløsning?
  • Bør vi avvise måleverdier inn som ikke er på den oppløsningen utvekslingpunktet er på, eller er det tilnærmet umulig for et system å sende inn forskjellige måleverdier på kvarteroppløsning og timesoppløsning på samme utvekslingpunkt. (Dette vil ikke støttes, og vil gi feil måleverdier ut)
  • Det vil ikke være mulig å gå tilbake til timeavregning etter at utvekslingpunktet er endret til kvarter. Kan dette skape problemer?