Endringsloggen beskriver alle endringer av betydning. Mindre feilretting i referanser og tekst er ikke nevnt spesifikt.

Dato

Endring

29.06.2022

  • Publisering av utkastet til Edielstandarden 2.0.0 er publisert her: Edielstandard (elhub.no). Her finnes nå beskrivelse av endringene som kommer samt selve endringene i BRSene og BIMen. “Oversikt over endringene” er derfor arkivert og Edielstandarden 2.0.0 skal brukes fremover. Denne versjonen er en arbeidsversjon så mindre endringer kan komme. Dette vil vi informere om her.

  • Oppdatert tekst i “Tidsplan“ - tidspunkt for innføring av de konkrete endringene.

25.05.2022

  • Nye datoer for 15 minutter prosjektet i Elhub er publisert under “Tidsplan“.

02.04.2022

  • Lagt til “Test og verifiserings“ side som inneholder informasjon om testing og verifisering, testmiljø og testdata

  • Oppdatert tekst i “Distribusjon av 15-minutters måleverdier på profilavregnede målepunkt“ - tydeliggjøring at PPCer ikke vil distribueres lenger etter Fase 2

  • Oppdater tekst i “Innføring av Avlesningsoppløsning på målepunkt“ - Kravet om at Avlesningsoppløsning er påkrevd på alle aktive målepunkt er fjernet. Kun krav om Avlesningsoppløsning på intervallavregnet (tidligere kalt timeavregnet) eller ikke-avregnet, dvs. det vil være valgfritt for profilavregnede målepunkter siden det ikke har noen direkte funksjon for disse målepunktene.

25.03.2022

24.01.2022

  • Tidsplanen for 15 minutter prosjektet er endret

  • Oppdatert tekst i "Introduksjon"

11.06.2021