Grunnet mer kompleksitet i utsendingen og mottak av måleverdier tenker vi å legge til en del nye abonnementer på måleverdier. Det er i hovedgrunn to årsaker til at vi vil legge til flere abonnementer: Gjøre det lettere for systemene å støtte mottak av måleverdier fra Elhub, og ikke sende unødvendig information. 

Det er i Elhub lagt opp til en gradvis overgang til mer og mer innsending av måleverdier med kvartersoppløsning. Dette betyr at forskjellige netteiere vil flytte målepunktene sine over på kvarteravregning på forskjellige tidspunkt. For kundebehandlingssystemene betyr det at de kan få enkelte målepunkter med kvarterverdier lenge før Elhub og Norden går over til kvarteravregning. Vi hadde tenkt til å løse dette ved at aktørene kan velge hvilken oppløsning de vil ha på måleverdiene ut fra Elhub. Det vil si at hvis systemet ikke støtter en blanding av kvarterverdier og timeverdier vil man i Elhub kunne abonnere kun på verdier med timesoppløsning. Det vi da gjør rent teknisk er å aggregere opp de fire kvarterverdiene til en timeverdi før vi sender det ut

  • Hva synes dere systemleverandører om å kunne styre oppløsningen på alle måleverdier ut fra Elhub? Er dette no som vil gjøre overgangen mye enklere for dere eller er dette unødvendig? 

I tillegg til å ha et timeoppløsning/"Verdier slik de er sendt inn" abonnement har vi tenkt til å endre på de resterende abonnementene slik at kundebehandlingssystemne kan bedre kontrollere hvilke verdier de vil ha fra Elhub:


Måleverdiabonnement

/ oppløsning

Avregnet Intervallvolum

(Obligatorisk for alle aktørere)


Periodevolum og stander

PPC (Foreslås fjernet)


6015 transformerte verdier

Reaktive måleverdier

Ikke-avregnede aktive måleverdier

Timesoppløsning 
Sender alle verdier med timesoppløsning alltid

Aktiv effekt forbruk

Aktiv effekt produksjon

Aktiv virtuell effekt produksjon

Aktiv virtuell effekt forbruk

Timeverdier for profilavregnede punkter (FPC, FPPC og TPC)

Periodevolum, estimerte periodevolum og stander

PPC verdier (Timesverdier for profilavregnede punkter ved D+2)

-

Reaktiv effekt forbruk

Reaktiv effekt produksjon

Kapasitiv effekt

Induktiv effekt

Ikke-avregnet aktiv effekt forbruk

Ikke-avregnet aktiv effekt produksjon

Periodevolum, estimerte periodevolum og stander for timesavregnede målepunkter

Ikke avregnet Virtuelle måleverdier

Verdier slik de er sendt inn

Alle verdiene sendes ut med samme oppløsning som de er sendt inn til Elhub med

Aktiv effekt forbruk

Aktiv effekt produksjon

Aktiv virtuell effekt produksjon

Aktiv virtuell effekt forbruk

Timeverdier for profilavregnede punkter (FPC, FPPC og TPC) Kvarteroppløsning etter 15-min Go Live

Periodevolum, estimerte periodevolum og stander

PPC verdier (kvarterverdier for profilavregnede punkter ved D+2)

Aktiv 6015 transformert effekt 

(Kvartersverdier for alle timeavregnede forbrukspunkter)

Reaktiv effekt forbruk

Reaktiv effekt produksjon

Kapasitiv effekt

Induktiv effekt

Ikke-avregnet aktiv effekt forbruk

Ikke-avregnet aktiv effekt produksjon

Periodevolum, estimerte periodevolum og stander for timesavregnede målepunkter

Ikke avregnet Virtuelle måleverdier


Bytte fra Timesoppløsning til Verdier slik de er sendt inn

Hvis dere bytter fra å ville ha alle verdier på timesoppløsningn til å ville ha verdiene slik de er sendt inn, hvordan vil dere da motta korreksjoner? Er det slik at når dere bytter så vil dere at alle bruksdøgn fra og med det tidspunktet dere endrer motta verdier på den oppløsningen de er sendt inn, eller alle måleverdier dere mottar etter dere har endret (Da også korreksjoner tilbake i tid hvor dere har mottat timeverdier tidligere)