Endringsloggen beskriver alle endringer av betydning. Mindre feilretting i referanser og tekst er ikke nevnt spesifikt.

Dato

Endring

2.04.2022

  • Lagt til “Test og verifiserings“ side som inneholder informasjon om testing og verifisering, testmiljø og testdata

  • Oppdatert tekst i “Distribusjon av 15-minutters måleverdier på profilavregnede målepunkt“ - tydeliggjøring at PPCer ikke vil distribueres lenger etter Fase 2

  • Oppdater tekst i “Innføring av Avlesningsoppløsning på målepunkt“ - Kravet om at Avlesningsoppløsning er påkrevd på alle aktive målepunkt er fjernet. Kun krav om Avlesningsoppløsning på intervallavregnet (tidligere kalt timeavregnet) eller ikke-avregnet, dvs. det vil være valgfritt for profilavregnede målepunkter siden det ikke har noen direkte funksjon for disse målepunktene.

25.03.2022

24.01.2022

  • Tidsplanen for 15 minutter prosjektet er endret

  • Oppdatert tekst i "Introduksjon"

11.06.2021