Dette dokumentet beskriver alle endringer som kommer i forbindelse med 15-minutter prosjektet, og skal fungere som guide til endringene og utviklingen dere må implementere.

Målet med møte er en gjennomgang av underliggende sider og få eventuelle kommentarer og tilbakemeldinger. Vi ønsker også å få tilbakemelding på de avklaringene og spørsmålene vi har før møtet. 


Sidene som er markert med "Lav prioritet" er funksjonalitet som er lavt prioritert i prosjektet internt hos Elhub. Dette betyr at funksjonaliteten skal komme til Elhub, men hvis Elhub må gjøre prioriteringer for å bli klar til fristene som er satt i 15 minutter prosjektet vil disse bli utsatt til senere. Disse funksjonaliteten er altså ikke kritiske for 15 minutter prosjektet. 

Presentasjon_15-min_arbeidsmote_3_mai_2021.pptx